Pandemiåtgärder 2021 – regeringens olika stödpaket för företagare

företagare inom restaurang

Fler och fler vaccineras, men för många svenska företag är det fortsatt allvarligt läge. Smittspridningen ser ut att fortsätta under vintern och våren 2021, vilket leder till fortsatta restriktioner och få konsumenter. 

Regeringen har dock inlett året med att expandera redan existerande stöd, samtidigt som de lanserar några nya.  

1. Nedstängningsstöd till företag som drabbas av pandemilagen

Den nya pandemilagen har bland annan inneburit skärpta restriktioner på social distansering, vilket har lett till att vissa företag måste stänga ner sin verksamhet. 

Nu finns ett specialinsatt omställningsstöd för att hjälpa dessa utsatta företagare. Stödet ersätter de nedstängda verksamheterna med upp emot 100 procent av de fasta kostnaderna (ej personalkostnader).

Notera dock att det kan dröja innan företaget får ersättningen, eftersom det först måste godkännas av EU. Stödet träder alltså i kraft tidigast i början av april. 

Stödet söks via Skatteverket, och maxbeloppet är 75 miljoner kronor per företag. 

2. Återinförande av hyresstöd

I början av pandemin infördes ett hyresstöd till lokalhyror, med fokus på krisbranscherna. 

Detta stöd återinförs nu under tre månader, genom att ersätta de hyresvärdar som sänker sina lokalhyror under januari-mars 2021, med upp till 50 procent (jämfört med tidigare 25 procent) av den normala hyran. 

Stödet söks via Länsstyrelsen och boverket.

3. Permittera upp till 80 procent

Den nya pandemilagen har gett regeringen större möjligheter att minska trängseln ute i samhället. Detta drabbar särskilt verksamheter som restauranger och gym, eftersom de nu har striktare restriktioner gällande antalet besökare som får vistas i lokalen. 


Tips! Läs mer om företagslån för restaurang.


Detta har ökat efterfrågan på permitteringar, och regeringen föreslår nu att företag ska kunna sänka arbetstiden för anställda med upp till 80 procent under perioden januari – mars, jämfört med tidigare max 6 procent. 

Stödet ansöks via Tillväxtverket.

4. Sänkta arbetsgivaravgifter för unga

Detta stöd är inte en officiell del av statens stödpaket relaterade till pandemin, men kan ändå uppmuntra företag att anställa unga under vintern. 

Sänkningen gäller den del av lönen som uppgår till högst 25 000 kronor per månad, och kommer träda i kraft under februari. 

5. Förlängning av lättnader i a-kassan

De tillfälliga förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen för företagarna kommer att gälla även under 2021. Det innebär alltså att företagare som lägger sitt företag vilande under 2021, undantas från regeln om att det måste gå minst fem år innan ett nytt uppehåll kan genomföras.

Även möjligheten att vidta begränsande åtgärder i verksamheten och samtidigt få arbetslöshetsersättning kommer att förlängas under 2021. Syftet med detta är att göra det lättare för företagaren att senare kunna återuppta verksamheten. 

Jämför företagsfinansiering

Uppdaterad 18/02/2022

Publicerad 11/02/2021

Publicerad av Team Creddo