Företagslån vs fakturaköp – Vad är skillnaden?

Kvinna jämför fakturaköp

Att låna pengar är den allra vanligaste formen av företagsfinansiering, men under de senaste åren har fakturaköp – en form av factoring – blivit ett populärt alternativ till traditionella lån.  

Det finns både för- och nackdelar med båda finansieringsalternativen, beroende på vilken typ av verksamhet du driver. Ett företagslån kan hjälpa bolaget att växa på lång sikt medan factoring främst är en snabb lösning för att förbättra bolagets likviditet. 

I denna artikel ska vi titta lite närmare på skillnaderna mellan dessa finansieringsformer. På så sätt kan du enklare ta reda på vilken finansieringsform som passar just ditt företag. 

Ansök om finansiering

Vad är fakturaköp? 

Fakturaköp är en form av factoring som innebär att ett företaget säljer sina kundfakturor till ett externt bolag mot en viss avgift. Factoringbolaget tar över fakturan och driver därefter in skulden till sin egen firma.  

Anledningen till varför factoring har blivit populärt är eftersom konceptet gjort det möjligt för företag att snabbt förbättra sin likviditet. Likviditeten – det vill säga betalningsförmågan – är trots allt en färskvara som hela tiden måste underhållas för att företaget ska kunna behålla ett starkt kassaflöde. 

Extra förmånligt kan fakturaköp vara för mindre alternativ nystartade företag där varje fördröjd betalning påverkar betalningsförmågan. Det är inte ovanligt att kunder idag kräver en förfallotid på upp emot 90 dagar, vilket kan göra läget kritiskt för mindre företag som befinner sig i uppstartsfasen. 

Utan ett stabilt kassaflöde kan det dessutom bli svårt för företag att genomföra viktiga investeringar i syfte att få verksamheten att växa. I värsta fall kan utestående fakturor till och med leda till att bolaget inte kan betala sina fasta kostnader. 

Förbättrar bolagets betalningsförmåga snabbt

Genom att sälja sina fakturor till en tredje part kan ditt företag enkelt få in kapital och fortsätta sin verksamhet som vanligt. Bortsett från att förbättra kassaflödet slipper företaget dessutom själva hanteringen av fakturorna, vilket kan spara både tid och resurser. 

Även om det finns många fördelar med fakturaköp är det samtidigt en kostnad för företaget. Detta eftersom varje såld faktura medför en avgift, vanligtvis en procentuell sådan. Hur hög denna avgift är varierar mellan olika factoringbolag, men ligger vanligtvis mellan 1 – 4 procent av fakturans belopp. 

Bortsett från denna avgift kan det även tillkomma andra fasta kostnader i samband med fakturaköpet. Därför är det viktigt att du jämför villkor och avgifter hos olika factoringbolag innan du bestämmer dig för vem du vill sälja dina fakturor till. 

Med och utan regress

Fakturaköp kan ske med eller utan regress. Nedan ska vi förklara skillnaden mellan dessa två begrepp. 

  • Med regress. Fakturaköp med regress betyder att företaget som sålt fakturan måste köpa tillbaka den om beloppet fortfarande är obetalt efter en viss tidsperiod. Med andra ord har factoringbolaget regressrätt. 
  • Utan regress. Vid fakturaköp utan regress kommer factoringbolaget att ta över hela kreditrisken och behålla ansvaret för fakturan även vid försenade betalningar. Denna typ av factoring är vanligtvis dyrare eftersom risken för den tredje parten ökar och den erbjuds främst till företag vars kunder har en god kreditvärdighet.  

Sammanfattningsvis är fakturaköp utan regress det mest fördelaktiga alternativet eftersom företaget som säljer fakturorna inte behöver bekymra sig över kreditrisken. 

Fakturabelåning – ett alternativ till fakturaköp

Ett alternativ till fakturaköp är fakturabelåning. Fakturabelåning är också en gren inom factoring, men istället för att sälja fakturorna till tredje part belånar man dem upp till en viss procent. Den normala belåningsgraden ligger mellan 60 – 90 procent. 

Väljer ett företag väljer att belåna sina fakturor kommer factoringbolaget inom några arbetsdagar att betala ut det belopp som motsvarar belåningsgraden. När kunden betalar sin faktura vid förfallodatumet löser företaget skulden till factoringbolaget tillsammans med ränta för lånet. 

Likt fakturaköp är fakturabelåning ett alternativ för företag som snabbt vill förbättra likviditeten i bolaget. Fördelen jämfört med fakturaköp är att bolaget som belånar sina fakturor fortsätter att äga dem, vilket innebär att de kan få intäkter i samband med försenings- och inkassoavgifter.

Företagslån vs fakturaköp – Här är skillnaderna

Nedan ska vi gå igenom några konkreta skillnader mellan att låna pengar och fakturaköp. 

Företagslån 

  • Klumpsumma. Med ett lån får du låna en större klumpsumma under en bestämd tidsperiod som du kan använda till valfritt ändamål.
  • Lång sikt. Kan används främst för att förbättra verksamhetens tillväxt, till exempel genom olika former av investeringar. 
  • Individuell ränta. Räntan för företagslånet är individuell och baseras på företagets kredithistorik och omsättning. Lägsta möjliga ränta brukar ligga omkring 0,8 procent/mån. 
  • Kräver en säkerhet. Företagslån kräver vanligtvis en säkerhet, antingen i form av personlig borgen eller företagsinteckning. Detta för att långivaren ska vara säker på att få tillbaka sina pengar enligt avtalet.

Fakturaköp

  • Förbättrad likviditet. Fakturaköp kan vara ett uppskattat alternativ för företag som vill förbättra sin betalningsförmåga snabbt, men lämpar sig inte för större investeringar. 
  • Välj själv vilka fakturor du vill sälja. Du väljer själv när och hur många fakturor du vill sälja. 
  • Fast kostnad. Factoringbolag har ofta fasta avgifter för att köpa fakturor. Dock kan kostnaden variera beroende på om fakturaköpet sker med eller utan regress. Lägsta möjliga avgift för fakturaköp ligger på omkring 1 procent av fakturabeloppet. 

Gör en kostnadsfri ansökan

Sammanfattning 

Fakturaköp kan vara ett förmånligt alternativ för företag som snabbt vill förbättra sitt kassaflöde. Med denna finansieringsform kan företaget själv välja vilka fakturor som ska säljas och sker köpet utan regress överlåts hela kreditrisken till factoringbolaget. 

Om företaget istället söker finansiering för att göra större investeringar, till exempel i maskiner eller lokaler, är ett lån ett förmånligare alternativ. Med en kredit kan du låna en större klumpsumma som du kan använda till valfritt ändamål. Vanligtvis krävs ingen annan säkerhet än personlig borgen. 

Uppdaterad 18/04/2022

Publicerad 23/07/2020

Publicerad av Team Creddo