Nu erbjuder vi på Creddo möjligheten att jämföra factoring!

factoring

Creddo som har tagit fram en banbrytande plattform för att jämföra företagsfinansiering för småföretagare tar nu ännu ett steg mot att erbjuda fler finansiella lösningar. Utöver vårt befintliga utbud av företagslån lanserar vi nu möjligheten att jämföra factoring alternativ. Factoring ger företagare flexibilitet och likviditet genom att omvandla sina fakturor till omedelbara kontanter. Med denna nya tjänst strävar Creddo.com/se efter att ytterligare underlätta för småföretag att växa och blomstra genom att erbjuda en mångsidig portfölj av finansiella verktyg.

Vad är factoring?

Factoring är en finansiell tjänst där ett företag säljer sina fakturor till en tredje part, vanligtvis ett finansinstitut eller ett factoringbolag, till en rabatt. På så sätt får företaget omedelbar likviditet istället för att behöva vänta på att kunderna ska betala. Factoringbolaget tar sedan över ägandet av fakturorna och ansvarar för att driva in betalningen från kunderna. Det ger företaget en snabb källa till likviditet för att hantera löpande verksamhetens kostnader och investeringar. Factoring används ofta av små och medelstora företag för att förbättra deras kassaflöde och minska risken för uteblivna betalningar.

Factoring med eller utan regress

Skillnaden mellan factoring med och utan regress för dig som kund är främst hur risken för utebliven betalning hanteras men också hur mycket du får betalt:

 • Factoring utan regress:
  • För slutkunden innebär detta att de inte längre har något ansvar eller återbetalningskrav om de inte betalar fakturan. Eftersom factoringbolaget tar på sig risken för utebliven betalning kan slutkunden känna sig tryggare med att betala fakturan till factoringbolaget.
 • Factoring med regress:
  • I det här fallet behåller företaget som säljer sina fakturor (slutkundens leverantör) en del av risken för att kunden inte betalar. Om kunden inte betalar fakturan kan företaget behöva återbetala beloppet till factoringbolaget. För slutkunden kan detta innebära att de fortfarande kan bli ombedda att betala fakturan direkt till företaget istället för till factoringbolaget om betalning uteblir, vilket kan vara något mindre bekvämt för dem.

Factoring med regress är det vanligaste alternativet för dig som kund då du får mest betalt för fakturan då den aktör som köper fakturan tar mindre risk, men å andra sidan så har köparen av fakturan möjlighet att skicka tillbaka fakturan till dig om din kund inte betalar.

Vad är fördelar och nackdelar med factoring?

Några fördelar med factoring inkluderar:

 • Snabb likviditet: Factoring ger företaget omedelbar likviditet genom att omvandla sina fakturor till kontanter, vilket möjliggör för företaget att snabbt få tillgång till kapital för att täcka löpande kostnader eller investeringar.
 • Minskar administration: Factoringbolaget tar över hanteringen av fakturering och inkasso, vilket frigör företagets resurser och tid som annars skulle spenderas på administrativa uppgifter.
 • Ökad flexibilitet: Factoring kan anpassas efter företagets behov och tillväxt. Företaget kan sälja en del eller alla sina fakturor, beroende på sina likviditetskrav.
 • Stärker förhållanden med leverantörer: Genom att snabbt betala sina leverantörer med hjälp av factoring kan företaget förbättra sina relationer med dem och eventuellt förhandla fram bättre villkor och priser.
 • Tillgång till expertis: Factoringbolaget kan erbjuda expertis inom kredit- och inkassohantering, vilket kan vara särskilt fördelaktigt för mindre företag som saknar den interna kompetensen.

Några nackdelar med factoring är:

 • Kostnader: Factoring är vanligtvis förenat med avgifter och rabatter, vilket kan vara högre än traditionella banklån. Detta kan på lång sikt bli dyrt för företaget.
 • Begränsad kontroll: När företaget säljer sina fakturor förlorar det en del kontroll över sin kundrelation och fakturering. Factoringbolaget kan ha sina egna krav och processer som kan påverka företagets rykte och relationer med kunderna.
 • Krav på kreditvärdighet: Trots att factoring minskar risken för kreditförluster för fakturorna, kan factoringbolaget fortfarande bedöma företagets kreditvärdighet och vilka fakturor som är acceptabla att fakturera. Det kan vara svårare för företag med dålig kreditvärdighet att använda sig av factoring.

Många företagare tycker att fördelarna med factoring (fakturaköp eller belåning) överväger nackdelarna just på grund av att man får utökad likviditet löpande samt att man slipper mer administration.

Att sälja en faktura eller belåna

Att sälja en faktura och att belåna en faktura är båda metoder för att få omedelbar likviditet genom att använda fakturor som säkerhet, men de skiljer sig åt i hur de genomförs och vilka rättigheter och skyldigheter som följer med varje metod:

 • Att sälja en faktura:
  • När företaget säljer en faktura överlåts ägandet av fakturan till en tredje part, vanligtvis ett factoringbolag, till ett fast pris, som kan vara lägre än fakturans nominella värde.
  • Factoringbolaget tar över ansvar för att driva in betalningen från kunden och bär risken för utebliven betalning. Företaget får omedelbar likviditet, men förlorar kontrollen över fakturan och relationen med kunden.
  • Företaget erhåller normalt en förskottsbetalning, vanligtvis mellan 70% och 90% av fakturans värde, och resterande belopp minus eventuella avgifter utbetalas när kunden betalar fakturan.
 • Att belåna en faktura:
  • När företaget belånar en faktura använder de fakturan som säkerhet för att erhålla ett lån från en finansiell institution eller en annan långivare.
  • Företaget behåller ägandet av fakturan och har fortfarande ansvar för att driva in betalningen från kunden. Om kunden inte betalar fakturan kan företaget fortfarande vara skyldig att återbetala lånet.
  • Likviditeten erhålls genom att fakturan belånas som säkerhet för lånet. Vid fakturabelåning så betalar factoringbolaget ofta bara ut en del av fakturans värde och behåller resten tills fakturan är betald som säkerhet, utöver den avgift som de själva tar för tjänsten.

I sammanfattning innebär att sälja en faktura att företaget överlåter ägandet av fakturan och ansvar för betalningen till en tredje part, medan att belåna en faktura innebär att företaget använder fakturan som säkerhet för att erhålla ett lån och behåller ägandet och ansvaret för fakturan.

Utforska olika finansieringsalternativ med Creddo

Vi förstår att varje företagares resa är unik samt att behoven och förutsättningarna för finansiellt stöd kan variera. Trots detta har vi lyckats hitta lösningar för tusentals svenska företag. Creddo finns här för att guida dig samt, baserat på dina behov, erbjuda skräddarsydda lösningar som passar just ditt företag. Oavsett om du behöver extra kapital för att växa, hantera oväntade utgifter eller helt enkelt för att ta din verksamhet till nästa nivå, så är vi här för att hjälpa till.

Med vår kostnadsfria tjänst kan du enkelt ansöka om företagslån och jämföra olika erbjudanden från våra partners. Vi ser till att långivarna får tävla om din uppmärksamhet. Och det bästa av allt – Vi finns här för dig hela vägen.

Ansök om factoring här

Publicerad 02/04/2024

Publicerad av Team Creddo