Öka företagets försäljning med rätt ”call to actions”

Företagare som ökar försäljningen med rätt call to action

Call to action (CTA) är ett vanligt begrepp när det kommer till försäljning, främst onlinebaserad sådan. Genom att utforma bra call to actions kan du förbättra användarvänligheten på din webbplats och samtidigt öka antalet konverteringar, det vill säga besök som leder till ett köp. 

Vad är call to action? 

En call to action är en uppmaning till dina besökare som ska få dem att utföra en viss handling på din webbplats. Det kan till exempel vara att genomföra ett köp, registrera sig för ett nyhetsbrev eller jämföra olika tjänster. 

Syftet med call to actions är dels att underlätta navigeringen eftersom de hjälper besökarna att förstå vad de får ut av olika handlingar. Samtidigt kan bra call to actions vara avgörande för dina konverteringar och därmed din lönsamhet. 

3 exempel på hur en CTA kan användas

E-handlare: Det huvudsakliga målet för företag verksamma inom e-handel är att få kunderna att köpa deras produkter. Därför är det viktigt att ha en enkel och lockande CTA på varje produktsida, till exempel ”Lägg i varukorg”. 

Mobiloperatör: Mobiloperatörer bör ha en CTA på varje abonnemangstyp de erbjuder, till exempel ”Beställ nu”.

Hantverkare: Företagare inom hantverk, så som snickeri och måleri, vill förmodligen bli kontaktade för att diskutera projekt och priser. Därför kan en passande CTA vara ”Ring oss för offert”. 


Tips! Läs mer om ökad lönsamhet med digital närvaro.


3 tips för att lyckas med CTA 

Call to actions kan ha stor påverkan på dina besökares beteenden och framför allt din konvertering. Därför kan det vara en god idé att fundera över vilka uppmaningar du vill förmedla på din webbplats. 

Utgå från besökarens perspektiv

Genom att se din tjänst eller produkt ur besökarens perspektiv kan du enklare motivera dem att utföra den önskade handlingen. Ett tips för att lyckas med detta är att du i teorin kunna placera  ”Jag vill” framför texten på din CTA. 

Vill du till exempel få besökaren att registrera sig för ett nyhetsbrev kan knappen lyda ”Få tillgång till exklusiva nyheter”. (Jag vill ”Få tillgång till exklusiva nyheter”).

Om du istället vill att de ska testa en tjänst kostnadsfritt kan din CTA vara ”Testa gratis i 10 dagar” (Jag vill ”Testa gratis i 10 dagar”). 

Anpassa knapparna genom hela köpprocessen

Företag som säljer dyra eller avancerade produkter eller tjänster bör vara försiktiga med att använda för bindande call to actions direkt, till exempel ”Köp nu”. Istället kan det vara en god idé att anpassa texten på knapparna i takt med köpprocessen. 

På startsidan kan CTA till exempel vara att lära sig mer om produkten eller tjänsten. På nästa sida kan det vara att utforska olika planer, abonnemang eller modeller. Först därefter kan företaget använda knappar som ”Köp nu” eller ”Beställ”. 

Använd tydliga knappar

Call to action för den mest önskade handlingen på din webbplats ska vara extra tydlig. Detta för att besökaren direkt ska förstå vilken knapp som tar dem vidare i processen. 

I utformningen av knappen ska du dels ta hänsyn till dess placering, men också färg och storlek. Knappen bör sticka ut från resterande innehåll på sidan och texten ska vara lättläst.

Ett tips är att använda samma färg på alla dina call to actions. Detta skapar dels en mer enhetlig webbplats samtidigt som det blir enklare för besökare att förstå vilka knappar som tar dem vidare. 

Ansök om företagsfinansiering hos Creddo

Uppdaterad 18/02/2022

Publicerad 18/08/2020

Publicerad av Team Creddo