Finansiering kan hjälpa ditt företag att frodas

Florist har fått företagsfinansiering

När det kommer till små och medelstora företag är likviditeten den största risken som står mellan företagaren och framgång. Företagsägare är vanligtvis mycket väl medvetna om hur mycket pengar som krävs för den dagliga driften av verksamheten.

De har dock inte alltid lika stor insikt i hur pass stora intäkter som faktiskt genereras. Denna diskrepans kan ofta leda till ett företags undergång.

Företagsfinansiering 10,000 kr – över 10 miljoner kr

Effekten av finansiering är beroende av företagets livskraft

Bristen på finansiering eller driftskapital är den främsta anledningen till att företag går i konkurs. De flesta företagsägare är väl förtrogna med verksamhetens löpande utgifter samt dess löpande kostnader.

Vi syftar då på lönekostnader, hyreskostnader och andra vanligt förekommande omkostnader. Men tyvärr har inte alla företagsledare samma järnkoll på intäktssidan, vilket är ett faktum som ligger bakom många konkurser.

Detta har ofta att göra med att man sätter ett alltför lågt pris på sina produkter eller tjänster. En vanlig strategi för att försöka slå sig in på en mättad marknad är nämligen att företag väljer att erbjuda sina tjänster eller produkter till lägre priser än konkurrenterna.

Detta i syfte att generera nya kunder. Men även om denna strategi ibland kan fungera, tvingar den också många företagare att ge upp sina drömmar på grund av att prissättningen över tid visar sig vara alltför låg.

När kostnaderna för marknadsföring, produktion och distribution är större än försäljningsintäkterna finns inte mycket annat att göra än att ansöka om konkurs. I detta fall vore en finansiering troligtvis inget annat än en tillfällig livlina – i en sådan här situation krävs generellt sett en mer omfattande och långsiktig plan för att rädda företaget.


Tips! Läs mer om företagslån och ränta.


I vissa fall kan en företagsrekonstruktion eller konkurs vara ett bättre alternativ än ett lån, vilket har konstaterats av ett flertal aktörer.

Men för företag som befinner sig i uppstartsfasen och har svårigheter att få finansiering kan möjligheterna till räddning vara desto större. För även om du som driver ett uppstartsföretag kanske inte har lyckats säkra pengar via affärsänglar eller riskkapitalister, finns ofta möjligheten att teckna ett företagslån.

För även om ditt företag ännu inte har särskilt mycket att visa upp i form av försäljningssiffror och dylikt, kan du genom att träda in som borgensman ta på dig ett personligt ansvar för återbetalningen av lånet.

Genom att göra detta kan du många gånger öka ditt företags möjligheter att beviljas ett lån.

Innan du ansöker bör du dock analysera ditt företags behov av finansiering samt dess möjligheter att betala tillbaka ett eventuellt lån.

Ansök kostnadsfritt

Viktigt att känna till potentiella fallgropar

För att du på bästa sätt ska kunna säkra ditt företags fortlevnad är det viktigt att känna till vad som kan leda till dess undergång. Detta gäller alldeles oavsett om företaget ifråga är nystartat eller etablerat.

För först när du kan identifiera och hantera de hinder som ofta uppstår längs resan, såsom brist på finansiering eller likvida medel, kan du säkerställa företagets framgång.

Med det sagt finns det naturligtvis fler potentiella fallgropar, såsom oerfaren ledning samt misslyckad marknadsföring. Dessa potentiella problem är dock i de allra flesta fall sekundära till de rent ekonomiska. Därför kommer vi inte gå in närmare på dessa i just detta blogginlägg.

Ansök via Creddo

Uppdaterad 18/02/2022

Publicerad 03/06/2020

Publicerad av Team Creddo