Checkkredit upp till 10 miljoner kr - ansök kostnadsfritt!

 • Vi söker lån hos över 20 långivare
 • Endast en kreditupplysning via UC
 • Gratis & ej bindande - få svar inom 24h
 • Få tillgång till krediten samma dag
 • 20+ långivare
 • Endast en UC
 • Gratis & ej bindande
Creddo är registrerade hos Finansinspektionen.

Urval av våra långivare

En checkkredit, även kallad företagskredit eller kreditlina, är en form av företagsfinansiering. En checkkredit erbjuder dock ett betydligt flexiblare upplägg än ett traditionellt lån och fungerar lite annorlunda jämfört med ett kreditkort för företag, vilket kan vara förmånligt i en rad olika situationer.

I denna artikel får du lära dig mer om hur checkkrediter för företag fungerar. Vi ska även titta närmare på de främsta för- och nackdelar med denna finansieringsform och ge dig några värdefulla tips innan du ansöker.

Ansök om företagsfinansiering

Vad är en checkkredit?

En checkkredit kan ge ditt företag flera möjligheter och flexibilitet i vardagen. Krediten återbetalas precis som ett vanligt företagslån, men här finns en viktig skillnad – checkkrediten kostar normalt sett ingenting så länge du inte utnyttjar den.

När du ansöker om en checkkredit kommer långivaren att göra en bedömning av företagets finansiella ställning och bevilja ett kreditutrymme som motsvarar dess finansiella förutsättningar. Företaget får sedan fri tillgång till kreditutrymmet och kan välja att ta ut hela eller delar av krediten efter behov.

Normalt sett måste du göra ett uttag vid tecknandet av krediten, men när du återbetalat skulden kan du låta krediten vara vilande tills det att ett behov av kapital uppstår. Av denna anledning väljer många företag att använda checkkrediten som en buffert för oförutsedda händelser som annars kunde orsakat likviditetsproblem i verksamheten.

En viktig skillnad mellan att låna pengar till företaget och att ansöka om en checkkredit för företag är att du enbart betalar ränta på det belopp du faktiskt utnyttjar, inte på hela kreditutrymmet. Om du istället tecknar ett lån måste du betala ränta på hela lånebeloppet från dag ett.

Då kan du använda en checkkredit

Det finns flera tillfällen då en checkkredit kan vara ett fördelaktigt alternativ för bolag som behöver extra likviditet. Nedan ska vi titta närmare på några av dessa situationer.

Stärka likviditeten

En checkkredit kan vara ett bra sätt för att stärka likviditeten under perioder med lägre omsättning. Med hjälp av krediten kan du täcka löpande kostnader och återbetala i en takt som passar förutsättningarna för din verksamhet.

Täcka oförutsedda utgifter

Många företag väljer att använda en checkkredit som buffert vid oförutsedda kostnader. Genom att använda krediten istället för företagskassan för att täcka upp för plötsliga utgifter slipper de nämligen påfrestningar på kassaflödet.

Om du inte vet hur mycket du behöver låna

En checkkredit kan även vara ett bra alternativ om du inte riktigt vet hur mycket du behöver låna på förhand. Krediten tillåter dig nämligen att ta ut så mycket du behöver och du behöver bara betala för det kapital du faktiskt använder.

Påbörja ansökan

Vad kostar en checkkredit?

Kostnaden för en checkkredit varierar förstås beroende på olika kreditgivare. Oavsett vilken kreditgivare du väljer kommer du dock normalt sett att behöva betala två olika räntor:

 • Dispositionsränta. Denna ränta avser det kreditbelopp du faktiskt disponerat och ligger oftast omkring 0,5 – 5 procent per månad.
 • Kontraktsränta. Denna ränta kallas även limitavgift och är satt för hela kreditutrymmet som företaget får tillgång till. Kontraktsräntan är vanligtvis en aning lägre och sträcker sig från cirka 0,5 – 1,5 procent.

Observera att det är långt ifrån alla kreditgivare som har kontraktsränta. Vissa aktörer erbjuder enbart en dispositionsränta, vilket förstås är ett betydligt förmånligare alternativ.

I vissa fall kan det även tillkomma andra avgifter i samband med krediten, så som limitavgift, aviavgifter, och uppläggningsavgifter. Därför kan det vara bra att jämföra kreditgivare för att hitta en aktör med så låga avgifter som möjligt.

Checkkredit vs företagslån – Vad är billigast?

Huruvida en checkkredit är ett mer prisvärt alternativ än ett företagslån är svårt att säga. Först och främst varierar räntor såväl som avgifter mellan olika lån- och kreditgivare.

Dessutom är prissättningen för både krediter och lån normalt sett individuell, vilket innebär att den baseras på företagets individuella kreditbetyg och säkerhet. Även hur stor del av krediten företaget faktiskt nyttjar spelar stor roll.

Vid första anblick kan det verka dyrare med en kredit än ett företagslån, men faktum är att kostnaden brukar jämna ut sig. Detta då det är få företag som använder hela kreditbeloppet vid ett tillfälle. 

Hur återbetalar jag en checkkredit?

När du väljer att utnyttja krediten betalar du både ränta och amortering (samt eventuella avgifter). Återbetalningen sker oftast månadsvis via faktura och vissa kreditgivare tillåter dig att anpassa månadskostnaden efter företagets ekonomiska situation.

Det brukar sällan vara ett problem att öka amorteringen för att betala av skulden snabbare eller att lösa hela checkkrediten på en gång.

Varje gång du gör en inbetalning kommer ditt kreditutrymme att fyllas på. Du kan sedan göra nya uttag när behovet uppstår. Checkräkningskrediten har dock en fastställd löptid som brukar vara högst 24 månader per uttag, detta kan skilja sig från aktör till aktör.

Krav för att bli beviljad en checkkredit

För att ditt företag ska bli beviljat en checkkredit måste verksamheten uppfylla vissa grundläggande krav. Som tidigare nämnt är en checkkredit ett slags lån och kreditgivare är precis som långivare skyldiga att göra kreditbedömningar i samband med varje ansökan.

Vanliga krav för att få en checkräkningskredit:

 • Företaget ska vara ett aktiebolag, enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag.
 • Företaget är registrerat och verksamt i Sverige.
 • Verksamheten har varit aktiv under en viss tid, vanligtvis minst sex månader.
 • Ägarna av bolaget ska vara bosatta i Sverige.

Vissa kreditgivare kan även kräva att företaget har en viss omsättning för att bli beviljade en kredit. Det finns dessutom aktörer som kräver säkerheter i form av exempelvis personlig borgen eller pantsättning av verksamhetens tillgångar.

Observera att säkerheter minskar kreditrisken, vilket i sin tur kan ge företaget lägre kreditkostnader. Därför kan det vara en god idé att erbjuda en säkerhet, även om det inte är ett obligatoriskt krav hos den kreditgivare du vänder dig till.

Så går kreditbedömningen till

I samband med varje ansökan hämtar kreditgivaren en kreditupplysning på företaget och på eventuella borgensmän. I kreditupplysningen finns nämligen viktig information om företagets omsättning, skulder, betalningsanmärkningar och tidigare kreditförfrågningar.

Upplysningen fungerar som ett komplement till din ansökan och underlättar kreditgivarens riskbedömning. I bedömningen är vissa punkter viktigare än andra, till exempel:

Företagets intäkter

Naturligtvis spelar företagets ekonomi en stor roll i kreditgivarens bedömning. Här tittar de bland annat närmare på lönsamhet, kassaflöde och vinst, men också på verksamhetens balans- och resultaträkning.

Verksamhetens ålder

Väletablerade företag som varit verksamma under en längre tid har normalt sett större chanser än nystartade verksamheter. Därför är det inte ovanligt att kreditgivaren kräver att företaget varit verksamt i minst ett halvår.

Samtidigt brukar det vara enklare för nystartade företag att bli beviljade checkkrediter jämfört med vanligt lån.

Företagsform

Även företagsformen kan ha betydelse i kreditgivarens bedömning. Om du till exempel driver en enskild näringsverksamhet är det viktigt att din egen ekonomi är god för att du ska kunna få en checkkredit eller ett företagslån till enskild firma. Detta eftersom enskilda firmor inte är juridiska personer, vilket innebär att ägaren har personligt ansvar för företagets skulder.

Aktiebolag å andra sidan är juridiska personer, vilket innebär att företaget ansvarar för sin egen skuldsättning. Här är ägarnas ekonomi inte lika viktig, så länge de inte går i borgen för krediten förstås.

Betalningsanmärkningar och skulder

Betalningsanmärkningar kan göra det svårare att bli beviljad en checkkredit, men det är långt ifrån omöjligt. Idag väljer många lån- och kreditgivare att se förbi betalningsanmärkningar och istället fokusera på den övergripande bilden av företagets ekonomi.

Värt att komma ihåg för dig med enskild firma är att dina personliga betalningsanmärkningar även kommer att belasta din firma vid en kreditansökan. Detta eftersom du är ditt företag, då dess organisationsnummer är detsamma som ditt personnummer.

Vissa kreditgivare kan kräva att båda företaget och eventuella borgensmän saknar betalningsanmärkningar. Andra nöjer sig med att företaget saknar anmärkningar.

Vad gäller skulder kommer du varken att bli beviljad checkkrediter eller lån om företaget har skulder hos Kronofogden. Det kan även bli svårt om du har många andra skulder, till exempel till andra långivare.

Säkerhet vid checkkredit

En del långivare ställer krav på pantsättning eller personlig borgen för att ditt företag ska kunna få en checkkredit. I de fallen vill den som ställer ut checkkrediten minska risken med kreditgivningen. Vid större kreditbelopp kan det till och med krävas fler än en borgensman.

Krav på säkerhet i form av företagsinteckning är ovanliga, men kan förekomma. Detta innebär att du använder företagets tillgångar, till exempel fastigheter eller inventarier, som pant för lånet.

Kom ihåg att säkerheten minskar kreditgivarens risk, vilket i sin tur kan leda till en lägre ränta. Precis som att en säkerhet kan sänka räntan på ett företagslån. Är du säker på att du kan återbetala skulden enligt avtalet kan det med andra ord vara en god idé att erbjuda flera säkerheter för att få ner kreditkostnaden.

Ansök och jämför låneförslag

För- och nackdelar med checkkredit

Det finns både för- och nackdelar med checkkrediter. Dessa kan vara bra att känna till, framför allt om du är osäker på vilken typ av finansiering som passar just ditt företag. Nedan går vi igenom tre fördelar och tre nackdelar som du bör ta hänsyn till innan du ansöker.

Fördelar

 • Flexibelt. Du väljer själv när du vill utnyttja krediten och hur mycket du vill ta ut. När du återbetalar skulden fylls kreditutrymmet på och du kan använda krediten på nytt.
 • Ränta på utnyttjat belopp. När du använder krediten betalar du bara ränta på det belopp du utnyttjat, inte på hela kreditutrymmet.
 • Kostar inget om du inte använder den. Vissa kreditgivare tar inte ut avgifter för krediter som ligger vilande. Detta innebär att checkkrediten kan vara helt gratis till dess att du faktiskt använder den.
 • Trygghet. Checkkrediten kan fungera som ett skyddsnät för företagets likviditet. Om du drabbas av en oförutsedd utgift kan du täcka den med hjälp av krediten istället för med företagets egna kapital. På så sätt kan du bibehålla ett starkt kassaflöde.

Nackdelar

 • Inte optimalt vid investeringar. Checkkrediten passar främst för att täcka återkommande likviditetsproblem. För större investeringar är ett traditionellt lån ett betydligt bättre alternativ då man ofta kan få bättre villkor i form av längre löptid och lägre ränta
 • Vissa kreditgivare har höga avgifter. Det finns kreditgivare som tar ut höga årsavgifter och kontraktsräntor även när krediten inte används. Detta kan göra krediten onödigt dyr, åtminstone i jämförelse med ett lån.
 • Risk för ond spiral. Checkkrediten kan få det att kännas som att det finns mer kapital i företaget än vad det egentligen gör. Därför finns det risk för att verksamheten börjar leva över sina tillgångar.

5 tips innan du ansöker om en checkkredit

Det finns en del saker som kan vara bra att tänka på innan du ansöker om en checkkredit. Nedan delar vi med oss av fem värdefulla tips.

 • Jämför kostnader. Både ränta och avgifter kan skilja sig en hel del mellan olika kreditgivare. Vissa kreditgivare saknar helt avgifter bortsett från ränta medan andra tar ut både uppläggnings- och årsavgifter. Jämför noggrant för att slippa betala mer än nödvändigt.
 • Komplettera din ansökan. För att öka dina chanser att bli beviljad en kredit kan det vara en god idé att komplettera din ansökan med alla relevanta underlag redan från början. På så sätt kan du dessutom skynda på kreditgivarens kreditbedömning och få tillgång till krediten snabbare.
 • Erbjud säkerheter. Säkerheter minskar kreditrisken, vilket kan ge lägre kreditkostnader. Är du säker på att kunna sköta återbetalningen i tid, erbjud säkerheter även om det inte är ett måste.
 • Utnyttja inte krediten i onödan. Som tidigare nämnt kan checkkrediten få det att kännas som att det finns mer pengar i företaget än vad det egentligen gör. Använd krediten förståndigt och se den som ett ekonomiskt skyddsnät.
 • Ej lämpligt för större engångs investeringar. Krediten passar bäst för tillfälliga likviditetsproblem. Planerar du att göra större investeringar rekommenderar vi att du istället väljer ett lån.

Ansök hos Creddo

Vanliga frågor om checkkrediter

När är det fördelaktigt för ett företag att ha en checkkredit?

En checkkredit kan passa bra för att hantera ett ojämnt kassaflöde, till exempel på grund av säsongsvariationer.

Vilka kostnader finns för en checkkredit?

En checkkredit har vanligtvis en kostnad i form av ränta. Räntan betalas endast på det kreditbelopp som utnyttjas. Utöver det så kan en limitavgift tillkomma, vilket innebär en fast årlig avgift på vanligtvis en till två procent av det beviljade beloppet.