Höjt maxbelopp för EU-lånet – hjälper företagare i behov av kapital

Restaurangägare med EU lån

För att underlätta finansieringen för småföretagare under COVID -19 pandemin har Europeiska Investeringsfonden förbättrat villkoren. Anslutna banker har därmed möjlighet att höja maxbeloppet för EU-lånet, från 275 000 kr till 550 000 kr.

EIF lån är ett lån med begränsat borgensåtagande och minst 2 procentenheter ränterabatt med stöd från Europeiska Investeringsfonden (EIF). Det är skapat för att underlätta för mindre företag att kunna få lån till investering, omställning eller löpande verksamhet.

Aros Kapital är en av de aktörer som arbetar med det EU- lånet. De har ställt om snabbt för att möjliggöra och hjälpa företagare till finansiering enligt nya villkor.

Är du intresserad av att se om ditt företag har möjlighet att kvalificera sig till lånet, söker du som vanligt via vår digitala jämförelsetjänst. Du får efter detta möjlighet att själv jämföra och välja det erbjudande som passar ditt företag bäst.

När du gjort ditt val har du möjlighet att få kostnadsfri personlig rådgivning hos vald partner innan du signerar avtal och får lånet utbetalt.

Gör en kostnadsfri ansökan

Uppdaterad 18/02/2022

Publicerad 10/09/2020

Publicerad av Team Creddo