Ränta på företagslån

Livet som företagare kan vara svårt, roligt, slitigt och spännande – men det är aldrig tråkigt. Funderar du kanske på att investera, expandera eller bygga om? Då kan det vara dags att ansöka om ett företagslån…

Att vara företagare handlar om att brinna för något, och sen omsätta sina drömmar och idéer till verklighet. En entreprenör är ofta en modig och kreativ person, som ser möjligheter där andra ser svårigheter. För att lyckas krävs sen hårt arbete, stort engagemang och att du har koll på ekonomin för både hålla nere kostnader och att skapa intäkter så ditt företag går med vinst.

Finansiering är ett av de största hindren för ett företag att kunna växa, och att låna pengar via bank/långivare, är den viktigaste formen av extern finansiering för många företag, och allt från Aktiebolag, enskilda firmor, handelsbolag samt kommanditbolag är välkomna att ansöka om ett företagslån.

Vad innebär ett företagslån?

När du tar ett företagslån ingår du ett avtal med banken/långivaren. I detta avtal fastslås en amorteringsplan som beslutar när lånet ska betalas tillbaka, samt reglerar vilka säkerheter som ska inlämnas och vilken ränta som ska betalas under löptiden.

De banker och långivare som vi på Creddo samarbetar med, gör en helhetsbedömning av er som kund. Denna bedömning handlar i grund och botten om att fastställa risken i att låna ut pengar till ditt företag. De vill helt enkelt känna sig säkra på ditt företags återbetalningsmöjligheter, och möjligheten till att få ett låneerbjudande förbättras om ni uppger borgensman och kompletterar med balans- och resultaträkning.

Viktigt att komma ihåg på gällande företagslån, amortering och ränta

Det finns många anledningar till varför ett företag kan behöva ett företagslån. Kanske vill du starta ett helt nytt företag, expandera ditt befintliga, effektivisera verksamheten eller investera i ny utrustning. Tack vare att materiella tillgångar senare går att sälja på andrahandsmarknaden, är företagslån särskilt passande vid dessa tillfällen.

Man får dock inte glömma att det kostar att låna pengar, och lån alltid ska återbetalas. Banken/långivarna begär amorteringar och andra krediter på lån. De vill även få ut något av att låna ut pengar, så du betalar ränta varje gång du omvandlar ditt lån.
Du får rätten att disponera upp till ett visst belopp, men även här tillkommer en avgift. 

Vad bör du tänka på vid ansökan av företagslån? Hur kan man förbättra räntan?

Företagslån är som tidigare nämnt till för alla typer av företag. Det viktigaste för långivaren är att det finns förmåga att kunna betala tillbaka lånet, och att man inte lånar mer än vad man har möjlighet att omsätta.
Det är inte särskilt många som skulle ge ut ett lån som baserats på gissningssiffror.
När du ansöker om ett företagslån, krävs det att du kan presentera företagets affärsplan, budget och eventuella bokslut. Detta för att banken/långivaren ska kunna göra en bedömning vilken risk det innebär att låna ut pengarna, och vilken möjlighet företaget har att återbetala pengarna.

Det är viktigt för banken/långivaren att ha förtroende för dig som kund. Det är alltså alltid en bra idé att även ha en ordnad privatekonomi, samt förbereda och gå igenom företagets affärsplan för en solid grund att stå på när företaget ska presenteras.

Följande saker kontrolleras i din ansökan:

  • Din affärsplan. Är den realistisk, genomarbetad och detaljerad?
  • Din erfarenhet som företagare, samt utbildning, privatekonomi och referenser
  • Om du inte är ensam ägare av företaget tittar de även på de andra ägarna
  • Om det finns nån form av ekonomihjälp, som revisor
  • Är ditt företag redan etablerat vill de även se balansräkning, bokslut och eventuellt din deklaration.

Säkerhet och borgen

Någon form av säkerhet behövs också lämnas in, och det finns flera olika former av säkerheter. Ett exempel är företagsinteckning där företagets tillgångar intecknas, som maskiner, lager och kundfordringar.

Även inteckning i fast egendom kan användas som säkerhet. Det kan handla om mark, bostadsfastighet, industri- eller affärsfastighet.

Borgen innebär att en borgensman förpliktar sig att betala skulden om låntagaren av någon anledning inte har möjlighet att betala. Borgensmannen är ofta någon utomstående, men kan även vara ägaren av företaget. Borgen innebär alltså i stora drag att borgensmannen tar låntagarens plats, om låntagaren inte skulle ha möjlighet att fullfölja sitt åtagande till banken/långivaren.

I de fall där det handlar om mindre lån och krediter är säkerheter inte alltid nödvändiga, men återbetalningsförmågan hos låntagaren blir alltid bedömd.

Vad är ränta på företagslån egentligen?

Räntan fastställer hur många procent av lånet som du betalar till långivaren per år. Under lånets löptid betalas räntan – dvs kostnaden för lånet – löpande. Beroende på risken i företaget, marknadsräntan och vilken säkerhet som har ställts, kan räntenivån variera. Det går att välja mellan rörlig och fast ränta, och den är oftast förhandlingsbar.

Fast ränta – En fast ränta innebär att du binder räntan till en viss procent under en tid, och skyddar på så sätt företaget mot svängningar i marknadsräntan.

Rörlig ränta – Den rörliga räntan följer istället nivån i marknadsräntan och innebär att räntebeloppet kan ändras både uppåt och neråt under avbetalningsperioden.

Så har vi till sist amorteringen…

Vid sidan av räntan så måste även själva lånet betalas tillbaka. Detta sker normalt genom amorteringar, där du betalar av på lånet med jämna mellanrum under ditt låns löptid. Fördelen med att amortera är dock att skulden sakta men säkert minskar, vilket innebär att även räntekostnaden minskar och företagets ekonomi blir mindre känsligt om räntorna skulle stiga.

Det går även alltid att betala av lånet tidigare än den bestämda återbetalningstiden. En del banker/långivare tar då ut en avgift, men det framgår i så fall tydligt under de olika låneerbjudanden du har fått presenterade.

Vad gör du om du får avslag?

Skulle du få avslag vid din första ansökan finns det ingen anledning att ge upp. Det viktigaste är att ta reda på anledningen till varför du fick avslag. Fokusera sen på att rätta till de brister du hittar i bankens/långivarens motivering. Kanske behövs ytterligare säkerhet, behövs affärsplanen slipas ytterligare, eller kan lånebeloppet sänkas något?

Det är dock alltid en bra idé att prata med flera banker/långivare eftersom de erbjuder olika villkor, så jämför alltid och lämna din ansökan till ett annat alternativ.

Vilket lån passar just ditt företags kapitalbehov?

Företagslån kan tillmötesgå både långsiktigare investeringar, men även på kort sikt med att förbättra företagets likviditet. Här följer några exempel på olika krediter:

Om företaget behöver investera i materiella tillgångar som inventarier, byggnader eller maskiner kan det vara aktuellt med en investeringskredit.
Här fastställer företaget tillsammans med banken räntesatsen, samt villkoren för återbetalning. Detta kan variera beroende på investeringens storlek.
Exempel på investeringskrediter är inteckningslån, reverslån, avbetalning och leasing.

Om företaget skulle få tillfälliga problem med likviditeten, kan det passa bättre att ansöka om en rörelsekredit.
Då kommer företaget och banken överens om ett kreditbelopp som sen kopplas till företagskontot. Här tillkommer sen en årlig avgift och ränta på krediten som används. 

Vikten av att jämföra

Innan du lånar pengar är det viktigt att du funderar och jämför olika långivare. Ska du kontakta bank eller finansbolag, eller kanske en kombination av flera stycken?
Det är också alltid en bra idé att jämföra själva bankprodukterna, som avgifter, räntor och serviceutbud.
Även handläggaren spelar in. Har den här personen erfarenhet och kunskap om din bransch?

Gällande dig själv gäller det som vi tidigare nämnt, att du har en väl genomarbetad affärsplan, samt att du är påläst och förberedd. Lämna gärna personer som känner dig och din bakgrund som referens, då det kan hjälpa till att förstärka långivarens intryck av dig.
För att vara så förberedd som möjligt kan du kanske prata med någon vän som är insatt i ekonomiska frågor, eller kontakta en företagsrådgivare innan du besöker långivaren.

Banker och långivare ger ofta olika erbjudanden på samma ansökan – alltså är det väldigt viktigt att du jämför flera banker/långivare innan du bestämmer dig.

När det handlar om att jämföra dina olika valmöjligheter finns som tur var vi på Creddo. Vi vill att det ska vara lika enkelt att jämföra företagslån som det är för konsumenter att jämföra produkter och tjänster, och tack vare vår erfarenhet från förmedlingstjänster och fin-tech har vi unika fördelar att ta branschen in i den digitala friheten. Målet är alltid att hjälpa små och medelstora företag att hitta sina bästa lånealternativ.

Jämför gärna företagslån med oss så hittar du det som passar bäst för just er verksamhet.

 

 

Vi använder cookies för att funktioner på creddo.com ska fungera och för att förbättra din upplevelse. Läs mer i vår cookiepolicy