10 förmånliga avdrag för enskild firma

Företagare som gör avdrag

Som företagsägare får du göra avdrag för varor och tjänster du behöver för att driva och utveckla din verksamhet. 

Vissa avdrag du direkt i bokföringen med hela summan. Andra, i samband med exempelvis maskiner, inventarier och förbrukningsmaterial, fördelas istället över en viss period. Dessa avdrag kallas avskrivningar och är begränsade till tid och storlek.

Kostnadseffektiva avdrag som du kan göra

1.Moms

Är din firma momsregistrerad fyller du i en momsdeklaration där du redovisar din in- och utgående moms. 

I slutet av redovisningsperioden, det vill säga varje månad, kvartal eller årsvis, jämförs momssatserna. Om du har betalat mer ingående moms (på inköp) än utgående (på försäljning) får du mellanskillnaden tillbaka på skattekontot. Har du betalat för lite blir du istället betalningsskyldig. 

2. Lokalkostnader

Om du hyr en lokal för din verksamhet får du dra av hela hyreskostnaden. För att detta ska vara godkänt ska det finnas ett hyreskontrakt samt ett behov av lokalen i verksamheten. Om så är fallet kan du även göra avdrag för reparationer eller förbättringar på lokalen.

Använder du ett rum i din bostad som arbetsrum ska detta vara särskilt inrättat. Med andra ord kan du inte använda rummet som bostad. 

3. Resor och parkering

Du har rätt att dra av kostnader för resor mellan din bostad och arbetsplatsen samt resor du gör i tjänsten. 

Villkoren är att avståndet ska vara minst 5 km och du ska göra minst 2 timmar tidsvinst jämfört om du skulle åka kollektivt. Då får du göra avdrag för den delen som överstiger 11 000 kr. Åker du med bil får du dra av 18,50 kr/mil. 

Även parkeringskostnader vid tjänsteresor är avdragsgilla. Om du måste betala parkering vid din arbetsplats kan du dra av kostnaden bara om du har rest minst 300 mil i arbetet under fler än 160 dagar under året. 

4. Kurser, konferenser och utbildningar

För att studie- och konferensresor ska vara avdragsgilla ska syftet med dem vara knytet till företagets verksamhet. Dessutom ska resan vara till ett skäligt pris. 

Du får även dra av kostnader för utbildningar om de har en positiv påverkan på ditt företag eller gynnar verksamheten på annat sätt.

5. Försäkringar

Det är inte ovanligt att företag tecknar olika försäkringar för att skydda verksamheten. Det kan till exempel vara TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada), grupplivförsäkring eller reseskydd för tjänsteresor. 

Samtliga försäkringspremier som är förknippade till företaget är avdragsgilla i din deklaration. 

Jämför företagslån

6. Hemsida

I och med att vi lever i ett digitaliserat samhälle är en hemsida en nödvändighet för den som vill utveckla sitt företag. Alla kostnader för anskaffningen av hemsida, webbdesigntjänster, domän plus löpande driftkostnader (underhåll och utveckling) kan dras av. 

7. Kundförluster

Om din kund går i konkurs eller betalar inte dina fakturor kan du göra avdrag för dessa kostnader. Du måste dock bevisa att du har försökt få in betalningen via påminnelser eller kravbrev samt att indrivningar via inkasso och Kronofogden misslyckats. 

8. Utgifter vid nystartad verksamhet 

När du startar eget företag får du dra av de kostnader som är nödvändiga för din verksamhet och som är gjorda under startåret samt året innan. Detta gäller förbrukningsinventarier med lägre värde.

9. Avskrivningar 

Avskrivningar är avdrag som du gör under en längre period, vanligtvis flera år. Oftast gäller det maskiner, datorer och dataprogram, telefoner, inredning, verktyg samt inventarier som du behöver för att kunna driva företaget. 

Direkt i bokföringen kan du dra av inventarier med mindre värde (under ett halvt prisbasbelopp – 23 650 kr för 2020) och livslängd under 3 år. Större inköp kan dras av med 20 procent under 5 år. 

10. Bokföringshjälp

Om du behöver hjälp med den ekonomiska biten kan du dra av kostnader för bokföring, upprättande av bokslut och sammanställning av momsdeklarationer. Observera att du däremot inte får göra avdrag för upprättning av inkomstdeklaration eller för att driva processer gällande inkomstskatt. 

Läs mer om andra avdrag i Skatteverkets avdragslexikon.

Uppdaterad 18/02/2022

Publicerad 30/07/2020

Publicerad av Team Creddo