Negativt eget kapital: Hur Creddo kan hjälpa till

Negativt eget kapital

Vad är negativt eget kapital?

Negativt eget kapital uppstår när ett företags skulder överstiger dess tillgångar. Det innebär att företaget har mer pengar i skulder än vad det äger. Detta kan vara en allvarlig situation som kan leda till konkurs om den inte åtgärdas.

Tecken på negativt eget kapital

Det finns några tecken på att ett företag kan ha negativt eget kapital:

  • Förluster: Företaget har haft förluster under en längre tid.
  • Sjunkande tillgångar: Värdet på företagets tillgångar har minskat.
  • Ökande skulder: Företagets skulder har ökat.
  • Svårigheter att betala räntor och skulder: Företaget har svårt att betala räntor och skulder i tid.

Konsekvenser av negativt eget kapital

Negativt eget kapital kan ha en rad negativa konsekvenser för ett företag, bland annat:

  • Förlust av förtroende: Investerare och långivare kan förlora förtroendet för företaget, vilket kan göra det svårt att få ytterligare finansiering.
  • Svårigheter att växa: Företaget kan ha svårt att växa och investera i framtiden.
  • Konkurs: I allvarliga fall kan negativt eget kapital leda till konkurs.

Jämför företagsfinansiering med Creddo

Behöver ditt företag finansiering? Jämför företagslån, factoring och företagsfinansiering med Creddo. Vi jämför kostnadsfritt erbjudanden från över 20 banker och låneinstitut inom 24 timmar. Få rådgivning och välj dina bästa alternativ. Ansökan är ej bindande och kan avbrytas när som helst. Kontakta oss på 010-551 67 02 för frågor. Vi hjälper dig gärna.

Jämför företagslån

Uppdaterad 12/06/2024

Publicerad 06/06/2024

Publicerad av Team Creddo