Vabba eller vobba – vad gäller när barnen blir sjuka?

Företagare som vabbar

Efter coronautbrottet har utbetalning av tillfällig föräldrapenning (så kallad vab) ökat kraftigt, och under våren 2020 var det dubbelt så många föräldrar som höll barnen hemma med ersättning om man jämför med 2019.

Efter det följde en normalisering och nedgång under sommaren, men nu när hösten har kommit verkar det som att mönstret har brutits.  

Under hösten och vintern går det allt från förkylning till magsjuka, och nu under pandemin är det som bekant ännu viktigare att hålla barnen hemma vid minsta symptom. 

Detta ledde till att antalet ansökningar om tillfällig föräldrapenning hos Försäkringskassan ökade med över 70% den  första veckan i september, jämfört med veckan innan. 

Vissa väljer då att vabba medan andra vobbar, men vad är egentligen skillnaden? 

Jo, om du avstår från att jobba för att vara hemma och ta hand om sjukt barn, samtidigt som du får ersättning från Försäkringskassan, så vabbar du. Om du istället jobbar hemifrån samtidigt som du tar hand om barnen, kallas det att vobba, och då har du inte rätt till någon ersättning. 

Om du vabbar måste du alltså helt avstå från att arbeta. Men som tur var är den så kallade föräldraförsäkringen flexibel, vilket innebär att du kan vabba en del av dagen, och vobba resten. Det viktiga är dock att du inte får någon ersättning från Försäkringskassan samtidigt som du får någon typ av ersättning från ditt företag. 


Tips! Läs mer om hur du planerar kassaflödet.


Vad gäller för dig som företagare?

För dig som företagare gäller faktiskt samma regler som för anställda. Dock är det viktigt att komma ihåg att det är olika sätt att räkna ut ersättningen, beroende på om du har enskild näringsverksamhet eller aktiebolag. 

Enskild näringsverksamhet

Har du enskild firma utgår Försäkringskassan från inkomsten av din näringsverksamhet, och det är den som avgör hur stor ersättningen blir.

Aktiebolag

Har du aktiebolag tar du istället ut en lön varje månad, och det är den lönen som ersättningen från Försäkringskassan baseras på. Om ditt företag registrerades för mindre än tre år sedan gäller dock lite särskilda regler. Då beräknas ersättningen utifrån vad en anställd med samma utbildning, erfarenhet och arbetsuppgifter skulle ha fått.

För att förenkla något beslutade Försäkringskassan i våras att man inte längre behöver skicka intyg för barn som varit hemma från förskola eller skola i mer än sju dagar. Det går även att få ersättning om dessa tillfälligt skulle stänga med hänvisning till smittskyddslagen. Det går dock inte att få ersättning om man håller friska barn hemma för att undvika att de ska smittas av andra. 

Uppdaterad 18/02/2022

Publicerad 03/12/2020

Publicerad av Team Creddo