Vad är leverantörsreskontra och vad brukar en innehålla?

En leverantörsreskontra innehåller information om ett företags leverantörer, närmare bestämt fakturor och skulder. Det är en av flera olika typer av reskontra (ett annat exempel är kundreskontra där företag samlar kundinformation som fakturor, transaktioner och påminnelser).

Här tittar vi närmare på hur det fungerar och vad en leverantörsreskontra brukar innehålla.

Leverantörsreskontra – en typ av reskontra

Reskontror är del av bokföringen. De innehåller information som till exempel löner, fakturor, kreditfakturor och påminnelser. Leverantörsreskontran fokuserar på leverantörerna och är ett bra verktyg för att se hur ekonomin ser ut och hålla koll på att betalningar görs i tid.

Alla inkommande leverantörsfakturor samlas i en så kallad leverantörsfakturajournal. Det som vanligtvis ingår är fakturadatum, förfallodatum och fakturabelopp.

Hur gör du en leverantörsreskontra och hur ofta behöver du uppdatera den?

Du bokför företagets leverantörsreskontra under en skuldpost som heter leverantörsskulder. Det är viktigt att hålla koll på dina kund- och leverantörsreskontror. Rutiner och avstämningar behöver vara på plats så att allt blir rätt och stämmer överens. Om något skulle gå fel kan det till exempel göra att balansräkningen inte stämmer, vilket kan leda till en hel del administrativt jobb.

Ett sätt att göra rutinerna enklare är att använda ett bokföringsprogram där du kan koppla ihop den ordinarie bokföringen och din leverantörsreskontra. Då går det mesta automatiskt och risken för misstag och missförstånd minskar.

Måste du ha reskontra?

Det finns inte några lagkrav på att ha en leverantörsreskontra eller andra reskontror i sin bokföring, men det gör det ofta lättare att hålla koll på företagets kunder och leverantörer. Ju större företaget växer sig, desto större brukar behovet bli; småföretag eller enmansföretag har oftast bra koll på sina kunder och leverantörer ändå.

När företag växer sig riktigt stora brukar det skapas flera olika reskontran för att ha koll på fakturor och annan ekonomisk information.

Jämför företagslån via Creddo