Snabba företagslån

Det finns många olika orsaker till varför ett företag kan behöva söka ett lån, och oavsett företaget behöver pengar för att finansiera den dagliga verksamheten eller för att expandera kan ett företagslån vara ett bra tillvägagångssätt. Att ansöka om lån kan dock vara en snårig historia, och det finns många potentiella fallgropar om man som företagare inte är väl påläst.

Här kan du läsa allt du behöver veta om företagslån, och hur du på snabbast och smidigast sätt ansöker. 

Företagslån
Ett företagslån är ett avtal mellan ett företag och ett kreditinstitut, oftast din företagsbank, där ränta ska betalas. Företaget och banken kommer överens om när företagslånet ska återbetalas samt vilken form av säkerhet som ska användas för att få lånet beviljat. Den vanligaste formen av säkerhet för ett företag är någon form av borgen, t.ex en fastighet eller annan ägodel.

Chansen att få ett företagslån beviljat skiljer sig åt beroende på vilken företagsform det gäller. Kraven för att få lånet beviljat är olika beroende på om företaget är ett enskild firma, aktiebolag, handelsbolag eller start-up. 

För ett startup bolag är kraven ofta högre, då bankerna ser en större risk att låna ut pengar till ett bolag som inte bevisat år av kontinuitet. Bland annat kräver ofta banken att ett nystartat företag måste presentera en väl genomarbetad affärsplan samt en långsiktig budget.

Innan du som företagare väljer att ta ett företagslån är det viktigt att läsa på noga, och inte hamna i händerna på oseriösa aktörer. Många nya kreditinstitut erbjuder snabba företagslån utan säkerhet för att locka företag, men som sedan utnyttjar läget med skyhöga räntor och dolda avgifter. Se till att alltid vara bra påläst och en klar bild över hur mycket du som företagare är beredd att betala för ditt företagslån. Mer information om seriösa långivare och snabba företagslån går att hitta på vår startsida

Varför ta ett företagslån?
När företag lånar pengar är slutmålet oftast att tjäna mer pengar och på än mer lönsamma på lång sikt. Ett lån kan bli oerhört kostsamt beroende på hur- och var lånet kommer ifrån, då företaget förväntas betala ränta och andra avgifter i samband med att de lånar pengar. Detta gör att det är otroligt viktigt att vara bra påläst innan man som företagare väljer att finansiera sin verksamhet med ett företagslån. Du som företagare bör kalkylera hur högt belopp du kommer att behöva betala i ränta innan du accepterar lånet, då räntebeloppet ibland kan vara högre än förväntat.

Det finns en rad olika anledningar till varför det kan vara en bra idé för ett företag att ta ett lån, däribland dessa:

Företagslån för expandering av verksamhet
De flesta banker är villiga att låna pengar till företag som vill expandera sin verksamhet och därför behöver extern finansiering. De flesta företag väljer att expandera när de är vinstdrivande, har bra med likvida medel och goda framtidsutsikter. Detta gör att de flesta banker känner sig bekväma med att låna ut pengar till företaget, då de med största sannolikhet inte kommer ha några problem meda att återbetala de lånade pengarna. När företag tar långsiktiga lån för att utvidga verksamheten används oftast företagets egendomar som säkerhet. Ett långsiktigt betalas tillbaka under alltifrån 3-25 år. 

Företagslån för köp av utrustning
När det kommer till utrustning har företagare oftast två val: Antingen köper de all nödvändig utrustning, eller också hyr dem utrustning och maskiner. Företag som lånar pengar för utrustning kan få skattelättnader i form av avskrivning och värdeminskningsavdrag. En annan anledning till att det kan löna sig att låna pengar för köp av utrustning är att utrustningen sedan kan säljas vidare om företaget inte behöver den längre, eller om de vill uppgradera till en nyare modell. Situationen ser olika ut för alla företag, vilket gör det viktigt att göra en kostnadsanalys innan man väljer huruvida det är bäst att köpa eller hyra utrustning. 

Företagslån för köp av inventarier
Företag kan även ta lån för att finansiera en viktig del av den vardagliga verksamheten, t.ex för att inhandla varor till sitt lager. Vissa banker kan vara mindre villiga att acceptera dessa lån, då detta ofta anses vara något som stabila företag ska lyckas finansiera på egen hand. För ökade chanser till att få ett inventarie-lån beviljat krävs en god relation med banken, där ett förtroende byggts upp över tid. 

Typer av företagslån

Investeringskrediter: Investeringskrediter tas oftast ut om företag behöver investera i sin verksamhet i form av t.ex byggnader, inventarier, maskiner eller liknande. Det finns ett flertal olika investeringskrediter. Några av dess är: reverslån, inteckningslån, leasing och avbetalning. De två förstnämnda anses vara långsiktiga investeringskrediter, och återbetalningstiden är ofta betydligt längre. 

Storleken på varje avbetalning avgörs beroende investeringens storlek, hur ofta man ska amortera och när lånebeloppet ska vara återbetalt. Räntenivån avgörs beroende på avbetalningsbelopp och minskar därför allt eftersom lånet betalas tillbaka.

Rörelsekrediter:
Om ett företag snabbt behöver likvida medel kan de ansöka om en rörelsekredit. En rörelsekredit kan vara användbar om ett företag vet att de kommer på in pengar, men inte har tid att vänta på betalning och måste få in likvida medel omedelbart.

Företaget och banken kommer överens om kreditsumman som ska betalas in på företagets konto. Utöver en årlig avgift tillkommer även ränta. 

Checkkredit:
Checkkredit är en mer kortsiktig rörelsekredit som oftast betalas tillbaka inom ett år. Lånevillkoren bestäms årsvis och banken kräver oftast borgen eller en inteckning i företaget som säkerhet.

Fakturabelåning:
Fakturabelåning är en typ av factoring och innebär att kundfakturorna belånas upp till en viss procent och fakturabeloppet, och det i sin tur står som säkerhet för lånet. En fakturabelåning är inte ett företagslån per definition, men det anses vara ett bra alternativ till finansiering.

Lånesumman utbetalas relativt omgående efter att företaget belånat fakturan, oftast inom 48 timmar. Fakturaköp innebär att kundfakturorna köps av factoringbolaget mot en avgift.

Fördelar med snabba företagslån

Bankerna är opartiska
När företag bestämmer sig hur de ska finansiera sina företag så är det många olika faktorer som måste tas med i beräkningarna. En av dessa är hur smidigt transaktionen går och om det kommer att uppstå problem i framtiden. Om företaget väljer att ta hjälp av en investerare är det mycket som kan gå fel. Investerare vill ofta göra sin röst hörd, och vill på ett eller annat sätt vara med och styra företaget, vilket kan medföra problem i framtiden. Fördelen med att ta ett företagslån är att bankerna inte har något som helst med den dagliga verksamheten att göra, och de kommer aldrig lägga sig i när det kommer till skötandet av företaget. Ett snabbt företagslån är ett bra alternativ för företaget om de vill få in pengar och samtidigt behålla full kontroll över företaget.

Sparar tid och minskar stress
Extern finansiering kan vara en tidskrävande process, och vissa låneformer tar månader av möten med banker eller investerare. Tid är oerhört värdefull för de flesta småföretagare, och många har inte tid att slösa månader av möten med banker. I vissa fall kan företaget vara i så pass stor ekonomisk press att de kan gå under om de inte får in pengar snabbt. Creddo.se jämför Sveriges ledande aktörer där ett erbjudande kan accepteras inom 24h, vilket ibland kan vara livsnödvändigt för företag som är pressade ekonomiskt.

Rimliga räntenivåer
De flesta räntenivåer på företagslån är förhållandevis bra. Väldigt många banker är med och tävlar om kunderna vilket gör att de måste pressa räntenivåerna för att vara så attraktiva som möjligt för företagen. De flesta företagslån är bättre räntesatser än personlån, och räntan är även avdragsgillt på skatten vilket gör ett snabbt företagslån än mer attraktivt.

Vad krävs för att få ett företagslån beviljat?
En av de vanligaste frågorna som uppkommer när ett företag vill låna pengar är huruvida företaget överhuvudtaget kvalificerar sig för ett lån. Nystartade bolag som inte visat prov på lönsamhet brukar i regel ha svårare att få sitt lån beviljat, då bankerna ser en större risk att få tillbaka de lånade pengarna. För att övertyga banken om att de kommer få tillbaka sina pengar måste företagen ofta visa en välarbetad affärsplan och en långsiktig budget. 

Ett stabilt bolag som kan bevisa långvarig lönsamhet brukar få det lättare att få sitt lån beviljat, och då räcker det oftast med någon form av säkerhet i form av t.ex en egendom. Det finns även företagslån som inte kräver säkerhet.

Nackdelar med snabba företagslån

Det kostar pengar
En av de uppenbara nackdelarna med att ta ett företagslån är att det kostar företaget pengar. Det anses även vara mindre flexibelt och tidskrävande än många andra finansieringsformer. 

Idag finns det dock många långivare på marknaden som erbjuder snabba företagslån som dessutom är relativt flexibla. Det finns dock en del oseriösa aktörer vilket gör det viktigt att vara väl påläst innan du som företagare väljer att ta ett snabbt företagslån för att finansiera din verksamhet. 

Var noga med att läsa det finstilta i låneavtalet och fråga många frågor innan du väljer att skriva på ett lånekontrakt. Kolla även om företaget funnits på marknaden under en längre tid och om de är godkända av finansinspektionen. Om de är godkända av finansinspektionen är de ett seriöst företag som du kan låna utav.

Ta ett företagslån – Steg för steg

Processen för att få ett företagslån beviljat ser såklart olika ut beroende på vilken långivare, men använder sig av, men nedan finns en generell bild av hur det kan fungera:

  1. Företaget jämför banker för att hitta den långivare som passar bäst till företaget och dess behov. När de hittat en passande långivare skickar de in en ansökan.
  2. Banken ställer motkrav för att bevilja lånet, t.ex efterfrågas en säkring.
  3. När banken sedan gått igenom de inskickade dokumenten meddelar dem beslut huruvida lånet beviljas eller ej, samt ränta, återbetalningstid och lånets maxbelopp.
  4. Avtal skrivs och pengarna förs över till företaget.

Ränta företagslån
En av de självklara baksidorna med att ta ett företagslån är att det tillkommer ränta. Räntan är den summan som banken vill ha som betalning för att de lånar ut pengar till dig som företagare. Räntenivån varierar på grund av en rad olika saker, där bland annat typen av lån spelar roll. Vad som också påverkar räntenivån är huruvida företaget belånar sig med säkerhet eller inte. Ett lån utan säkerhet brukar oftast komma med en avsevärt högre ränta, då banken tar en mycket större risk om de beviljar ett lån utan säkerhet. 

Innan banken beviljar lånet kommer de utvärdera företagets finanser för att beräkna alla riskfaktorer som är förknippade med lånet. Om banken anser att det finns en stor risk till att företaget kan ha svårt att betala tillbaka lånet kommer räntan att bli högre. Högre risk innebär generellt en högre ränta. Marknadsräntan bidrar också till hur hög den totala räntan landar på.

Företaget betalar räntan löpande och det är kostnaden för ett företagslån. Företaget kan välja mellan att teckna en fast eller rörlig ränta, beroende på vad som passar bäst för företaget. En fast ränta är generellt lite högre, men fördelen med en fast ränta är att den kommer inte bli högre oavsett hur resten av marknaden rör sig. Detta gör att det är lättare att planera sin ekonomi kring en fast ränta, och att företaget kan försäkra sig om att räntenivån är inom deras betalningsförmåga. En rörlig ränta är generellt sett lägre, men fluktuerar tillsammans med marknadsräntan, vilket gör den mer oberäknelig och företaget kan i slutändan tvingas betala mer än vad de skulle ha gjort om de valt en fast ränta. 

Se upp för dolda avgifter
Innan du accepterar ett lån är det viktigt att noggrant läsa igenom lånevillkoren. Många oseriösa aktörer har satt i system att lägga in dolda räntor och avgifter, och slutsumman kan komma att bli högre än vid första anblick. Oseriösa aktörer försöker att locka kunder genom att framstå som ett billigt alternativ, för att sedan lägga på dolda avgifter när kontraktet redan är påskrivet. 

Det kan även tillkomma serviceavgifter och andra dolda avgifter som måste betalas varje gång en avbetalning sker. Detta är något som i slutändan kan bli mer pengar än vad du räknat med, vilket gör det extra viktigt att läsa igenom låneavtalet innan påskrift. 

Att tänka på innan man tar ett företagslån

Att som företagare ta ett företagslån för att finansiera sin verksamhet kan ibland kännas krångligt och osäkert. Det finns många olika parametrar att ta ställning till, och därför har vi sammanställt en lista på frågor vi tycker du bör ställa dig själv innan du tar ett företagslån. 

Är detta ett bra tillfälle för ett företagslån?
Som företagare kan man ibland ställas inför mycket stressfulla situationer, och då är det lätt att hasta fram beslut. Det är viktigt att se över situationen noggrant för att inte ta förhastade beslut som sedan visar sig vara ett felbeslut som kan sätta företaget i en ännu svårare sits. 

Ibland kan ett lån vara en smidig väg ut ur en ekonomisk knipa, men lånet kan medföra en hög kostnad som kanske inte egentligen är nödvändig. Gör en situationsanalys innan du börjar fundera på ett snabbt företagslån.

Vad ska pengarna gå till?
En annan viktig fråga att ställa sig är är vad pengarna ska gå till. Om pengarna måste in för att företaget ska överleva är det såklart en nödvändighet, men om pengarna ska gå till något som skulle kunna vänta är det viktigt att överväga nackdelarna. Kanske kan företaget få in pengar senare under året som skulle kunna gå till finansiering istället för att ta ett lån. 

Företagslån måste alltid betalas tillbaka och därför är det viktigt låna pengar till något som företaget verkligen behöver. 

Vilka kostnader klarar vi av?
Innan du som företagare tar ett företagslån är det också viktigt att räkna på hur mycket det kommer att kosta att låna pengar. Börja med att räkna ut hur mycket räntan kommer att bli per månad för att se om företaget kommer att ha råd att betala tillbaka lånet. Tänk även på att räntan kan höjas under låneperioden om ni inte väljer en fast ränta. 

Förutom räntan kommer även andra avgifter och amorteringar som måste räknas in. När du räknat ut hur mycket lånet kommer att kosta kan du sedan jämföra det med hur mycket pengar som företaget kommer att tjäna på att ta lånet. Om kostnaden överstiger den potentiella vinsten kan det vara bra att överväga om ett företagslån verkligen är en bra idé. 

Hur mycket pengar behöver vi på lång sikt?
Tänk även långsiktigt när du ska ta ett snabbt företagslån. När man som företagare är under ekonomisk press kan det vara lätt att bara tänka på den närmaste månaden, men företaget kommer förmodligen behöva finansieras längre än så. Var därför noga med att se över ekonomin inom det närmsta halvåret, så att du inte behöver komma tillbaka till banken och be om ett nytt lån efter bara ett par månader.

Vi använder cookies för att funktioner på creddo.com ska fungera och för att förbättra din upplevelse. Läs mer i vår cookiepolicy