Dags att deklarera

Kvinna deklarerar

Nu är det åter dags att deklarera. För att du inte ska missa några viktiga avdrag som du har rätt till har vi i denna artikel sammanställt några av de allra viktigaste. 

Viktiga avdrag att känna till

Aktier

Försäljningar av aktier ska du rapportera till Skatteverket. Du måste dock själv redovisa inköpspriset och de omkostnader du haft för att räkna fram om du har gått med vinst eller förlust. 

Genomsnittsmetoden (om du vet inköpspriset) 

Här summerar du priset på alla aktier du köpt innan försäljningen, dividerar summan med antalet aktier och får det genomsnittliga anskaffningsvärdet (GAV) per aktie. Som omkostnadsbelopp i deklarationen anger du GAV multiplicerat med antalet aktier du sålt.

Schablonmetoden (om du inte vet inköpspriset)

Enligt denna metod anger du 20 procent av försäljningsvärdet som anskaffningsvärde. Har dina aktier stigit mycket är schablonmetoden mer fördelaktig. Detta eftersom den deklarerade vinsten – och därefter skatten – blir lägre jämfört med genomsnittsmetoden.

Arbetskläder

Avdrag beviljas enbart för skyddskläder och skyddsutrustning. Exempel på skyddsutrustning är skyddsglasögon, hjälmar, hörselskydd och arbetsskor med stålhätta. 

Avdrag för arbetslösa

Om du har varit arbetslös har du rätt till avdrag för:

 • Resekostnader till och från Arbetsförmedling och/eller Försäkringskassa.
 • Utgifter du haft i samband med att du sökt arbete i Sverige.
 • Trafikavgifter för telefon och internet samt utgifter för porto, betygskopior och liknande i ditt sökande efter arbete. 

Avdragen gör du under ”Övriga utgifter”.

Arbetsredskap

Du kan göra avdrag för redskap som:

 • Arbetsgivaren inte erbjuder.
 • Är nödvändiga för att utföra dina arbetsuppgifter.
 • Är en tillgång som sjunker i värde.

När avdraget gäller dator eller surfplatta beviljas det bara för den delen du använder utrustningen i ditt arbete. 

Bil i tjänsten (milersättning)

Du får göra avdrag för kostnader när du använt din privata bil i tjänsten. Avdraget beviljas dock enbart om du fört körjournal och kan bevisa tjänsteresorna. Här får du avdrag med:

 • 18,50 kr/mil för resor med egen bil
 • 6,50 kr/mil om du har förmånsbil med diesel
 • 9,50 kr/mil om du har förmånsbil med annat drivmedel

Om du har fått ersättning från din arbetsgivare kan du emellertid inte göra några avdrag. 

Egenavgifter

För att få göra avdrag för egenavgifter ska du ha betalat dina sociala avgifter själv, även om inkomsten räknas som inkomst av tjänst och inte som näringsverksamhet. Som inkomst av tjänst med skyldighet att betala sociala avgifter räknas:

 • Inkomst av hobbyverksamhet
 • Ersättning för arbete som inte ingår i näringsverksamheten till någon med F-skatt om F-skatten åberopas skriftligen

Eftersom det exakta beloppet av egenavgifter inte är känt vid deklarationspunkten sker avdrag med ett schablonbelopp enligt följande:

 • Om du är född 1955 eller senare ska du göra schablonavdrag med 10 procent på överskott under 100 000 kronor och 25 procent på högre överskott.
 • Om du är född 1955 eller senare och har haft hel ålderspension är schablonavdraget 10 procent.
 • Är du född 1938 – 1954 är schablonavdraget 10 procent.
 • Dödsbo efter en person som avlidit får göra ett schablonavdrag med 20 procent.

Grundavdrag

För att få helt grundavdrag ska du ha bott i Sverige under hela året. I övrigt gäller följande:

 • Storleken på grundavdraget beror på din inkomst.
 • Grundavdraget beräknas på inkomst av tjänst och i vissa fall på inkomst i näringsverksamhet.
 • Avdraget medges automatiskt. 

Resor till och från arbetet

Om du reser till och från arbetet kan du göra avdrag för kostnader som överstiger 11 000 kronor/år. Du får även avdrag för resor med kollektivtrafik om avståndet mellan arbete och bostad är minst 2 km.

Reser du med bil eller motorcykel ska avståndet vara minst 5 km. Du ska dessutom tjäna minst minst 2 timmar/dag jämfört med om du åker kollektivt.

Rot- och rutavdrag

Om du har fått godkända rot- och/eller rutavdrag finns de förifyllda i din deklaration. Båda avdragen beviljas med 75 000 kronor/år och du kan dessutom få skattereduktion för grön teknik med 50 000 kronor/år. 

Det är viktigt att du kontrollerar uppgifterna i deklarationen mot dem på fakturan. Skattereduktionen kan omfördelas mellan makar eller sambor. På deklarationen anger du belopp, hur du vill fördela avdraget samt personnummer på den du vill omfördela till. 

Ränteavdrag

För att få göra ränteavdrag ska räntan avse en skuld som är betald. Om du måste betala en räntekompensation, till exempel till en bank när du säger upp ditt bundna lån i förtid, får du göra avdrag för det betalda räntebeloppet. 

Om du och din partner har ett gemensamt lån kan ni fördela räntekostnaden direkt i deklarationen.


Tips! Läs mer om hur ränta på företagslån fungerar.


Studier

Vill du göra avdrag för studier måste du uppfylla följande krav:

 • Utbildningen ska vara nödvändig för att du ska behålla din arbetsplats och din arbetsgivare ska betala lön under tiden.
 • Om du är eller riskerar att bli arbetslös och får en skattefri förmån av utbildning av din arbetsgivare för att fortsätta vara anställd. 
 • Får du skattepliktig studieersättning kan du göra avdrag för kostnader i samband med den.

Studieavdraget avser studiematerial och kurskostnader som du redovisar under ”Övriga utgifter”. Du får dessutom dra av resor till och från arbete, hemresor och ökade levnadskostnader enligt vanliga regler. 

Telefon, porto med mera

Detta avdrag avser personer som har förmyndar- eller förtroendeuppdrag och de som arbetar hemifrån som försäkringsombud. Här gäller följande: 

 • För telefon krävs det att du kan uppvisa specificerad telefonräkning eller anteckningar om samtal.
 • För porto ska du kunna visa kvitto på inköp och noteringar om utgående post. 

Uthyrning av privat bostad

All uthyrning av privata bostäder beskattas med 30 procent som inkomst av kapital. Avdrag beviljas för:

 • Bostadsrätt – schablonavdrag med 40 000 kronor som gäller per bostad och år samt bostadsrättsföreningens avgift för uthyrningen av bostaden.  
 • Hyresrätt – du får göra ett schablonavdrag med 40 000 kronor per bostad och år samt den hyra som du själv betalar till hyresvärden.
 • Småhus och ägarlägenheter – schablonavdrag med 40 000 kronor per hus och år samt 20 procent av totala hyresintäkten. 

Summering

Du som behöver blanketter inför årets deklaration kan du hitta de hos Skatteverket. Låt oss avsluta med att lista några viktiga datum:

 • 7 – 9 april: Skatteåterbäring till den som deklarerat senast 30 mars.
 • 3 maj: Sista dag att deklarera.
 • 8 – 11 juni: Återbäring för den som deklarerat senast 3 maj.
 • 12 november: Sista dag att betala kvarskatt.

Uppdaterad 18/02/2022

Publicerad 31/03/2021

Publicerad av Team Creddo