Riskkapital vs företagslån – Vad är bäst?

Man som väljer mellan företagslån och rikskapital

Riskkapital är ett populärt finansieringsalternativ för företag i behov av kapital, framför allt nystartade sådana. Att ta in riskkapital har sina fördelar – en investerare kan dels bidra med kapital, men även med kunskap och värdefulla nätverk. Det finns dock även en rad nackdelar som kan vara bra att känna till. 

I den här artikeln får du lära dig mer om hur riskkapital fungerar. Vi går även igenom hur riskkapital och företagslån skiljer sig åt och vad som egentligen är det mest förmånliga alternativet. 

Gör en kostnadsfri ansökan

Vad är riskkapital? 

Riskkapital är, precis som namnet antyder, en riskfylld investering. Både privatpersoner och företag kan erbjuda riskkapital. De kallas då riskkapitalister eller riskkapitalistbolag och i utbyte mot sin investering får de en del i bolaget, exempelvis 15 procent. 

Normalt sett investerar riskkapitalbolag främst i startups med stor potential och hög risk, helt enkelt eftersom de vill få så stor avkastning på sitt investerade kapital som möjligt. Riskkapitalinvesteringar är nämligen oftast tidsbegränsade, vilket innebär att investeraren inom en viss period kommer att sälja sin andel i företaget. 

När det är dags för försäljning vill riskkapitalbolaget att affären ska bli lönsam. Återigen handlar detta dock om en riskfylld investering, vilket betyder att investeraren lika gärna kan gå med förlust. 

För- och nackdelar med riskkapital

Riskkapital har en hel del fördelar, men även vissa nackdelar som kan vara bra att känna till. Här går vi igenom några av de främsta.

Fördelar

  • Snabbare tillväxt. Riskkapital ger dig de ekonomiska förutsättningar som krävs för att kunna utveckla verksamheten i rätt riktning. En riktigt bra affärsidé i kombination med riskkapital kan göra att ditt företag och varumärke växer extra snabbt.  
  • Mer än bara pengar. Många riskkapitalister och bolag bidrar med mycket mer än bara pengar. De har ofta kunskap i att driva ett företag och ett brett nätverk med värdefulla kontakter som kan vara till din fördel. 
  • En partner som vill att du ska lyckas. Din nya partner vill att din verksamhet ska bli framgångsrik lika mycket som du – det vill trots allt uppnå en så god avkastning som möjligt. Därför kan du räkna med att de gör sitt bästa för att få företaget att lyckas. 

Nackdelar

  • Du ger bort en del av företaget. Den absolut största nackdelen med att ta in riskkapital är att du ger bort en del av din verksamhet. Hur mycket du behöver ge bort kan förstås variera, men oavsett är du inte längre ensam ägare av företaget. 
  • Begränsat beslutsfattande. En nackdel som hör ihop med den ovan är att du inte längre kan fatta beslut gällande verksamheten på egen hand. Du måste alltid diskutera med och ta hänsyn till din nya partner. 
  • Passar bara en viss typ av företag. Som tidigare nämnt investerar riskkapitalister och riskkapitalbolag främst i högriskbolag med stor potential. Det är med andra ord inte en finansieringsform som passar alla företag. 

Riskkapital eller företagslån – Vad är bäst? 

Riskkapital kan vara ett passande alternativ för nystartade företag med stor tillväxtpotential. Det är dock långt ifrån en bra lösning för alla företag. Bortsett från att du inte längre får fatta beslut gällande verksamheten på egen hand går du indirekt med på att börsnotera alternativt sälja företaget längre fram. 

Om du driver ett litet eller medelstort företag kan ett lån vara ett betydligt bättre och tryggare alternativ. Dels behöver du inte ta hänsyn till någon annan i ditt beslutsfattande och dels kan du fortsätta äga hundra procent av verksamheten. 

Här är några andra fördelar med att låna jämfört med riskkapital. 

  • Investera i vad du vill. Eftersom du fortsätter att fatta besluten rörande företaget kan du själv välja vad du ska investera pengarna i, vare sig det är personal, utrustning eller marknadsföring. 
  • Inga skyldigheter när lånet är återbetalat. Under tiden du disponerar lånet har du förstås en skyldighet till långivaren att återbetala skulden. När du har gjort det är du dock fri från andra skyldigheter, vilket du inte är om du tar in riskkapital. 
  • Passar alla företag. Företagslån passar alla företag, stora som små, oavsett bransch. Det spelar ingen roll om du driver ett större techbolag eller en mindre lokal firma, så länge företaget har goda ekonomiska förutsättningar. 

Summering

Företag idag kan välja mellan en rad olika finansieringsalternativ. Riskkapital och företagslån är två av dessa. Medan riskkapital främst passar startups med hög risk och potential passar ett lån alla typer av företag, oavsett storlek och bransch. 

Riskkapital har förstås sina fördelar – du får tillgång till kapital snabbt och investerarens nätverk kan hjälpa företaget att expandera snabbare. Samtidigt ger du bort en del av din verksamhet och därmed även möjligheten att fatta egna beslut. Därför kan det vara en bra idé att först se över om det går att tillfredsställa kapitalbehov med ett traditionellt företagslån.  

Påbörja ansökan

Uppdaterad 18/02/2022

Publicerad 22/03/2021

Publicerad av Team Creddo