Så kan företagare dra nytta av den nya gig-ekonomin

frilansare i gig-ekonomin

Du kanske har märkt att en ny ekonomi har börjat växa fram? Vi syftar på gig-ekonomin, d.v.s. den del av näringslivet där så kallade “giggare” livnär sig genom tillfälliga gig. Denna livsstil väljs allt oftare framför ett livs med en traditionell, fast anställning. Detta medför såväl utmaningar som möjligheter för dig som företagare.

Utmaningen ligger i att det blir lite svårare att fastanställa kompetent personal inom vissa branscher. Det händer allt mer sällan att anställda är så lojala till ett företag att de stannar kvar i 25 år och mottar en guldklocka.

Samtidigt erbjuder gig-ekonomin även möjligheter i form av en ökad effektivitet och flexibilitetet samt en mer lättillgänglig tillgång till spetskompetens. Nedan belyser vi de olika fördelarna med denna ekonomi för dig som företagare!

Fördelarna med gig-ekonomin för dig som företagare

Faktum är att det här med med gig-ekonomi inte är ett helt och hållet nytt fenomen. Denna typ av tillfälliga anställningar har genom historien förekommit inom vissa branscher.

Några exempel på sådana är inom jordbruket, där lantbrukare har anställt tillfällig arbetskraft inför skördesäsongen, samt inom musikbranschen. Men under 2000-talet har det blivit allt vanligare bland frilansare och deltidsanställda att “gigga”.

En giggare frilansar och tar sig an uppdrag på antingen uppdragsbasis eller på deltid. Ofta har personen flera olika gig (projekt) samtidigt och jobbar då för flera olika uppdragsgivare. Några exempel på vanliga arbeten av detta slag är:

  • barnvakter
  • frilansskribenter
  • musiker
  • grafiska designers
  • webbdesigners
  • animatörer.

Det finns många fördelar för företagare att dra nytta av denna gig-ekonomi. Vilka de främsta möjligheterna med den är kan du läsa dig till nedan!

Tillgång till en global talangpool

Idag kan anställda inom många branscher utföra sitt arbete effektivt på distans. Detta innebär en möjlighet för företagare som därmed får tillgång till en global pool av talangfulla medarbetare. Dessa kan du ofta anlita på uppdragsbasis för att på så vis kunna dra nytta av den talang som de besitter.

Detta är framför allt användbart om du driver din verksamhet från landsbygden, där det kan vara svårt att anställa personal med spetskompetens.

Flexibel personalstyrka

Allt fler företag väljer att var nytänkande och dra nytta av digitaliseringens möjligheter. En sådan möjlighet är att du med hjälp av gig-ekonomin kan skapa en mer flexibel personalstyrka. Du kan snabbt och enkelt sätta ihop personalstyrkan och skala upp eller ner den vid behov. Detta utan att behöva ta hänsyn till lagar och regler kring anställningsskydd etc.

En annan fördel med att ha en mer flexibel personalstyrka är att ett större fokus kan läggas på kärnverksamheten. Som företagare vill du inte att oproportionerligt mycket tid och andra resurser läggs på HR-arbete. Resurserna som frigörs från den delen av verksamheten kan istället förflyttas till mer intäktsgenererande verksamhet.


Tips! Läs mer om 5 tips för att förbättra företagets kreditbetyg.


Lägre lokal- och lönekostnader

Det faktum att du som företagare kan bedriva din verksamhet med en flexibel personalstyrka har även ytterligare fördelar. Till exempel kan du slippa bära det tunga ok som det ibland kan innebära att ha en stor personalstyrka på plats.

När du använder gig-ekonomin till din fördel kan du ofta skära ner lite grann på antalet medarbetare som behöver befinna sig i företagets lokaler. Det gör att du kan spara in på lokalkostnaderna.

Dessutom kanske du inte behöver ha lika många tillsvidareanställda medarbetare om du kan ta in giggare vid behov. Därmed är det även möjligt att minska lönekostnaderna genom att titta närmare på denna möjlighet.

Kanske kan även olika sorters investeringar som tidigare har fått stå i rampljuset plötsligt bli aktuella? För med minskade overheadkostnader uppstår även möjligheten att låna pengar till förmånliga villkor. De lånade pengarna kan potentiellt sett finansiera investeringar som ytterligare ökar lönsamheten i företaget!

Gör en kostnadsfri låneansökan

Större möjligheter att överleva svårare tider

Det är ofta dyrt för företag att behöva säga upp anställda. Detta då mycket pengar har lagts på att utbilda och träna medarbetarna under årens lopp. En mer flexibel personalstyrka hjälper därmed ditt företag att ta sig igenom och överleva svårare tider.

För genom att använda frilansare som kan samarbeta med din ordinarie personalstyrka gör du ditt företag mer agilt. Giggarna kommer in med nytänkande och nytt blod i verksamheten och kan se på företagets verksamhet ur ett annat perspektiv. Dessutom kan de överföra sin spetskunskap till de permanent anställda.

Detta är en modell som används av många såväl teknikbolag som andra bolag runtom i världen. Högst sannolikt kommer även företag inom fler branscher börja dra nytta av gig-ekonomin så småningom!

Uppdaterad 22/02/2022

Publicerad 03/02/2022

Publicerad av Team Creddo