Amortering på företagslån

En av de mest grundläggande förutsättningarna för ditt bolag är att kunna finansiera din verksamhet – och för att kunna göra det tar man oftast ett företagslån.

När du tar ett företagslån behöver du även amortera, och här reder vi ut begreppen vad som gäller vid företagslån och amortering.

När du tar ett företagslån ingår du ett avtal med långivaren, och ett lån är inte gratis. Du behöver betala både amortering (dvs återbetalningen på lånet) och ränta. Amorteringens belopp bestäms bland annat beroende på låneperiodens längd.

Ansök om företagsfinansiering

Vad innebär amortering?

Amortering är alltså det belopp du vid varje betalningstillfälle betalar av på ditt lån. Det betyder att din totala skuld minskar lite efter varje amortering. Tillsammans med räntan betalas amorteringen aningen månadsvis eller kvartalsvis till din långivare. 

Amorteringen är helt enkelt den summa som blir över från totalsumman du betalar in, när du har räknat bort räntekostnaden.

De olika amorteringstyperna gällande företagslån

När du ska amortera ditt företagslån finns det flera olika amorteringstyper. Vissa företagslån är helt amorteringsfria, medan andra har amorteringskrav. Du hittar vad som gäller för just ditt företag i låneavtalet. Var noga med att läsa igenom låneavtalet ordentligt innan du skriver på, för att vara säker på att du får den amortering ni har kommit överens om och som du vet att ni kan betala.

När det är amorteringskrav, finns det två olika typer av amorteringar, nämligen rak amortering och annuitet.

Rak amortering – Den vanligaste amorteringstypen när det handlar om företagslån. Här betalar du tillbaka lånet med samma belopp vid varje betalningstillfälle.

Annuitet – Här betalar du varje månad ett förutbestämt och fast belopp till långivaren, som inkluderar både amortering och ränta. 

Rak amortering

Med rak amortering på ditt företagslån, betalar du samma summa i amortering varje månad, och sen tillkommer räntan. Det innebär att månadskostnaden då blir mindre för varje tillfälle, då räntekostnaden sjunker något vid varje betalning. Även den totala månadskostnaden minskar för varje avbetalning.

Vid rak amortering, delas alltså hela skulden upp på antalet amorteringstillfällen du har kommit fram till tillsammans med långivaren.

Exempel:

Ditt företag har lånat 2 miljoner kronor, som ska betalas tillbaka på fem år.
Du amorterar en gång i månaden, vilket blir fem år gånger tolv månader, det vill säga totalt 60 amorteringstillfällen. Dela sen 2 miljoner på 60 amorteringsbetalningar, vilket blir 33 333 kronor att betala varje tillfälle.

Alltså gör rak amortering att din skuld minskar med varje amortering du gör, vilket även leder till att räntan (dvs kostnaden för själva lånet) minskar lite varje gång, så länge låneräntan inte höjs under avbetalningstiden vill säga.

Fördelar med rak amortering:

 • Jämfört med annuitet så minskar skulden snabbare.
 • Väljer du rak amortering för ditt företagslån blir den totala räntekostnaden i stort sett alltid lägre.

Nackdelen med rak amortering:

 • I början blir avbetalningsbeloppet högre, eftersom lånebeloppet är som allra störst då.

Påbörja ansökan

Annuitet

Väljer du istället Amortering med annuitet, återbetalar du samma summa på företagslånet vid varje betalningstillfälle. Totalsumman ska då täcka både ränta och amorteringskostnad, och eftersom räntedelen i regel minskar med tiden, amorterar du snabbare ju längre in i lånetiden du kommer.

I början betalar du alltså mest räntekostnader, men ju längre slutet på lånetiden du kommer, ändras detta och du betalar istället mer amortering. Detta beror på att eftersom du hela tiden amorterar litegrann på lånet, sjunker räntekostnaden med tiden.

Alltså blir nästa betalning hela tiden en något större amortering, eftersom en högre procent går till återbetalningen av lånet, istället för ränta.

Fördelar med annuitet:

 • Du håller utgifterna nere i början av amorteringsperioden.
 • Eftersom du betalar ett fast belopp varje betalningstillfälle, blir det inga otrevliga överraskningar.

Nackdelar med annuitet:

 • Räntekostnaden blir högre än om du väljer rak amortering.
 • Eftersom räntenivån kan förändras utan att annuitetsbeloppet gör det, tjänar bankerna ofta mer pengar på detta alternativ.
 • På grund av räntehöjningar kan avbetalningsperioden bli längre än vad du räknade med. Detta kan dock undvikas om du binder räntan när du tecknar företagslånet.

Bibehållen annuitet

Bibehållen annuitet kallas även falsk annuitet. Det betyder att annuiteten inte ändras i samband med ränteändringar. Om räntan skulle höjas, betalar du samma summa till långivaren vid varje betalningstillfälle.

Skillnaden här är att om räntekostnaden skulle stiga, utgör amorteringsbeloppet en större del av räntekostnaden. Om räntan sänks under avbetalningsperioden, kan lånet alltså vara färdigbetalt innan löptidens slut, eftersom en mindre andel går åt till räntebetalningen än vad som var planerat från början.

Fördelen med bibehållen annuitet:

 • Du vet hur mycket du kommer att betala, oavsett hur räntan ligger.

Nackdelen med bibehållen annuitet:

 • Du kan inte vara helt säker på hur lång avbetalningsperioden kommer att bli, eftersom den kan ta olika lång tid beroende på räntenivån.
 • Om räntenivån stiger ganska högt, kan det i värsta fall leda till att din annuitet inte räcker till att betala räntan på ditt företagslån, och då växer istället skulden.

Ändrad annuitet

Ändrad annuitet kan även kallas äkta annuitet. Här räknar långivaren istället om annuiteten vid varje förändring av räntenivån.

Fördelen med ändrad annuitet:

 • Löptiden blir lika lång som det har bestämts från början.

Nackdelen med ändrad annuitet:

 • Här är det istället osäkert vilket belopp du kommer att betala varje månad.

Serieamortering

Förutom de amorteringstyper vi redan nämnt, finns även serieamortering. Detta tillämpas på så kallade serielån, och innebär att amorteringen trappas upp efter hand. Det innebär att du kan betala till exempel en procent av skulden det första året, två procent det andra, och så fortsätter det tills skulden är betald.

Amorteringsfritt företagslån

De flesta företagslån kommer med amorteringskrav, men idag finns även långivare som kan erbjuda amorteringsfritt lån. Detta gäller oftast de första månaderna, upp till det förstå året på avbetalningstiden.

Detta innebär alltså att du under den perioden inte betalar någon amortering alls, och istället betalar hela beloppet i slutet.

För att ta reda på vilken typ av lån och vilken långivare som passar bäst för just er, är det viktigt att snabbt och enkelt kunna jämföra de olika alternativen. Hos oss på Creddo gör du ansökan online, snabbt, enkelt och kostnadsfritt. Du får erbjudande från långivarna inom 24 timmar på vardagar, och kan enkelt jämföra förslagen.

Ansök hos Creddo