Så påverkar inflationen svenska småföretag

företagare skyddar sig mot inflation

På grund av en ökad efterfrågan på varor, höga energipriser och flaskhalsar i globala leveranskedjor har inflationen ökat en hel del under den senaste tiden.

Dessutom förväntas den öka ytterligare under året och den riskerar nu att påverka svenska småföretag och konsumenter. Men hur påverkas egentligen ditt företag och vad kan du göra åt saken? Dessa frågor ställer sig många småföretagare just nu.

Vad är inflation?

Inflation är ett mått på hur mycket priserna på varor och tjänster ökar över tid. Riksbanken har ett mål som går ut på att försöka hålla inflationen till 2 procent om året. Syftet med denna målsättning är att ekonomin ska hållas stabil samt att företag och konsumenter ska kunna planera sin ekonomi.

Du märker vanligtvis inte av kostnadsökningarna på varor och tjänster från en dag till en annan. Över tid kan dock prisökningarna få en stor inverkan på både ditt företags ekonomi och din privata dito.

Till exempel kostade en liter mjölk omkring 30 öre på 1940-talet. Idag ligger literpriset på denna vara en bra bit över 10 kr. Detta är ett typexempel på hur priserna på varor ökar i takt med den stigande inflationen.

Hur hög är inflationen just nu?

Den aktuella inflationstakten i Sverige är 4,5 procent. Även om man exkluderar de ökade energipriserna landar inflationen på 3,5 procent.

Detta är en betydande skillnad jämfört med Riksbankens målsättning om 2 procent. Vissa bedömare tror alltså att inflationen dessutom kommer öka ytterligare under det innevarande året.

Hur påverkar inflationen mitt företag?

Det går inte att sticka under stol med att inflationen påverkar svenska småföretag. Några av de mest påtagliga sätten på vilka inflationen kan påverka ditt företag är genom ökade:

  • kostnader för insatsvaror och lagervaror
  • fraktkostnader
  • leveranstider
  • personalkostnader.

Dessa ökade kostnader kan ha en stor inverkan på ditt företags ekonomi. Till exempel kan kassaflödet försämras dramatiskt och det kan även vara svårt att hitta prisvärda leverantörer av insatsvaror och lagervaror.

Så kan du skydda din verksamhet mot inflationen

Som tur är finns det vissa åtgärder som du kan vidta för att skydda ditt företag mot inflationen. Detta är fem konkreta åtgärder som du kan vidta för att göra detta:

Planera i förväg och köp större mängder insats- och lagervaror

Inflationen är ganska nyckfull på så vis att den ökar respektive minskar över tid. Därför kan det vara bra att vara förberedd på framtida ökningar av inflationen.

Till exempel kan du försöka planera lite längre i förväg genom att köpa in större kvantiteter av viktiga insatsvaror och lagervaror. Genom att göra detta kan du förebygga såväl prisökningar som ökade leveranstider. Detta kräver dock att ditt företag har ett starkt kassaflöde.

Se över priserna på dina varor

I tider av hög inflation gynnas företag som har en prissättningskraft och kan höja priserna på sina produkter eller tjänster. För många småföretag kan det dock kännas skrämmande att behöva höja priserna ut mot kund. Risken finns att du förlorar en del kunder på att göra detta.

Ett alternativ kan vara att istället fokusera på att sälja mer av de produkter där marginalen är förhållandevis hög. Du kan även testa att sänka priset lite grann på några bästsäljande produkter i syfte att locka till dig kunder som kanske även köper andra varor.

Minska företagets utgifter och öka produktiviteten

Inflationen kan även ge dig anledning att se över kostnadssidan i ditt företag. Att göra en översyn av utgifterna kan vara ett effektivt sätt att spara pengar och stärka kassaflödet.

I samma veva kan du även försöka strömlinjeforma företagets processer och försöka öka produktiviteten.

Fokusera på dina befintliga kunder

Att skaffa en ny kund kostar ungefär 5-7 gånger mer än att behålla en befintlig sådan. Genom att fokusera lite mer på dina befintliga, lojala kunder kan du förmodligen öka försäljningen ganska dramatiskt.

Så ge dem lite extra uppmärksamhet och se till att kunderna återvänder för att köpa mer av ditt företag.

Teckna ett flexibelt företagslån

Ett flexibelt företagslån kan vara lösningen på dina problem om ditt företag behöver mer kapital. Som vi redan har varit inne på är kassaflödet en viktig nyckel till framgång i tider av hög inflation. Genom att låna lite pengar kan ditt företag stärka kassaflödet och även ha möjlighet att köpa in större mängder av insats- och lagervaror.

Det viktiga är att du ser över företagets ekonomi och planerar för eventuella kostnadsökningar med god framförhållning. På så vis står du redo att ta dig an de olika utmaningar som inflationen för med sig.

Uppdaterad 02/06/2022

Publicerad 19/04/2022

Publicerad av Team Creddo