Företagslån – Ett verktyg för tillväxt

Om du vill få din verksamhet att växa kan ett företagslån vara det du behöver. Kapital är en nödvändighet för att tillväxt i ett företag ska vara möjligt. Långt ifrån alla företagare har möjlighet att göra viktiga investeringar med eget kapital. Då kan ett företagslån vara en bra lösning.

I den här artikeln får du lära dig mer om hur företagslån fungerar och hur det kan underlätta företagets tillväxt. Vi ger dig även fem tips på hur du kan hitta extra prisvärd företagsfinansiering. 

Vad finns det för krav, och hur klarar jag dessa?

Idag är i princip alla företag välkomna att ansöka om företagslån online. Det spelar ingen roll hur stort eller litet bolaget är eller om det är nystartat eller etablerat. De flesta långivare gör nämligen en individuell bedömning och baserar lånebelopp och ränta på företagets betalningsförmåga.

Det finns dock några grundläggande krav företaget måste uppfylla för att få lån: 

  • Svenskregistrerat. För att kunna få ett lån av en svensk långivare krävs det att din verksamhet är registrerad i Sverige. 
  • Skulder hos Kronofogden. Företaget bör givetvis inte ha några skulder hos Kronofogden. Däremot finns det ett flertal långivare som accepterar företag med betalningsanmärkningar, så länge ekonomin är god i övrigt. 
  • Personlig borgen. De flesta långivare kräver att du som företagsföreträdare går i borgen för företagslånet. Detta innebär att du blir betalningsskyldig om bolaget inte kan återbetala skulden. Vissa långivare kräver att det finns flera borgensmän vid större lånebelopp. Det finns även aktörer som kräver företagsinteckning som säkerhet, även om detta är ett väldigt ovanligt krav idag.

Ifall företaget är nystartat eller har sämre likviditet kan det vara svårt att få igenom ett företagslån. Då behöver man tillsätta en borgensman, ofta får du som juridisk person gå i borgen för lånet på företaget. 

Enligt svensk lag måste alla kreditinstitut nämligen ta en kreditupplysning på företaget alternativt borgensmannen. Det finns många aktörer och upplysningsföretag som gör dessa kontroller. Det företaget som är mest känt är UC (Upplysningscentralen). När man skickar en kredit/lån förfrågan till UC så blir i nästa steg förfrågan synlig för alla de andra bankerna som också använder sig utav Upplysningscentralen.

Ifall man som juridisk person har många kreditförfrågningar på sig kan det komma påverka din kreditvärdighet. Därför är det ofta bra att använda en låneförmedlare, då tas det endast en upplysning som sedan används mot alla banker kopplade till förmedlaren, vilket är positivt för dig/företaget som söker lån. 

Vad är ett företagslån?

Ett företagslån är en form av extern företagsfinansiering som du kan använda för att anställa personal, köpa lokaler eller för att investera i marknadsföring. Många företagare använder även företagslånet för att stärka kassaflödet i perioder med tillfällig likviditetsbrist.

Lånebeloppen varierar beroende på långivare, men börjar på några tusen kronor och sträcker sig upp till tiotals miljoner. Löptiderna för företagslån är något kortare jämfört med exempelvis privatlån och brukar ligga på maximalt fem år. 

Även kostnadsmodellen för lånet kan skilja sig åt beroende på vilken långivare du vänder dig till. Vissa erbjuder en traditionell ränta medan andra tar ut en fast månadsavgift. Vad gäller själva prissättningen är den dock normalt sett individuell, vilket innebär att räntan – eller avgiften – baseras på företagets individuella ekonomiska förutsättningar. 

Återbetalningen av lånet sker dygnsvis, veckovis eller månadsvis och du betalar precis som vanligt via pappersfaktura, e-faktura eller autogiro. Oftast kan du återbetala hela skulden i förtid utan några extra kostnader, men villkoren kan variera beroende på långivare. 

Förenklade processer och snabbare handläggning

Förr i tiden var det främst bankerna som erbjöd lån till företag. Deras omständliga ansöknings- och handläggningsprocesser gjorde att utbetalningen kunde dröja flera dagar – ibland till och med veckor. Detta kunde innebära en hel del problem för företag i behov av snabb finansiering. 

Dessutom var kraven för att få ett företagslån hos banken ofta väldigt stränga och små lånebelopp var ovanliga. Detta gjorde det extra svårt för småföretagare och nystartade företag att få lån. 

Idag är det betydligt enklare för företag och näringsverksamheter att ansöka om lån. I takt med digitaliseringen har allt fler fristående kreditinstitut fått Finansinspektionens tillstånd att bedriva utlåning till företag. Numera är ansöknings- och handläggningsprocesserna helt digitala och det är inte omöjligt att få tillgång till pengarna redan samma dag. 

Det finns dessutom låneförmedlare för företagslån, till exempel vi på Creddo, som hjälper kunder att hitta extra prisvärda finansieringsalternativ. Hos oss behöver du bara skicka in en ansökan, så jämför vi 19 företagslån åt dig inom 24 timmar. Därefter väljer du själv ut det mest passande finansieringsalternativet. 

Vad kan jag använda företagslånet till? 

Syftet med företagslån är att ge företagare möjlighet att investera i sin verksamhet för att få den att växa. Vilket område du behöver investera i för att uppnå tillväxt varierar förstås beroende på vilken bransch du är verksam inom och vilka dina mål är. 

Nedan har vi samlat fem exempel på vad du kan använda företagslånet till. 

1.Anställa personal 

I många företag är personalen en av de viktigaste tillgångarna. Det är trots allt de som jobbar åt företaget som driver verksamheten framåt. Många gånger är personal dessutom en nödvändighet för att ett företag ska kunna expandera eftersom arbetsbelastningen ökar takt med att verksamheten växer. 

Att anställa innebär dock en hel del kostnader, bland annat i form av skatter och arbetsgivaravgifter. Med ett företagslån har du råd att anställa utan att skapa onödiga belastningar i företagskassan. Lånet täcker de anställdas löner till dess att deras jobb börjar generera resultat i verksamhetens omsättning.  

2.Köpa utrustning, maskiner och program

Ett företagslån kan även användas för att finansiera inköp av maskiner, utrustning och program som är nödvändiga för att driva verksamheten. 

Som grafisk designer kan du till exempel behöva en bra dator medan ett byggföretag behöver ordentliga maskiner. Jobbar du som fotograf kommer du med största sannolikhet att vara i behov av en professionell kamera och flera olika linser. 

Genom att finansiera företagets inköp med ett lån kan du bibehålla ett stabilt kassaflöde samtidigt som du stimulerar tillväxten i verksamheten.

Varulager

När man skall köpa in större inköp av exempelvis varor, så kan det vara en tung belastning för bolagets ekonomi då det ofta rör sig om stora kostnader för att fylla ett varulager. Företagslån kan användas till just uppfyllnad av lagret.

När man lånar pengar behöver man givetvis betala ränta. Den aktören som du lånar pengar av bestämmer vilken ränta du skall betala på lånet. Det är möjligt att förhandla om att få lägre ränta ifall man önskar. I vissa lån som kallas högkostnads krediter, finns det regler om hur hög räntan maximalt får vara. Det finns också regler om hur stora kostnaderna får vara för ett sådant lån.

När man tecknar ett lån kan man ha en fast eller rörlig ränta. Om du har en fast ränta, då har du den räntan under hela låneperioden. Om du har en rörlig ränta följer priset marknaden och då kan den förändras under tiden. Oftast är det dyrare att sitta på en fast ränta, fördelen är att du vet vad det kommer kosta dig och du har koll på dina utgifter. När man jämför lån kan man kolla den effektiva räntan, det är ofta en bra måttstock för ditt kommande lån.

Innan du börjar kolla på ett lån så finns det olika valmöjligheter som man kan finansiera sin verksamhet med. Nedan beskriver vi några av dessa och punktar upp viktig info.

3.Utveckla företagets marknadsföringsstrategi 

Genom att marknadsföra din verksamhet kan du nå ut till fler kunder och på så sätt öka din försäljning (och därmed din omsättning). I en tid då konkurrensen mellan företag hårdnar har en effektiv marknadsföringsstrategi blivit en allt viktigare tillgång. 

Marknadsföring är dock sällan gratis och för att dina kampanjer ska ge resultat kommer du behöva investera en del pengar. Även här kan ett företagslån vara en bra lösning. Lånet ger dig utrymme att experimentera med olika marknadsföringsformer för att hitta en strategi som passar just din verksamhet.

4.Renovera eller rusta upp lokaler

Att företagets lokaler är trivsamma och säkra är viktigt för att du och dina anställda ska prestera optimalt. Om lokalerna behöver rustas upp eller renoveras kan du finansiera projektet med hjälp av ett lån. 

Kanske behöver du byta ut de gamla kontorsmöblerna mot modernare alternativ? Eller är det dags att bygga om lagret för att lagerarbetarna enklare ska komma åt varorna? Oavsett hur du vill förbättra arbetsplatsen kan du använda ett lån för att ha råd. 

5.Stärka kassaflödet

En av de främsta anledningarna till att företag går i konkurs idag är brist på likviditet. Det kan till exempel bero på obetalda fakturor eller dålig planering. Även här kan företagsfinansiering vara ett bra alternativ för att hålla verksamheten flytande. 

Med företagslånet kan du täcka verksamhetens löpande utgifter till dess att likviditeten stabiliserat sig. Tänk dock på att inte använda ett lån om du vet att företaget inte har den betalningsförmåga som krävs för att återbetala skulden. 

5 tips för billigare företagsfinansiering

Är du i behov av företagsfinansiering finns det en del saker du kan göra för att komma undan billigare och spara pengar. Här kommer några av våra bästa tips.

1. Jämför företagslån via en låneförmedlare. Det första – och kanske bästa – tipset är att alltid jämföra lån via en låneförmedlare, till exempel hos oss på Creddo. På så sätt ökar du chanserna att hitta en prisvärd finansieringslösning utan att behöva belasta din kreditvärdighet. Låneförmedlare tar nämligen bara en kreditupplysning, trots att de jämför lån hos flera långivare samtidigt. 

2. Dubbelkolla avgifter. När du jämför företagslån ska du alltid granska vilka avgifter som tillkommer. Många långivare idag erbjuder företagsfinansiering utan både uppläggnings- och aviavgifter, men det kan ändå vara bra att dubbelkolla villkoren. 

3. Ha koll på den effektiva räntan. Den effektiva räntan visar lånets totalkostnad, inte bara dess ränta. Använd detta nyckeltal som utgångspunkt när du jämför finansieringsalternativ till företaget. 

4. Dröj inte med inbetalningarna. Slarva inte med återbetalningen. Gör du det kan du behöva betala dyra straffavgifter och i värsta fall dröjsmålsränta. Välj gärna betalning via autogiro för att inte glömma bort förfallodatum.

5. Återbetala i förtid. Om du har möjlighet, återbetala företagslånet i förtid. På så sätt kan du spara pengar eftersom du kortar ner löptiden. Glöm inte att du även kan be långivaren att öka dina inbetalningar så att du blir skuldfri snabbare.

Vilket är det bästa företagslånet?

Det är en komplex fråga i vad som är det bästa företagslånet. Man behöver framför allt kolla med flera aktörer i vad man kan få för erbjudande till sitt företag eftersom det skiljer sig bank till bank. Håll ett öga uppe på vad för räntesats du blir erbjuden, hur lång är återbetalningstiden och vad tar banken för övriga avgifter på ditt lån. Det kan även vara bra att kolla ifall det tillkommer några avgifter som aviavgift och dylikt. När man skaffar sig ett lån så finns det utrymme till förhandling – se till att förhandla och prova via många olika långivare. Ett bra alternativ är att ansöka via en förmedlare som kan hjälpa dig jämföra olika typer av företagslån. 

Se även över under hur lång tid du behöver ha lånet aktivt, ha en plan för ditt framtida lån i när du planerar att återbetala lånet.

Företagslån i Sverige idag

Idag finns det drygt en miljon registrerade företag och 99% av dessa företag är små företag. Det vill säga företag med mindre än 50 anställda. Det är överlag enklare för privatpersoner med bostad att få lån beviljade av banken. Det betyder i sin tur att småföretagarna tvingas sätta ihop deras privatekonomi med företagsekonomin. Därför är det bra att sätta ihop en tydlig affärsplan innan man går till banken och ansöker om ett företagslån. På så sätt ökar man sina möjligheter till goda lånevillkor och man slipper gå i borgen för sitt företag. 

Kostnaden för ett företagslån

I detta avsnitt går vi igenom kostnaden för ett företagslån. Vi har nämnt det tidigare och långivare tar betalt i form av ränta eller andra tillkommande avgifter. Räntan räknas ut på flera olika faktorer, därför kan det vara svårt att innan ansökan veta exakt vad räntan kommer landa på. Andra avgifter kan räknas som uppläggningsavgifter och aviavgifter för att nämna ett par vanliga avgifter. Ett företagslån fungerar precis som ett bolån och räntan kan vara bunden eller rörlig.

Hur mycket företaget ska betala i ränta eller avgifter bestäms av långivaren, därför är det bra att jämföra olika låneerbjudanden där man sedan kan välja det billigaste alternativet. Återbetalningstiden på lånet spelar också en stor roll i hur mycket du skall betala tillbaka på lånet, totalt sett. I vissa fall kan det löna sig att ha en lång löptid och sedan lösa lånet i förtid för att hålla ner eventuella månadskostnader. 

Att ta företagslån med eller utan säkerhet

Man kan ta sitt företagslån med eller utan en säkerhet i botten. Vanligtvis när man tar ett företagslån kan man ställa exempelvis maskiner, utrustning eller fastigheten som en säkerhet för banken, även andra tillgångar som lager och kundfakturor kan användas som säkerhet för att bevilja ett lån. När man tar ett lån utan säkerhet är oftast räntan betydligt högre och man beviljar nästan aldrig miljonbelopp utan snarare lägre summor som några hundra tusen.

Det finns vissa fördelar med lån utan säkerhet. Processen brukar vara betydligt enklare och snabbare för dig som behöver ett lån skyndsamt. Man kan även i många fall ansöka direkt online och få svar inom ett par timmar. När man ansöker om ett lån med säkerhet är processen lite längre. Det brukar ta tid innan man blir beviljad och kräver även en del fysiska möten med långivaren. 

Om man skall nämna någon nackdel med ett företagslån utan säkerhet är att att de på grund av den ökade risken är betydligt dyrare att teckna. Man behöver även ha god kreditvärdighet och ibland behöver man även tillsätta en borgensman vid ansökan.

Så kan Creddo hjälpa dig med företagslån

Creddo är en låneförmedlare som samarbetar med 19 olika långivare och banker. Med vår digitala ansöknings- och handläggningsprocess kan du spara värdefull tid som du istället kan lägga på din kärnverksamhet. 

Genom att ansöka hos oss kan du få över 20+ låneförslag med bara en kreditupplysning och ansökan. Att använda tjänsten är dessutom helt kostnadsfritt, vilket innebär att du inte har något att förlora genom att ansöka via oss – snarare tvärtom.  

Svar på din ansökan får du redan inom en arbetsdag. Gå sedan igenom dina låneerbjudanden i lugn och ro för att hitta ett passande alternativ. Du väljer själv om du vill tacka ja till ett låneerbjudande eller tacka nej till samtliga – din ansökan är nämligen inte bindande.

Välkommen med din ansökan redan idag!

Vi använder cookies för att funktioner på creddo.com ska fungera och för att förbättra din upplevelse. Läs mer i vår cookiepolicy