Affärsplan – Så Skriver Du Den 2024

Affärsplan

Varför är en affärsplan viktig?

Visste du att företag med en klar affärsplan är dubbelt så sannolika att få finansiering och tre gånger så sannolika att växa? En affärsplan är din karta till framgång. Den hjälper dig inte bara att klargöra dina idéer och strategier, utan är också avgörande för att attrahera investerare och hålla ditt team fokuserat.

Vad är en affärsplan?

En affärsplan är ett detaljerat dokument som beskriver ditt företags mål, strategier och hur du planerar att uppnå dem. Den täcker allt från marknadsundersökningar till finansiella prognoser och operativa planer. Detta dokument är inte bara ett internt verktyg, utan också ett kraftfullt verktyg för att säkra investeringar och lån.

Varför tar man fram en affärsplan?

Att skapa en affärsplan har flera fördelar:

 • Klargöra idéer och strategier: En affärsplan hjälper dig att konkretisera och strukturera dina affärsidéer och strategier.
 • Attrahera investerare: Investerare och banker vill se en tydlig plan innan de satsar pengar i ditt företag.
 • Styrning och riktning: Den fungerar som en vägkarta som hjälper dig att hålla fokus på dina mål och strategier.
 • Riskhantering: Genom att planera för potentiella hinder kan du förbereda strategier för att övervinna dem.

Checklista & Tips för en framgångsrik affärsplan

När du skriver din affärsplan är det viktigt att täcka alla nödvändiga områden. Här är en checklista och några tips för att säkerställa att din affärsplan är omfattande och effektiv:

Checklista

 1. Sammanfattning: En kort översikt av din affärsplan. Den bör innehålla ditt företags mission, vision, affärsidé och mål.
 2. Företagsbeskrivning: En detaljerad beskrivning av ditt företag, inklusive dess juridiska struktur, ägarförhållanden och historia.
 3. Marknadsanalys: En analys av din bransch, målmarknad, kundsegment och konkurrens.
 4. Organisation och ledning: En beskrivning av din organisationsstruktur, inklusive ledningsteamet och deras erfarenheter.
 5. Produkter eller tjänster: Detaljer om de produkter eller tjänster du erbjuder eller planerar att erbjuda.
 6. Marknadsförings- och försäljningsstrategi: Dina planer för att marknadsföra och sälja dina produkter eller tjänster.
 7. Finansiell plan: Finansiella prognoser, inklusive resultatprognoser, kassaflödesprognoser och balansräkningar.
 8. Finansieringsbehov: Om du söker finansiering, specificera hur mycket du behöver och hur du planerar att använda pengarna.
 9. Bilagor: Eventuella ytterligare dokument som stöder din affärsplan, såsom CV för ledningsteamet, produktbilder, tekniska specifikationer och marknadsföringsmaterial.

Tips

 • Var realistisk: Undvik att överskatta intäkter och underskatta kostnader. Investerare uppskattar ärlighet.
 • Håll det enkelt: Undvik att göra din affärsplan onödigt komplex. Använd ett klart och koncist språk.
 • Uppdatera regelbundet: En affärsplan är inte statisk. Revidera och uppdatera den regelbundet för att återspegla förändringar i ditt företag och marknaden.
 • Visualisera data: Använd diagram och grafer för att tydligt presentera finansiell information och marknadsanalyser.

Vad är Business Model Canvas?

Business Model Canvas (BMC) är ett strategiskt verktyg för att utveckla nya affärsmodeller eller dokumentera befintliga. Det är en visuell mall med nio byggstenar som beskriver företagets eller produktens värdeförslag, infrastruktur, kunder och finanser. Här är de nio byggstenarna i BMC:

 1. Kundsegment: Vilka är dina kunder?
 2. Värdeerbjudande: Vad erbjuder du som löser kundens problem eller tillgodoser deras behov?
 3. Kanaler: Hur levererar du ditt värdeerbjudande till dina kunder?
 4. Kundrelationer: Hur interagerar du med dina kunder genom hela deras resa?
 5. Intäktsströmmar: Hur tjänar ditt företag pengar?
 6. Nyckelresurser: Vilka resurser är nödvändiga för att skapa ditt värdeerbjudande?
 7. Nyckelaktiviteter: Vilka aktiviteter måste du genomföra för att leverera ditt värdeerbjudande?
 8. Nyckelpartners: Vilka externa företag eller organisationer är du beroende av?
 9. Kostnadsstruktur: Vilka är de största kostnaderna för att driva din affärsmodell?

Genom att använda BMC kan du snabbt och enkelt skapa en översikt över din affärsmodell, vilket hjälper dig att identifiera styrkor, svagheter och områden som behöver förbättras.

Komplettera din Affärsplan med en SWOT-analys

För att få en ännu mer omfattande bild av din affärsmodell är det en bra idé att komplettera din Business Model Canvas (BMC) med en SWOT-analys. Medan BMC ger en strukturerad översikt över hur ditt företag skapar, levererar och fångar värde, hjälper SWOT-analysen dig att identifiera och förstå företagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Genom att kombinera dessa verktyg kan du få insikter om både interna faktorer (styrkor och svagheter) och externa faktorer (möjligheter och hot), vilket i sin tur kan förbättra din strategiska planering och beslutsfattande. Denna kombination gör det möjligt att utveckla mer robusta strategier för att utnyttja marknadsmöjligheter och hantera potentiella risker, vilket stärker din affärsplan och ökar dina chanser till framgång.

Vanliga Misstag att Undvika

Att skriva en affärsplan kan vara en komplex process, och det är lätt att göra misstag. Här är några vanliga fel att undvika:

 • Överskattade intäkter: Var realistisk i dina finansiella prognoser.
 • Brist på marknadsundersökning: En affärsplan utan en gedigen marknadsanalys är dömd att misslyckas.
 • Orealistiska mål: Sätt upp mätbara och realistiska mål.
 • Ignorera risker: Var ärlig om potentiella risker och ha en plan för hur du ska hantera dem.

Sammanfattning

Att skriva en affärsplan 2024 kräver noggrannhet, tydlighet och strategi. Genom att förstå vad en affärsplan är, varför den är viktig, och hur du skriver den med hjälp av en checklista och tips, kan du skapa en plan som hjälper ditt företag att lyckas. Genom att också integrera Business Model Canvas samt en SWOT-analys kan du få en visuell översikt av din affärsmodell och säkerställa att alla viktiga aspekter är täckta.

Börja skriva din affärsplan idag och ta första steget mot att förverkliga dina affärsdrömmar!

Behöver ditt företag hjälp med finansiering?

Oavsett var i Sverige du planerar att starta eller utveckla ditt företag kan Creddo vara din pålitliga partner för att hitta rätt finansieringslösning. Vi erbjuder en enkel och kostnadsfri tjänst för att jämföra företagslån från flera långivare. Vårt dedikerade team av rådgivare står redo att hjälpa dig genom hela processen. Kontakta oss på tel: 010-551 67 02, för personlig rådgivning eller hjälp med din ansökan idag.

Jämför företagslån

Publicerad 08/07/2024

Publicerad av Team Creddo