Så förbereder du företaget inför hösten!

förbered företaget inför höst

Sommaren är för många företagare en efterlängtad årstid. Dels innebär sommarmånaderna extra höga intäkter för vissa branscher, exempelvis restauranger och krogar. Samtidigt får många egenföretagare möjlighet att vila upp sig under semesterveckorna. 

Även om det är trevligt att njuta av sommaren kan det samtidigt vara en god idé att börja planera inför hösten i tid. På så sätt är du redo när alla leverantörer och potentiella kunder är tillbaka från sina semestrar. 

Nedan listar vi nio tips på hur du kan förbereda din verksamhet inför hösten och få en raketstart.  

1.Kalla till ett personalmöte

Kalla dina medarbetare till ett personalmöte när alla är tillbaka från semestern. Det behövs ingen dagordning för mötet, men du kan däremot ta fram en mall för medarbetarsamtal som du kan dela ut till alla deltagare. 

Börja med att välkomna alla tillbaka efter semestern. Umgås och låt gärna medarbetarna berätta om deras sommar och semesterupplevelser. Informera om att det kommer ske medarbetarsamtal, dela ut mallarna och uppmana alla att förbereda sig med frågor och funderingar.

2. Se över budgeten

Driver du en verksamhet inom ekonomi och finans är det nödvändigt att göra en budgetavstämning. På så sätt kan du korrigera poster som skenar iväg och se till att budgeten efterföljs. 

Kanske behöver du spara in på några utgifter, sänka räntan på företagets lån eller kanske har du outnyttjade medel som du kan använda. I slutet av räkenskapsåret är det viktigt att allt ska stämma.  

3. Gå genom bokföringen

Se över vad som har hänt under din semester. Finns det kunder som inte betalat sina fakturor? Har du leverantörer som du ännu inte betalat? Gå genom resultaträkningen och se hur dina utgifter ser ut. Stämmer de med de budgeterade?

4. Underhåll dina kundrelationer

När alla anställda har haft sina semestrar kan du sätta av lite extra tid för dina kunder. Skriv ett personligt mejl eller brev och välkomna dem till ett nytt samarbete på hösten. Kanske kan du erbjuda lite information läget i verksamheten, så som nya produkter, medarbetare eller projekt.  

5. Medarbetarsamtal

Du bör ha medarbetarsamtal minst två gånger per år. Under höstsamtalet ska du som arbetsledare ta reda på hur var och en av dina medarbetare mår på jobbet. Utgå från mallen och ta reda på om de uppfyllt sina personliga mål, saknar en viss kompetens eller om det behövs några förbättringar. Sätt tillsammans nya mål för nästa år.

6. Uppdatera marknadsföringen

Verksamhetens framgång och lönsamhet är direkt kopplad till dess synlighet. Ju bättre du marknadsför företaget, desto större chanser har du att öka din kundkrets. 

Se till att utvärdera resultatet av de nuvarande reklammetoderna. Kanske är det dags att testa nya marknadsföringsmetoder på plattformar företaget inte använt sig av tidigare? Ta gärna en närmare titt på dina konkurrenter och hur de marknadsför sig. 

7. Gå genom företagets webbplats

Du bör även ge företagets hemsida en grundlig uppdatering. Gallra bort sådant som inte är aktuellt och lägg till nyheter och eventuellt nya medarbetare. Byt gärna ut några bilder eller daterad test för att fräscha upp sidan. 

Om du jobbar med prestationsbaserad marknadsföring, så som SEO, kan det dessutom vara en god ide att uppdatera vissa funktioner på hemsidan. Sökmotorer uppskattar nämligen regelbundna förändringar eftersom det visar att du jobbar aktivt med din webbplats.  

8. Hitta en kurs/utbildning

Hösten är en tid för att förbättra din egen eller dina medarbetares kompetenser. Enligt en rapport från SCB anordnade 9 av 10 företag personalutbildning, främst i form av kurser med fokus på yrkesanpassad, praktiskt eller teknisk kompetens. 

Personalens välmående spelar en betydande roll när det gäller företagets lönsamhet. Genom att förse dem med ny kunskap och motivation i form av utbildningar, föreläsningar eller kurser kan du bidra till ökad produktivitet såväl som arbetsglädje.

9. Sätt upp mål

För att enklare kunna visualisera det du vill åstadkomma med din verksamhet är det bra att sätta 4 – 5 huvudmål inför det kommande året. 

När du gjort detta bör du även lista några delmål samt en tydligt plan för hur du ska uppnå det önskade resultatet. Kanske behöver du nyanställa, öka ditt produktutbud eller investera i ny kompetens för dina medarbetare? Vad det än gäller är det bra att ha en plan som kan underlätta genomförandet. 

Gör en kostnadsfri ansökan

Uppdaterad 18/02/2022

Publicerad 28/07/2020

Publicerad av Team Creddo