Företagslån för transportföretag

Behöver du ett företagslån för att köpa in nya fordon eller maskiner?

Du som driver ett åkeri eller ett transportföretag vet hur det plötsligt kan komma oväntade utgifter eller hur dyrt det kan bli när du måste köpa in ett nytt fordon, en maskin eller anställa mer personal. Vid sådana tillfällen kan det vara en bra lösning att ansöka om ett företagslån för transportföretag. Vad pengarna för lånet ska gå till spelar egentligen mindre roll så länge det är relaterat till din verksamhet. För att öka dina chanser att få ett företagslån är det alltid bra att i förväg ha bestämt och skrivit ned vad ditt lån ska användas till. En del banker vill att du lämnar in en redogörelse för att se vad pengarna kommer gå till. 

Vilket är det bästa företagslånet för transportföretag?

Vilket som är det bästa företagslånet för just transportföretag beror på många variabler. Bland annat spelar det in vad du ska använda ditt företagslån till, hur länge ditt företag varit igång, vilken bolagsform ditt företag är registrerat som och mycket mer. Beroende på dessa saker finns det flera olika banker som väljer att bevilja företagslån för transportföretag. En av dessa är Collector Bank, där kan du ansöka om tillväxtlån med rak amortering och individuell räntesättning. Vill du öka dina chanser för att få ett företagslån finns det en del saker som är bra att känna till. 

Öka dina chanser för att få ditt lån beviljat

Som vi redan nämnt så varierar det vilka kriterier de olika bankerna har för att bevilja företagslån. För att öka dina chanser att få ditt lån beviljat finns det en del saker du kan förbereda.

1. Förbered en borgenär

Ett vanligt kriterium hos bankerna är att man behöver ha en borgensman för att få ta ett lån till sitt företag. Att ta med din borgenär direkt i ansökan kan gynna din möjlighet att bli beviljad lånet. Detta visar banken att du är seriös och att det finns en eller flera personer som kommer gå in och betala lånet ifall ditt företag hamnar i obestånd att följa avtalet. 

2. Ha koll på dina papper

Var förberedd på att banken eventuellt vill ha in olika underlag från företaget för att göra sin bedömning. Bifoga resultat- och balansräkning direkt till ansökan och var beredd på att komplettera med övriga dokument vid förfrågan. Med papperna i ordning kommer processen att gå mycket snabbare!

3. Skriv en affärsplan och en återbetalningsplan

En del banker ser gärna att du lämnar in din affärsplan i samband med ansökan om företagslån. Har du inte redan skrivit en kan det vara till din fördel om du listar några punkter om din verksamhet. Skriv ned till exempel vilken typ av verksamhet du bedriver, vad din affärsidé är, hur verksamheten finansieras, om det finns anställd personal med mera. För att öka chanserna att få ditt företagslån beviljat är det också bra om du redan i förväg har skrivit en återbetalningsplan som visar att, och hur, du tänker betala tillbaka ditt lån. Berätta gärna i återbetalningsplanen vad ditt lån ska användas till och vilket värde det kommer generera för din verksamhet.

Vem kan ta ett företagslån?

Alla som driver företag kan ansöka om ett företagslån. För att bli beviljad har bankerna olika krav du som låntagare behöver uppfylla. Vad som gäller för de olika bankerna hittar man oftast på bankens hemsida när man söker på företagslån. Många banker har som kriterier att man är anmärkningsfri och att bolagsformen är ett aktiebolag men det finns såklart undantag. Genom att följa ovanstående tips hoppas vi att du får igenom din ansökan om ett företagslån och har möjlighet att köpa in eller göra det som behövs för att få ditt företag att växa.

Lycka till!

Vi använder cookies för att funktioner på creddo.com ska fungera och för att förbättra din upplevelse. Läs mer i vår cookiepolicy