Yrityslainan korko

Yrityslainan korko

Sopiva yrityslaina auttaa yritystäsi kasvamaan ja kehittymään. Ennen lainan ottamista sinun kannattaa kuitenkin vertailla lainoja ja niiden ehtoja tutustumalla myös tarjottavan yrityslainan korkoihin. Oheisessa artikkelissa avataan asioita, jotka vaikuttavat yrityslainan korkoon ja mitä kaikkea sinun olisi hyvä tietää niin yrityslainan koroista kuin marginaaleista ennen kuin päätät, keneltä yrityslainan otat.

Lyhyesti korosta ja marginaaleista

Yrityslainan korko on kulu, jota maksetaan takaisin koko laina-ajan, myös niinä kuukausina kuin itse lainan pääomaa ei syystä tai toisesta lyhennetä.

Normaalisti yrityslainan korko vaihtelee 10 prosentin ja 30 prosentin välillä.

Korkoon vaikuttavat muun muassa korkotyyppi, lainaehdot, takaisinmaksuaika, markkinoiden korot, yrityslainan tarkoitus, lainalle annettavat vakuudet ja yrityslainojen marginaali.

Mikä marginaali? Yrityslainan marginaali on lainantarjoajan osuus yrityslainan koroista. Se on lainanantajalle annettava maksu lainasta. Siksi se vaihtelee kysynnän ja tarjonnan lain mukaan: kun yrityslainojen kysyntä on suurta, lainoista veloitetaan enemmän ja kun taas lainoja menee vähemmän, lainaakin saa halvemmalla hinnalla. Yrityslainan hakijalle marginaali ei välttämättä selviä, sillä marginaalin osuus on usein kokonaishinnassa.

Mitä yrityslaina tarkoittaa?

Yrityslaina on aina sopimus lainanottajan ja pankin tai muun rahoituslaitoksen kanssa. Lainasopimuksessa sovitaan lyhennyssuunnitelmasta, jossa päätetään, miten ja missä ajassa laina maksetaan takaisin, mitä vakuuksia lainalle annetaan ja minkälaista korkoa laina-ajalta maksetaan.

Yrityslainan korko muodostuu pohjakorosta ja valitun rahoituslaitoksen tai pankin kanssa sovitusta korkomarginaalista. Yrityslainan lopullinen hinta muodostuu lainan pääomalle maksettavasta korosta sekä lainan liittyvistä muista mahdollisista kuluista.

Kuinka korkea yrityslainan korko yleensä on?

Pääsääntöisesti yrityslainan korko on 10 – 30 %.

Yrityslainan korko on monen tekijän summa. Lainalle laskettavaan korkoon vaikuttavat yrityksen taloudellinen tilanne, laina-ajan pituus, vakuudet ja minkä lainanantajan valitset.

Yrityslainojen korot voivat vaihdella hurjastikin eri lainanantajien välillä, siksi niitä on tärkeää vertailla. Vertailemalla saat myös yleiskuvan markkinoilla olevista vaihtoehdoista.

Hae yritysrahoitusta

Pienempi riski = alhaisempi korko

Hyvin hoidettu yritys, jonka talous on kunnossa ja joka tekee vakaata liikevaihtoa, saa todennäköisemmin neuvoteltua alhaisemman koron kuin juuri toimintansa aloittanut tai maksuvaikeuksista lähimenneisyydessä kärsinyt yritys. Korkotasoon vaikuttaa myös vakuudet. Kunnolliset vakuudet voivat alentaa korkoa.

Eli, mitä pienempi luottoriski yritykseen liittyy, sitä alhaisempaa korkoa lainanantaja usein tarjoaa.

Mitä lainanantajat ottavat huomioon arvioidessaan yritystäsi?

Useimmat pankit ja rahoituslaitokset tarkastelevat yrityksesi maksukykyä ja tekevät sille täydellisen luottokartoituksen ennen lainan myöntämistä. Tarkat lainaehdot sovitaan aina yrityskohtaisesti, ja lainan lopulliseen hintaan vaikuttavat lukuisat eri asiat, kuten laina-ajan pituus, maksukyky ja mahdolliset vakuudet. Yrityslainoissa korko on aina asiakaskohtainen.

Luottokartoituksessa selvitetään muun muassa:

  • Koska yrityksesi on perustettu eli kuinka kauan se on toiminut
  • Mikä yrityksesi taloudellinen tilanne on. Onko lähimenneisyydessä esimerkiksi maksuhuomautuksia tai muita taloudellisia ongelmia
  • Mitä asetetaan lainan vakuudeksi? Kiinteää omaisuutta vai annetaanko lainalle henkilötakaus?
  • Takaajien taloudellinen tilanne
  • Arvio yrityksen tulevaisuuden näkymistä.

Luottokartoituksen perimmäisenä tarkoituksena on selvittää, onko yrityksellä maksukykyä haetun lainan hoitoon ja minkälaisella korolla lainaa tarjotaan. Eri lainanantajat painottavat luottopäätöksessä erilaisia asioita. Yksi näistä on yrityksen maksukyky. Siksi ei kannata lannistua heti, vaan vertailla eri lainoja mahdollisimman alhaisen koron löytämiseksi.

Creddo – Helpoin ja nopein tapa vertailla korkoja

Creddo tekee yhteistyötä lukuisten eri pankkien ja rahalaitosten kanssa. Nämä rahoitustahot tekevät sinusta ja yrityksestäsi kokonaisarvion. Tämä arvion tarkoituksena on selvittää, kuinka suuri riski lainan takaisinmaksukykyyn liittyy.

Mahdollisuutesi saada hyväksytty lainapäätös paranee, jos lainalla on takaaja ja liität hakemukseen taseen ja tuloslaskelman.

Hae tästä

Korkotyypit

Kiinteä korko on yleisin yrityslainassa käytetty korko. Joskus voit valita kiinteäkorkoisen lainan sijaan vaihtuvakorkoisen lainan tai lainan, jossa on korkokatto. Markkinoilla on myös korottomia lainoja, joissa koron sijaan maksetaan kiinteä kuukausimaksu.

Seuraavassa osiossa tarkastellaan tarkemmin, mitä eri korkovaihtoehdot tarkoittavat ja mitä etuja ja haittoja sinun on hyvä tietää ennen lainapäätöksen tekemistä.

Kiinteä korko

Kiinteässä korossa markkinakorkojen muutokset eivät vaikuta lainanhoitomenoihin valitun korkojakson aikana. Vaihtuvakorkoinen laina on sidottu tiettyyn viitekorkoon, esimerkiksi Euriboriin. Korkojakso vaihtelee yleensä yhdestä kymmeneen vuoteen.

Kiinteän koron etuna on, että tiedät etukäteen, kuinka paljon laina maksaa korkojakson aikana. Se ei muutu, vaikka markkinakorot sahaisivat ylös ja alas. Tämä helpottaa yrityksen talouden suunnittelua. Kiinteä korko sovitaan lainaa otettaessa ja laina sidotaan siihen.

Lainan haittapuolena on kiinteän koron hinta. Se on lähtökohtaisesti korkeampi kuin vaihtuvakorkoisissa lainoissa. Joissain kiinteän koron lainoissa saattaa olla myös korvausmaksu, jonka joudut maksamaan, jos haluat maksaa lainan takaisin ennen laina-ajan päättymistä tai suorittaa ylimääräisiä maksueriä.

Vaihtuvakorkoinen laina

Vaihtuvakorko muuttuu markkinoiden kehityksen mukaan. Siksi se on arvaamattomampi vaihtoehto kuin kiinteä korko, mutta samalla se voi olla halvempi. Historiaan peilaten vaihtuvakorkoiset lainat ovat osoittautuneet monesti kiinteäkorkoista lainaa halvemmaksi vaihtoehdoksi.

Lainan huonona puolena on, että et tiedä tarkalleen mitä maksat, ja korkokulujen suunnittelu voi olla vaikeampaa.

Lainat korkokatoilla

Yrityslaina korkokatolla on vaihtoehto, jossa yhdistyvät niin kiinteä- kuin vaihtuvakin korko. Vaihtuvakorkoisessa lainassa on nimensä mukaan vaihtuva korko, mutta siinä on myös katto, jonka yli korko ei koskaan kipua. Korkokattoisessa lainassa tiedät mitä laina voi enimmillään maksaa.

Korkokatosta sovitaan pankin kanssa sopimusta tehdessä.

Korottomat yrityslainat – kiinteä kuukausimaksu

Korottomassa yrityslainassa maksat lainan pois kiinteillä maksuilla. Kiinteän kuukausimaksun etu on ennustettavuus. Tiedät, mitä lainasta kuukausittain maksat.

Efektiivinen vai nimellinen korko?

Yrityslainoja ja muita lainoja vertailtaessa on tärkeää ottaa huomioon efektiivisen ja nimelliskoron ero. Efektiivinen vuosikorko kertoo lainan kokonaiskustannukset ja palkkiot – mitä laina todella maksaa. Nimellinen korko ilmaisee lainan hinnan ilman palkkioita. Lainanhakijan näkökulmasta efektiivinen vuosikorko on se, mihin lainassa tulee kiinnittää huomiota.

Nimelliskorkokustannusten lisäksi lainaan saatetaan lisätä esimerkiksi lainan perustamiskulut ja ilmoitusmaksut. Nämä voivat tuntua pieniltä summilta, mutta ajan myötä ne voivat vaikuttaa lainan kokonaiskustannuksiin hyvinkin paljon. Siksi kannattaa olla tarkkana, onko kyseessä nimellinen vai efektiivinen korko.

Mistä löydän hyvän yrityslainan alhaisella korolla?

Pankit ja muut rahoituslaitokset tarjoavat erilaisia yrityksille suunnattuja lainoja. Kun mietit lainan ottamista, sinun on syytä pohtia, aiotko hakea lainaa pankilta, rahoitusyhtiöiltä vai kenties näiden yhdistelmältä. Käytä eri vaihtoehtojen vertailuun aikaa, jotta tiedät päätyväsi ratkaisuun, joka on sinulle sopivin. Jos laina-asiat ovat sinulle vieraita, kannattaa asiasta keskustella Creddon yritysneuvonnan kanssa ennen päätöksen tekoa.

Hae yrityslainaa

Yrityslainojen korot kannattaa vertailla

Eri pankit ja rahoituslaitokset saattavat tarjota samalle hakemukselle huomattavastikin toisistaan poikkeavia korkoja tai kuukausimaksuja. Siksi on tärkeää, että vertailet useita lainanantajia ennen päätöksen tekemistä.

Muista lainoja vertaillessa, että nimelliskorko on korko ilman palkkioita ja muita lisäyksiä, kun taas efektiivinen korko osoittaa, kuinka korkea korko on, mukaan lukien kaikki lisäkustannukset.

Tarvitsetko ammattilaisen apua?

Me Creddolla autamme sinua vertailemaan yrityslainojen korkoja.

Haluamme, että yrittäjien on yhtä helppoa vertailla rahoitusvaihtoehtoja kuin kuluttajien on vertailla heille suunnattuja tuotteita ja palveluita.

Tee siis rohkeasti ilmainen lainahakemus ja vertaillaan yhdessä eri yrityslainojen korkoja. Yhdessä olemme enemmän ja monta silmää näkee paremmin. Löydämme taatusti yrityksellesi parhaiten sopivan vaihtoehdon – mahdollisimman alhaisella efektiivisellä korolla.

Aloita tästä

Usein kysyttyä koroista

Miten yrityslainan korko määräytyy?

Korkoon vaikuttavat muun muassa korkotyyppi, lainaehdot, takaisinmaksuaika, markkinoiden korot, yrityslainan tarkoitus, lainalle annettavat vakuudet ja yrityslainojen marginaali.

Paljon yrityslainan korko on?

Pääsääntöisesti yrityslainan korko on 10 – 30 %. Hyvin hoidettu yritys, jonka talous on kunnossa ja joka tekee vakaata liikevaihtoa, saa todennäköisemmin alhaisemman koron kuin juuri toimintansa aloittanut tai maksuvaikeuksista lähimenneisyydessä kärsinyt yritys.

Mitä korkotyyppejä markkinoilla on?

Yrityslainoissa on tarjolla pääsääntöisesti kiinteäkorkoisia, vaihtuvakorkoisia sekä korkokatollisia lainoja. Lisäksi korottomat yrityslainat ovat yleistyneet; näissä kulut muodostuvat avauspalkkiosta tai kiinteästä kuukausikulusta.

Mistä löydän yrityslainaa alhaisella korolla?

Me Creddolla autamme sinua vertailemaan yrityslainojen korkoja ja löytämään lainan mahdollisimman alhaisella korolla. Jos laina-asiat ovat sinulle vieraita, kannattaa asiasta keskustella Creddon yritysneuvonnan kanssa ennen päätöksen tekoa.