Kreditupplysning på företag – varför och vad ingår?

När ett företag söker lån görs det vanligtvis en kreditupplysning. Men vad är en kreditupplysning egentligen, och vad är det bra att veta? Och hur kan du få tag i ett det bästa företagslånet utan att dra på dig onödigt många upplysningar från UC?

UC är Sveriges största aktör inom kreditupplysningar, och det är oftast dem som långivarna väljer att använda. Det finns också företagslån utan UC, men då brukar företaget som söker lån istället kontrolleras hos en annan källa.

Kreditupplysningar på företag och privatpersoner

Kreditupplysningar kan göras på både företag och privatpersoner. Vem som helst kan göra en kreditupplysning på ett företag (till exempel ett aktiebolag, en näringsidkare eller en näringsanknuten person).

När det gäller privatpersoner och enskilda firmor behöver det dock enligt lag finnas ett legitimt skäl. Här tittar vi närmare på hur det fungerar för företag.

Varför görs en kreditupplysning?

Syftet med en kreditupplysning är att få ett så bra underlag som möjligt för att kunna göra trygga affärer. Långivaren vill skapa sig en bild av företagets ekonomi och veta hur stora riskerna är gällande återbetalningen av lånet.

Med hjälp av underlaget kan den sedan bestämma en ränta och andra villkor för krediten. Vid personlig borgen görs det ofta en kreditupplysning även på borgensmannen.

Vad ingår i en kreditupplysning på ett företag?

Kreditupplysningar består av information från en rad olika källor, som till exempel Bolagsverket, Kronofogden, Skatteverket och andra nätverk, samt annan data som samlats in på egen hand. 

Några av sakerna som brukar ingå är:

  • Allmän bolagsinformation (namn, adress etc.)
  • Betalningsanmärkningar
  • Konkurser
  • Bokslut, nyckeltal och annan ekonomisk information
  • Oanvända krediter
  • Skuldsaldo
  • Skuldsanering

Informationen brukar sammanställas och till exempel uttryckas i riskklasser, så att det blir lättare att ta ställning till företagets ekonomiska status. Du kan beställa en kreditupplysning på ditt eget företag för att få en bild av hur din kreditvärdighet ser ut.

För många kreditupplysningar försämrar kreditvärdigheten

En kreditupplysning stannar kvar i ett år, vilket gör att många kreditupplysningar under kort tid försämrar ditt företags kreditvärdighet.

Eftersom de påverkar ditt kreditbetyg kan många upplysningar göra det svårare att få tag i ett lån med bra villkor. Av den orsaken är det bra att vara försiktig med att dra på dig för många.

Att tänka på som företag

Det är svårt att förutse när ditt företag behöver få tag i likvida medel, och ibland kan det svänga fort. Du kanske behöver kapital att investera för att agera på en affärsmöjlighet eller ta dig igenom en tillfällig svacka? Oavsett orsak är du då beroende av din kreditvärdighet för att få tag i ett lån med bra villkor.

Då gäller det att din kreditupplysning ser bra ut och inte innehåller eventuella tveksamheter.

Jämför och hitta ett bra företagslån med Creddo

Vill du jämföra lån och få förslag från en mängd långivare för företag med endast en kreditupplysning? Det kan du göra här på Creddo. Vi är en låneförmedlare som är specialiserade på småföretag.

Jämför lån – med endast 1 kreditupplysning

Vanliga frågor om kreditupplysningar för företag

Skickas det alltid ut en kreditupplysningskopia vid en kreditupplysning?

När en kreditupplysning tas på en fysisk person ska en kopia skickas ut till personen det avser så att den är medveten om det. Informationen som lämnats ut samt vem som beställt upplysningen ska framgå. När det gäller juridiska personer, till exempel aktiebolag, varierar tillvägagångssättet mellan olika kreditupplysningsföretag.

Kan du ta en kreditupplysning på ett utländskt företag?

Ja, det finns aktörer som kan hjälpa till med den typen av kreditupplysningar, men det är bra att ha i åtanke att det inte är möjligt hos alla upplysningsföretag.

Kan man få bort en kreditupplysning?

Det beror på om kreditupplysningen är rätt eller fel. Du kan inte få bort en till synes korrekt kreditupplysning, om du inte kan bevisa att den gjorts på felaktiga grunder. Felaktiga upplysningar kan dock vara möjliga att bestrida och få bort.