Sänk kostnaderna i ditt företag – 7 effektiva sätt

Kvinna som sänkt kostnaderna i sitt företag

Det är viktigt för företag att bibehålla kontrollen över utgiftssidan. Såväl de fasta utgifterna som de rörliga behöver hållas i schack för att företaget ska vara lönsamt och det fria kassaflödet maximeras.

Det finns flera olika sätt på vilka företagare kan sänka kostnaderna. Genom att göra detta kan du förbereda ditt företag på oförutsedda utgifter som ofta kan uppstå under loppet av ett verksamhetsår.

För att hjälpa dig på traven med kostnadskontrollen delar vi här med oss av våra bästa tips för en bättre kostnadskontroll.

1. Ta fram en ekonomisk plan

Du behöver utvärdera den ekonomiska nulägessituationen i ditt företag och fundera över var du vill att den ska vara i framtiden. En väl genomtänkt ekonomisk plan med tillhörande är det bästa verktyget för att förutse framtida utgifter och stabilisera ekonomin.

Har du till exempel tänkt ge dig in på en ny marknad under det kommande året? Då bör du redan nu göra en prognos för de utgifter som tillkommer i samband med detta.

2. Håll ett vakande öga på utgifterna

Det är viktigt att du som företagare sätter dig in i de historiska kostnaderna när du planerar för framtiden. Därför är det en fördel om du löpande kan samla in denna data på ett effektivt sätt.

Du bör ständigt hålla ett vakande öga på utgifterna. Kostnadskontrollen bör inte nedprioriteras utan istället skötas löpande i den dagliga verksamheten.

3. Jämför ditt företag mot dina branschkollegor

Ett annat tips är att ta för vana att jämföra ditt företag mot dina branschkollegor. För att kunna göra detta behöver du ta fram vissa mätvärden som är betydelsefulla för ditt företag. Dessa kan du sedan använda som jämförelsetal för att se hur ditt företag står sig i konkurrensen.

Om du upptäcker att du spenderar avsevärt mycket mer pengar på vissa saker än vad dina branschkollegor gör bör du haja till. Djupdyk då i ämnet och ta reda på varför så är fallet.

Sedan kan du vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sänka kostnaderna till en nivå som ligger närmare snittet i branschen.

4. Få koll de rörliga utgifterna

Ta en titt på ditt företags historik när det kommer till rörliga utgifter. Beräkna gärna hur stor andel summan av dessa är jämfört med den årliga försäljningen.

På så vis kan du dels få koll på de historia utgifterna av rörlig art och även få en fingervisning om den framtida kostnadssidan. Dessutom kan du använda det tal som du får fram som ett jämförelsetal för framtida bruk.


Tips! Läs mer om 4 sätt att få finansiering till företaget!


5. Glöm inte bort de fasta utgifterna

Det är lätt hänt att man som företagare främst skär ner på de rörliga utgifterna men drar sig för att skära ner på de fasta kostnaderna. Detta kan bland annat grunda sig i att du har en långvarig affärsrelation med vissa leverantörer.

Men du bör då och då testa marknaden för att se om du kanske kan få ett bättre erbjudande hos en annan leverantör.

Ta gärna in två eller tre offerter på en produkt eller tjänst. Du kan då analysera huruvida det pris som du betalar är rimligt och marknadsmässigt. Dessutom skickar du en signal till leverantörerna att du är mån om att hålla nere dina utgifter.

6. Involvera de anställda

Det finns mycket att vinna på att involvera de anställda i arbetet med att sänka företagets kostnader. Genom att göra medarbetarna mer kostnadsmedvetna och ansvariga för sina utgifter kan företaget sannolikt spara än mer pengar.

Det är viktigt att få de anställda att inse att pengar inte växer på träd och att företagets pengar inte bör slösas bort i onödan.

Det allra mest effektiva sättet att komma åt denna problematik är att erbjuda medarbetarna incitament till kostnadsbesparingar. Det är dock viktigt att understryka att det är onödiga kostnader som bör skäras ner. Att agera dumsnålt kan istället vara kontraproduktivt för företaget.

7. Var inte rädd för ny teknik

Det finns många fall där tekniken kan användas för att göra ditt företag mer effektivt. Tekniken kan även hjälpa ditt företag att öka produktiviteten samt att sänka kostnaderna.

Till exempel finns det ofta en stor vinning i att flytta digital infrastruktur till molnet. Detta istället för att hosta den in-house med hårdvara som ofta är dyr att köpa in och att underhålla.

Uppdaterad 18/02/2022

Publicerad 10/12/2021

Publicerad av Team Creddo