Trendspaning med Froda inför 2024!

Trends

Det senaste året har varit präglat av ekonomisk osäkerhet och ständigt föränderliga förhållande som gör det viktigt att vara extra noggrann om ni skulle överväga att söka ett företagslån. Året 2023 gick till historien som det värsta konkursåret sedan 1990-talet, skriver CreditSafe och man tror att höga konkurs antal kommer fortsätta prägla större delen av 2024.

Enligt experterna på Froda, som har analyserat ekonomiska trender under 2023 och framåt, präglades detta år av hög inflation, stigande räntor och en betydande ökning av antalet konkurser. Trots den inledande turbulensen verkar början av 2024 lysa upp med positiva utsikter. 

I sin analys så nämner man att konjunkturinstitutet förutspår att lönerna kommer att öka snabbare än priserna under året och efter två års räntehöjningar förväntas Riksbanken sänka styrräntan under 2024. Dessa åtgärder förväntas ge både hushåll och företag större ekonomiskt utrymme för konsumtion och investeringar. 

Särskilt mindre företag, som generellt sett är mer känsliga för ränteförändringar och har mindre motståndskraft mot ekonomiska motgångar jämfört med stora företag, förväntas gynnas av denna utveckling.

Vad kommer vara viktigt att hålla koll på under 2024 som småföretagare?

Efter att vi har pratat med gänget på Froda så står det klart i deras spaning att utöver den generella ekonomin så kommer det vara viktigt att hålla koll på trender inom artificiell intelligens, marknadsföring samt kundrelationer.

Enligt Froda sjönk inflationen mot slutet på 2023 till nivåer strax över Riksbankens inflationsmål om 2 procent, och det förväntas att den kommer sjunka ytterligare under det kommande året.

“I takt med att inflationen minskar så förväntas även styrräntan minska under året, något som kommer innebära lättnader för småföretagare på flera fronter.”

Detta innebär att småföretagare kan förvänta sig ett år med mindre motvind där förhoppningsvis försäljningsintäkter ökar och kostnaderna minskar. Räntesänkningar som Riksbanken lär genomföra kan också leda till bättre möjligheter att resa kapital in i företaget samt att villkor för till exempel företagslån förbättras från samtliga aktörer på marknaden.

En annan viktig trend att hålla koll på är artificiell intelligens (AI), skriver Froda.

“Utvecklingen inom generativ AI har under det senaste året exploderat och för företagare i allmänhet kan det innebära stora möjligheter framåt”. 

Man vidareutvecklar resonemanget med följande: “Många administrativa uppgifter som tidigare har behövts göra manuellt kan komma att automatiseras med hjälp av AI så att du får mer tid över till att utveckla verksamheten och bidra till ökad tillväxt”. 

När vi fortsätter samtalet med Froda, framkommer betydelsen av marknadsföringens roll för ett företag, där man tror att AI kommer kunna hjälpa småföretagare genom att eliminera behovet av att anlita en dyr byrå eller investera i kostsam reklam utrustning.

“Marknadsföringen är det område där generativ AI förväntas ha störst påverkan för företagare då det kommer förenkla alltifrån produktion av text och visuellt material, framtagande av planer och medieinvesteringar,” säger Froda.

Utöver ekonomi, artificiell intelligens och marknadsföring så tror man även att kundrelationerna kommer stå i fokus under 2024. 

“I takt med att den ekonomiska pressen mest sannolikt minskar och köpkraften ökar i samhället så kommer företagare behöva ägna mindre tid att minska kostnaderna och istället fokusera på att öka intäkterna och vara långsiktig i sina prioriteringar.” 

Froda anser att det kommer att vara viktigt att öka fokus på att skapa starka och långsiktiga kundrelationer, där man även här tror att AI kommer spela en central roll i detta område.

“Den tekniska utvecklingen innebär att det blir möjligt för företag att skräddarsy kundupplevelser på ett sätt som tidigare enbart större företag kunde göra”, säger experterna på Froda. 

Man utvecklar resonemanget med att: “AI kommer även tillgängliggöra mer avancerad analys av data som småföretagare kan använda för att skapa mer riktade, relevanta och personliga erbjudanden”.

Jämför företagslån hos Creddo

Publicerad 19/04/2024

Publicerad av Team Creddo