OPR-Företagslån inför avgiftsreduktion

Företagare med avgiftsreduktion

OPR-Företagslån har sedan starten 2015 arbetat nära de små och mellanstora bolagen som många anser vara navet av samhällsekonomin. Genom att bistå med smidig finansiering har utmaningar övervunnits och företagare kunnat göra verklighet av sina ambitioner. 

Till följd av den situation som uppstått så erbjuder OPR-Företagslån nu en avgiftsreduktion på 20 % av alla beviljade företagslån. Det innebär att när lånet slutbetalats så görs en återbetalning på 20 % av de avgifter som inbetalats. Den enda motprestationen är att alla inbetalningar görs i tid. Erbjudandet gäller från och med den 11 juni. 

Gör en kostnadsfri ansökan

Avgiftsreduktionen ger företagare bättre möjligheter

Målet med avgiftsreduktionen är att skapa en finansiell trygghet för de många företagare som just nu upplever en utmanande period. OPR-Företagslån vill i högsta möjliga mån hjälpa till med vetskapen om att även denna turbulens kommer att gå över.

Genom avgiftsreduktionen möjliggörs en positiv utveckling för de driftiga företagare som bygger Sverige. 

  • Företagslån upp till 500 000 kr
  • Återbetalningstid 1-18 månader
  • Avgiftsreduktion på 20 %
  • Besked samma dag

Exempelvis så kan en restaurang som påverkats negativt under 2020 behöva stöttning för att täcka sina kostnader fram tills att situationen lättats upp. Efter att ha analyserat de möjliga alternativen bestämmer sig verksamheten för att ett lån är den bästa lösningen.

Företaget ansöker då om ett lån om 250 000 kr under 18 månader vilket blir beviljat. Med ett sådant upplägg får verksamheten därmed en återbetalning på 25 718 kr när lånet är slutbetalat.

På så sätt kan andra aspekter av verksamheten fokuseras på samt att det ger en trygghet inom organisationen. Detta erbjudande gäller enbart vid färdigställt överenskommet låneavtal. 

För OPR-Företagslån har alltid kommunikation varit centralt. Alla aspekter av produkten ska vara tydliga och transparenta. Låntagaren kan låna upp till 500 000 kr och få ett besked samma dag.

Återbetalningen sker smidigt och kan gälla i upp till 18 månader. OPR-Företagslån använder inte ränta utan en fast månadsavgift i återbetalningen.

På så sätt är det alltid samma månadsinbetalning vilket förenklar verksamhetens framtidsplanering och beräkning av kassaflödet. Det är därmed en smidig lösning för verksamheter med en temporär likviditetsbrist. Det kan även möjliggöra andra ambitioner som framtida expansioner. 

Ansök om företagsfinansiering

Uppdaterad 18/02/2022

Publicerad 17/06/2020

Publicerad av Team Creddo