Zakelijke lening aanvragen

Je kunt met Creddo online jouw zakelijke lening aanvragen. Dus heb je geld nodig voor jouw bedrijf? Vraag een financiering aan, vergelijk de aanbiedingen en ontvang het geld op de zakelijke rekening.

Wat heb je nodig voor het aanvragen van een zakelijke lening?

Houd voor het aanvragen van een zakelijke lening een aantal gegevens bij de hand. Je kunt daarmee de diverse stappen van het aanvraagproces doorlopen.

De gegevens gebruikt de kredietverstrekker om bijvoorbeeld de financiële draagkracht van jouw onderneming te bepalen. Verzamel in ieder geval de volgende gegevens als je een zakelijke lening gaat aanvragen:

 • Jaarcijfers
  Jaarcijfers geven inzicht in de omzet, winst, aflossingen en of jouw bedrijf financieel gezond is. Dat is handig voor jezelf, én voor geldverstrekkers. Creddo vraagt je om zowel de omzet van de afgelopen 12 maanden aan te geven als te voorspellen hoe dat er het komende jaar uit zal zien.

  Tip: heb je geen jaarcijfers? Vraag een belastingadviseur, boekhouder of accountant om hulp.

 • Overzicht af- en bijschrijvingen en afschrift zakelijke rekening
  Een kopie met de af- en bijschrijvingen van jouw zakelijke rekening bewijst dat jij de rekening beheert. Bovendien willen kredietverstrekkers graag zien welke inkomsten en uitgaven er zijn geweest. Dit geeft een beeld van de kredietwaardigheid van jouw bedrijf.

  Tip: je kunt tijdens het aanvragen van een zakelijke lening zelf een kopie uploaden of een automatisch overzicht downloaden met Klarna.

 • Eenmanszaken, VOF’s en maatschappen: belastingaangifte
  Belastingaangiften bevatten complete informatie over de financiële gezondheid van jouw bedrijf. De kredietverstrekker krijgt daar hiermee een goed beeld van. Dit helpt het risico in te schatten, en op basis daarvan een krediet aan te bieden. Een zakelijke lening aanvragen lukt beter als er zoveel mogelijk informatie beschikbaar is.
 • BV’s: kengetal
  De kengetallen geven kredietverstrekkers een goed beeld van de financiële gezondheid van een bedrijf. Tip: wat zijn kengetallen? Het gaat bijvoorbeeld om de Current Ratio, de Quick Ratio, de Rentabiliteit en de Solvabiliteit. De ratio’s en getallen geven goed weer hoe het bedrijf er financieel voor staat, iets dat geldverstrekkers graag willen weten.
 • Bij herfinanciering: leningsovereenkomst
  Wil je een zakelijke lening herfinancieren? De vorige leenovereenkomst maakt duidelijk welke lasten jouw bedrijf in het verleden kon dragen.

  Let op: houd rekening met de voorwaarden van jouw huidige zakelijke lening. Mag je die boetevrij aflossen met de herfinanciering die je aanvraagt?

 • Bij objectfinanciering: offerte van asset
  Houd voor nieuwe machines of andere objectfinanciering de offerte van het bedrijfsmiddel (asset) bij de hand. Dit toont aan wat je voor een object zoals een machine betaalt. Dit garandeert de kredietverstrekker de waarde daarvan, om je op basis daarvan een krediet aan te bieden.

Stappenplan bij het aanvragen van een zakelijke lening

Een zakelijke lening aanvragen is niet ingewikkeld. Een goede voorbereiding is het halve werk. Bovendien maakt Creddo het in 10 stappen heel toegankelijk. Dit is hoe het werkt.

Stap 1: Basisgegevens invullen

Vul de basisgegevens in: het bedrag dat je wilt lenen, de looptijd, je e-mailadres, je telefoonnummer, je bedrijfsnaam of KvK-nummer en de reden voor de lening.

Stap 2: Identificatie

Identificeer je jezelf met IDIN. Gebruik hiervoor jouw bankgegevens. Je logt in met je bankrekening. Selecteer in het keuzescherm de bank waar je een zakelijke rekening hebt.

Stap 3: Doel lening invullen

Na het identificeren zie je het scherm: ‘Nog een paar vragen!’. Klik op ‘Ga verder met de vragen’. Er wordt gevraagd wat het doel van de lening is. Selecteer de reden voor de lening en beschrijf het doel van de lening. Het is belangrijk voor kredietverstrekkers om te begrijpen waarvoor je de lening zal gebruiken.

Stap 4: Garantstelling

Bij het volgende scherm word je gevraagd naar garantstelling. Vink aan of je garant kan staan voor de lening. Je laat daarmee weten of je persoonlijk garant zal staan, iets dat een geldverstrekker meer zekerheid biedt om je de zakelijke lening aan te bieden.

Stap 5: Omzet invullen

Er wordt gevraagd om de omzet. Pak je administratie erbij en doe een schatting van de omzet voor de komende 12 maanden, gebaseerd op de cijfers uit het verleden. Vul daarna in wat de omzet in de afgelopen 12 maanden was.

Stap 6: Balans- en resultatenrekening tonen

Nu wordt je gevraagd een balans- en resultatenrekening te tonen. Dit doe je door eerst de balansrekening te uploaden en daarna het winst- en verliesoverzicht te uploaden. De financier moet de financiële cijfers beoordelen als onderdeel van de kredietrisicobeoordeling. Dit is vooral belangrijk als de laatste jaarrekening ouder is dan zes maanden of als jouw onderneming nog niet zo lang bestaat.

Stap 7: Rekeningoverzicht overleggen

In het volgende scherm wordt gevraagd naar een rekeningoverzicht. Deze kun je automatisch downloaden met Klarna of handmatig uploaden als je zelf een overzicht van de bank hebt. De financier gebruikt deze informatie om de cashflow van het bedrijf te begrijpen.

Stap 8: Onderpand onroerend goed

Geef nu aan of jouw bedrijf onroerend goed bezit. Je kunt dit inzetten als onderpand voor grotere leningen, waarbij de persoonlijke garantstelling te groot zou zijn.

Stap 9: Fondsen invullen

Nu wordt gevraagd om de fondsen van facturen en een bedrijfshypotheek. De waarde van de facturen en de ongebruikte bedrijfshypotheek kunnen dienen als onderpand. Zo weet de financier zeker dat de lening terugbetaald wordt, in het geval van een faillissement.

Stap 10: Overige informatie invullen

Ten slotte wordt gevraagd om andere informatie die de kredietrisicobeoordeling kan beïnvloeden. Zo krijgt de kredietverstrekker inzicht in de bedrijfsvoering. Als je meer informatie verstrekt is de kans op succes groter. Creddo wil ook graag weten hoe je deze website hebt gevonden. Geef aan waar je over Creddo hebt gehoord, zodat we een duidelijker beeld krijgen van de lenende partijen.

Daarna volgt een overzicht van de verstrekte informatie. Controleer de gegevens en dien je aanvraag in. De aanvraag wordt dan spoedig in behandeling genomen. Het kan zijn dat er later nog extra gegevens gevraagd worden. In jouw portaal zie je wat de huidige status van de aanvraag is.

Zakelijke lening aanvragen: veelgestelde vragen

Kan ik een zakelijke lening aanvragen?

Iedereen met een bedrijf kan een zakelijke lening aanvragen. Het invullen van de gegevens is eenvoudig bij Creddo. Of de aanvraag wordt toegewezen hangt af van meerdere factoren. De belangrijkste factoren zijn de kredietwaardigheid en het risico voor de financier. Goed om te weten: ook zzp’ers en starters kunnen een zakelijke lening aanvragen.

Hoeveel kan ik zakelijk lenen?

Hoeveel je zakelijk kan lenen hangt af van wat je nodig hebt en van wat de financier wil aanbieden. Dat is bijvoorbeeld afhankelijk van de lasten die jouw bedrijf kan dragen. Zo leent de bank meestal tussen de 50.000 en 250.000 euro uit. Andere financiers kunnen andere bedragen hanteren. Ondernemers die minder kapitaal nodig hebben, kunnen kiezen voor een microfinanciering. Dan bedraagt het krediet vaak minder dan 50.000 euro.

Waarom een zakelijke lening?

Een zakelijke lening is geschikt voor verschillende doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan de aankoop van machines of materialen. Of aan het uitbreiden van het wagenpark. Financieren kan voor de langere termijn en met een vaste of variabele looptijd en vaste of variabele maandlasten. Let binnen de voorwaarden bijvoorbeeld op de mogelijkheid om afgeloste bedragen opnieuw op te nemen.

Wat heb je nodig voor een zakelijke lening?

Om de vragen in het aanvraagproces bij Creddo te kunnen beantwoorden heb je in ieder geval een financieel overzicht nodig. Dit kan bijvoorbeeld een jaarrekening zijn. Ook heb je een zakelijke bankrekening en een inschrijving bij de KvK nodig. Op een gegeven moment wordt ook gevraagd om een winst- en verliesrekening en een balans- en resultatenrekening. Ten slotte wordt gevraagd om een rekeningoverzicht en bewijs van eventueel onderpand.

Hoe werkt een kredietrisico beoordeling?

Bij een kredietrisico beoordeling kijkt de financier vooral naar de financiële gezondheid van jouw bedrijf. Kan de aanvrager daadwerkelijk de lasten dragen? Wat gebeurt er bij een eventueel faillissement? Daarnaast wordt er gekeken naar andere vereisten. Denk bijvoorbeeld aan een minimale omzet of aan een minimum aantal jaren inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Ook kan meewegen of de ondernemer bereid is om privé borg te staan.

We gebruiken cookies op creddo.com om de ervaring op de site te verbeteren. Lees hier meer.