När är rätt läge att anlita en revisor för ditt företag?

När är rätt läge att anlita en revisor för ditt företag?

Att veta när det är dags att ta in en revisor för ditt företag är avgörande för att säkerställa rätt ekonomisk hantering och efterlevnad av lagar och regler. I detta blogginlägg kommer vi att utforska de olika scenarier då det kan vara fördelaktigt att anlita en revisor för ditt företag och ge dig den vägledning du behöver för att fatta rätt beslut.

Varför behöver ditt företag en revisor?

Att ha en revisor kan vara avgörande för att säkerställa att din verksamhet håller sig inom lagens ramar och att din ekonomi är korrekt redovisad. En revisor kan bidra med expertis och insikter som kan hjälpa till att identifiera potentiella risker, förbättra processer och säkerställa efterlevnad av skatteregler och redovisningsstandarder.

När är rätt tid att anlita en revisor?

  1. När företaget växer: När ditt företag expanderar och affärsverksamheten blir mer komplex kan det vara en lämplig tidpunkt att ta in en revisor för att hantera den ökade komplexiteten och säkerställa att din ekonomi hanteras på ett effektivt sätt.
  2. Vid skatte- och redovisningsrevisioner: Om ditt företag behöver genomföra en skatte- eller redovisningsrevision kan det vara klokt att anlita en revisor för att säkerställa att all dokumentation är korrekt och att företaget uppfyller alla lagliga krav.
  3. Vid komplexa transaktioner: Vid genomförande av komplexa transaktioner, såsom fusioner, förvärv eller försäljningar, kan en revisor bidra med värdefull expertis för att säkerställa att processen genomförs på ett korrekt sätt och att alla finansiella aspekter beaktas.
  4. Inför revisioner av externa intressenter: Om ditt företag behöver genomföra en extern revision för att till exempel säkra finansiering från en bank eller tillfredsställa investerare, kan en revisor vara avgörande för att säkerställa att allt är korrekt dokumenterat och att företaget presenteras på bästa möjliga sätt.

När behöver man en revisor enligt lag?  – Aktiebolag och Handelsbolag

Enligt ÅRL, Årsredovisningslagen, måste ett aktiebolag ha en revisor om det uppfyller minst två av följande tre kriterier de två senaste räkenskapsåren:

  • omsättning överstiger 3 miljoner kronor
  • balansomslutning överstiger 1,5 miljoner kronor
  • antal anställda överstiger 3.

Vad gäller för enskild firma?

En enskild näringsverksamhet behöver normalt inte ha någon revisor. Men det finns undantag. Större företag måste ha en kvalificerad revisor och anmäla detta till Bolagsverket om firman uppfyller minst två av nedanstående värden för de två senaste räkenskapsåren: 

  • fler än 50 anställda
  • mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning
  • mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning.

Det är viktigt att notera att även om ett företag inte uppfyller kraven för att vara revisorsskyldigt enligt lag, kan det ändå vara fördelaktigt att anlita en revisor för att säkerställa en korrekt och transparent redovisning samt för att få expertis och rådgivning vid behov. Att ha en revisor kan bidra till att bygga förtroende hos investerare, långivare och andra intressenter samt underlätta för företaget att uppfylla sina skyldigheter och mål.

Sammanfattning

Att navigera genom beslutet att anlita en revisor för ditt företag är väsentligt för att säkerställa en sund ekonomisk hantering och laglig efterlevnad. Genom att förstå varför en revisor är viktig och när det kan vara fördelaktigt att ta in expertis, kan du fatta välgrundade beslut som gynnar din verksamhet. Så se till att ha koll på när det är dags att anlita en revisor för att hålla din verksamhet på rätt spår och maximera dess potential!

Behöver ditt företag hjälp med finansiering?

Oavsett var i Sverige du planerar att starta eller utveckla ditt företag kan Creddo vara din pålitliga partner för att hitta rätt finansieringslösning. Vi erbjuder en enkel och kostnadsfri tjänst för att jämföra företagslån från flera långivare. Vårt dedikerade team av rådgivare står redo att hjälpa dig genom hela processen. Kontakta oss på tel: 010-551 67 02, för personlig rådgivning eller hjälp med din ansökan idag.

Jämför företagslån

Uppdaterad 12/06/2024

Publicerad 04/06/2024

Publicerad av Team Creddo