Banklån företag

Som egen företagare så är det inte alltid möjligt att finansiera allt man vill göra helt själv, därför anser många företagare att banklån är den viktigaste formen av extern finansiering.

Banklån är en viktig finansieringskälla för många företag då man kan behöva detta för många olika ändamål.

De vanligaste anledningarna till varför företag söker banklån innefattar:

  • Expansion: Företag kan behöva pengar för att expandera sin verksamhet, till exempel genom att köpa mer lager, öppna nya butiker eller anställa mer personal
  • Investeringar: Företag kan behöva investera i ny utrustning eller teknik som kan hjälpa dem att öka sin effektivitet och produktivitet
  • Likviditet: Företag kan hamna i en situation där de inte har tillräckligt med likvida medel för att täcka sina kortsiktiga utgifter, som löner eller leverantörsbetalningar.
  • Överlevnad: Företag kan söka banklån för att överleva en svår ekonomisk period, som en lågkonjunktur eller en pandemi.

Banklån kan vara en av de mest pålitliga finansieringsalternativen för företag, men det kan också vara en av de mest krävande och tidsödande processerna att gå igenom. Banker har ofta stränga krav när det gäller banklån, och för många företag kan det vara svårt att uppfylla dessa krav.

Flera utmaningar med att ansöka om banklån

En av de största utmaningarna med att ansöka om banklån är att företaget behöver visa upp en god kreditvärdighet. Utöver en god kreditvärdighet så kommer banken att behöva göra en helhetsbedömning där dom tittar på en rad olika parametrar, så som:

  • Företagets företrädare: personlig ekonomi samt erfarenhet som företagare
  • Finansiella dokument så som resultat- & balansräkning samt senaste årsredovisning
  • Budget och prognos för kommande år
  • Om företaget använder revisor eller inte

En annan utmaning är att bankerna ofta vill ta säkerhet för lånet, så som fastighetspant eller i utrustning. En annan variant av säkerhet kan vara företagsinteckningar i aktuellt varulager. För många företag kan det vara svårt att uppfylla, speciellt om man är i en tidig fas eller inte har så mycket tillgångar.

Även om ett företag uppfyller alla bankens krav så kan det fortfarande vara svårt att få ett banklån, särskilt med tanke på det nuvarande världsläget. Höjda räntor och en ökande inflation innebär att vi går in i en lågkonjunktur och detta gör bankerna mer försiktiga att låna ut pengar.

Sammanfattningsvis är banklån en viktig finansieringskälla för många företag, men det finns vissa utmaningar med att ansöka om det. Det är därför viktigt att du förbereder dig ordentligt och tar fram så mycket dokumentation som möjligt i förväg för att snabba på processerna. Det är även viktigt att förstå att det tar tid att få allt färdigt. Om du har all nödvändig dokumentation och är beredd på att lägga tiden som krävs för att få ett banklån så är det ofta det bästa alternativet för dig och ditt företag.

Jämför företagslån med Creddo

Om du inte har möjlighet eller inte har tid att ansöka om ett vanligt banklån så kan det vara ett alternativ att använda en låneförmedlare som Creddo. Creddo hjälper företag att hitta rätt företagslån genom att koppla ihop dom med långivare som erbjuder skräddarsydda lösningar.

En av de största fördelarna med Creddo är att vi kan hjälpa företag som tidigare har haft svårt att få banklån. Creddo har ett nätverk med långivare som har större möjlighet att bevilja företagslån till företag som har mindre god kreditvärdighet eller som inte har tillräckligt med säkerheter.

Creddo kan även hjälpa företag som behöver tillgång till finansiering snabbt. Banklån tar ofta tid att godkännas och utbetalas, men med Creddo kan vi hitta alternativ som går snabbare än vad det gör hos en bank.

Hos Creddo hittar du en marknadsplats för företagslån som ansluter företag med långivare som erbjuder skräddarsydda lösningar.

Jämför företagslån på Creddo