Jämför företagslån - 10,000 kr till över 10 miljoner kr

 • Vi söker lån hos över 20 långivare
 • Endast en kreditupplysning via UC
 • Gratis & ej bindande - få svar inom 24h
 • Få pengarna utbetalda samma dag
 • Endast 1 UC
 • Svar inom 24h
 • 20+ långivare
 • Snabb utbetalning
Creddo är registrerade hos Finansinspektionen.

Företagslån till aktiebolag

Funderar du på att låna pengar till ditt aktiebolag?  Det finns en mängd olika skäl till varför ett bolag behöver ett företagslån kan vara många. Kanske behövs det göras en stor investering i företaget eller så har företaget haft en sämre period och man behöver ett tillfälligt lån för att täcka vissa utgifter.

Oavsett vilken anledning du har så ska vi i den här artikeln gå igenom de vanligaste frågorna kring företagslån för aktiebolag.

Gör en kostnadsfri ansökan

Hur fungerar företagslån till aktiebolag?

Det kan vara bra att veta hur processen går till när man planerar att ansöka om ett företagslån.

Det krävs oftast att den som ansöker om företagslån för aktiebolag har en ledande roll i bolaget. Det kan till exempel vara VD, ägare eller en annan firmatecknare.

När ansökan har kommit in så tar långivare en kreditupplysning på bolaget. Det innebär att kreditgivaren inte direkt tar hänsyn till ägarnas privata ekonomi, vilket de alltid gör när det gäller lån till enskilda firmor. Undantaget är om du som ägare av aktiebolaget går i borgen för lånet.

Aktiebolag är normalt sett större och omsätter mer än enskilda näringsverksamheter. Eftersom omsättningen är en viktig parameter i långivarnas bedömning av företagets ekonomi kan många aktiebolag därför bli beviljade större företagslån än enskilda firmor.

Krav vid lån till aktiebolag

Vilka krav ställs när man ansöker om lån till aktiebolag?

När du ansöker om att låna pengar till aktiebolag så kommer banken att göra en bedömning av återbetalningsförmågan hos företaget. Här behöver du som haft företaget en längre tid kunna visa upp en lönsamhet för bolaget genom årsbokslut och balansräkningar.

Ett nystartat aktiebolag behöver istället övertyga långivaren genom att kunna visa på lönsamhet i företaget med en affärsplan med en bra strategi.

Generellt sett har långivare flera krav som måste uppfyllas för att en ansökan om lån till aktiebolag ska bli godkänd. Det kan handla om krav på en viss omsättning, att företaget kan pantsätta något som till exempel inventarier eller att företaget får hjälp av en revisor med att sköta ekonomin.

En del långivare granskar även företagets ägare. Denna granskning kan innefatta en djupare titt på ägarnas privatekonomi, utbildningsbakgrund och referenser. Genom att utvärdera ägarnas profil kan långivaren få en bättre förståelse för ledningens kompetens och företagets övergripande stabilitet.

Detta tittar långivaren på i sin bedömning

I sin kreditbedömning tar långivaren hänsyn till en rad olika faktorer för att skapa sig en bättre uppfattning av företagets ekonomi. Några utav dessa är:

 • Omsättning: Det är inte ovanligt att bolaget måste uppnå en viss årlig omsättning för att bli beviljad ett företagslån, Exempelvis 500 000 kronor per år.
 • Verksamhetstid: Många långivare kräver att aktiebolaget varit verksamt i minst 6 månader.
 • Företagets ledning: Deras tidigare erfarenhet, utbildning och referenser.
 • Professionell hjälp: Om företaget till exempel använder en godkänd revisor som sköter dess ekonomi.
 • Användningsområde: Vad du planerar att använda pengarna till, exempelvis investeringar eller för att täcka plötsliga utgifter.
 • Betalningsanmärkningar: Om aktiebolaget har betalningsanmärkningar. Anmärkningar brukar inte vara ett hinder för att få företagslån i dagsläget, men kan försämra lånevillkoren avsevärt. För aktiebolag finns betalningsanmärkningar kvar i 5 år, men eftersom bolaget är en egen juridisk person belastar de inte ägarnas privata kreditvärdighet.

Ansök om finansiering till ditt bolag

Ränta och avgifter vid lån till aktiebolag

Bortsett från att själva lånekostnaden för aktiebolag kan variera – beroende på exempelvis omsättning, säkerhet och betalningsanmärkningar – kan olika långivare använda olika betalmodeller för sina lån. Här är tre av de vanligaste:

 • Fast ränta. Vissa långivare har en bunden ränta, vilket betyder att räntesatsen är låst under hela löptiden, oavsett om det allmänna ränteläget i landet förändras. Fördelen med denna modell är att du vet hur mycket du kommer att betala varje månad, men samtidigt kan du behöva betala en avgift – så kallad ränteskillnadsersättning – om du löser skulden i förtid.
 • Rörlig ränta. En rörlig ränta följer marknadsräntan, vilket betyder att den kan höjas och sänkas under löptiden. Fördelen är att ränteläget idag är mycket lågt, men samtidigt finns alltid risken för plötsliga räntehöjningar. Därmed kan det vara svårt att planera företagets utgifter på förhand.
 • Fast månadskostnad/räntefria företagslån. Istället för att ha traditionella räntor har det blivit vanligt att ta ut en fasta månadsavgift under den tid aktiebolaget disponerar lånet. Modellen gör det enkelt att planera bolagets ekonomi, men bör inte misstolkas som att lånet är räntefritt. 

Så mycket kostar företagslånet – Exempel

Oavsett om långivaren tillämpar ränta på lån till företag eller en fast månadsavgift, är prissättningen för lånet vanligtvis individuell. Detta innebär att det baseras på aktiebolagets finansiella förutsättningar och säkerheter.

Bortsett från själva lånekostnaden kan andra avgifter tillkomma, exempelvis avi- eller uppläggningsavgifter. Även företagslånets löptid påverkar kostnaden, då lånet blir billigare ju snabbare du löser din skuld.

Här kommer ett exempel på hur mycket ett företagslån till aktiebolag utan extra avgifter kan kosta.

Lånebelopp:500 000 kronor
Löptid:12 månader
Låneavgift:1 875 kronor/mån
Total månadskostnad (inklusive amortering):43 542 kronor/mån
Totalt att återbetala:522 500 kronor

Räntan är avdragsgill

Räntan och kostnaderna som läggs runt lånet är avdragsgill då de är direkt kopplade till bolagets verksamhet och till att kostnaderna bidrar till aktiebolagets ökade inkomster.

Påbörja ansökan

Personlig borgen är ofta ett krav vid företagslån till aktiebolag

Förutom att gå in med en pantsättning som inventarier kan man också välja att någon går in som borgenär.

Personlig borgen för ett företag innebär att betalningsansvaret övergår till en borgensman om bolaget inte kan återbetala en viss skuld. Normalt sett krävs bara en borgensman, oftast i form av en företagsföreträdare, men vid större lånebelopp är det inte ovanligt att långivaren vill att två personer går i borgen för lånet.

Om du överväger det här alternativet bör du ha gjort en realistisk budget och plan för hur lånet ska återbetalas då du blir personligt återbetalningsskyldig ifall företaget inte har möjlighet att betala lånet. Tänk också på följande:

 • Det går att förhandla sig till en begränsad betalningsskyldighet, det innebär att du inte privat behöver stå för hela beloppet. Detta gäller vid större summor.
 • Teckna en försäkring ifall något oförutsett skulle hända med aktiebolaget.
 • Granska kreditupplysningen som långivaren gör på företaget, det kan finnas dolda kostnader som du inte vet om.

En annan form av säkerhet är företagsinteckning. Detta innebär att långivaren använder företagets fysiska tillgångar som säkerhet, till exempel inventarier, utrustning eller fastigheter.

Vad är en lånebudget för aktiebolag?

Det kostar att låna pengar till ett bolag och därför är det viktigt att budgetera för ett lån. Lånebudgeten kan man göra efter att man har gjort en resultat – och likviditetsbudget.

I resultatbudgeten kan du se om du kommer behöva justera marginalerna på dina produkter för att öka vinsten så att du får bättre likviditet och får mer utrymme för att kunna återbetala aktiebolagets lån.

Risker med företagslån för aktiebolag

Om ditt företag har syftet att växa kommer ni behöva fler lån i framtiden. Därför är det viktigt att sköta redovisningen ordentligt.

Risken med att redovisa fel är att du som ägare av aktiebolaget kan bli personligt återbetalningsskyldig. Friheten från det personliga betalningsansvaret gäller inte om du har slarvat med redovisningen. Glöm därför inte bort att redovisa kapital skulder, detta om de överstiger hälften av aktiekapitalet i företaget.

Tre tips inför din ansökan för företagslån till aktiebolag

Här kommer tre av våra bästa tips på hur du förbereder dig inför din låneansökan.

1. Välj en realistisk löptid

Lånets löptid har en stor inverkan på den totala lånekostnaden. En för lång löptid kan nämligen göra lånet onödigt dyrt i längden, även om månadskostnaden är låg. En för kort löptid gör lånet billigare, men kan samtidigt ge dig en hög månadskostnad och leda till betalningssvårigheter.

Räkna på noggrant och experimentera med olika lånebelopp och löptider för att hitta ett alternativ som passar aktiebolagets ekonomi.

2. Budgetera noggrant

Gör en noggrann budget under låneperioden för att säkerställa att ditt aktiebolag har tillräckligt stora inkomster för att täcka återbetalningen. Det kan även vara en god idé att försöka minska utgifterna så mycket som möjligt under löptiden för att säkra upp ekonomin ytterligare.

Om du planerar att använda företagslånet för att stärka aktiebolagets likviditet bör du hushålla med kapitalet och enbart använda det för att täcka de viktigaste utgifterna.

3. Undvik lån med extra avgifter

En del långivare fortfarande har både uppläggnings- och administrativa avgifter men många aktörer valt att helt eliminera dessa. Det mest fördelaktiga för dig som vill teckna ett lån till ditt aktiebolag är förstås att försöka undvika alla extra avgifter.

De kan verka obetydliga, men i slutändan kan de göra din företagsfinansiering onödigt kostsam.

Vad är ett aktiebolag?

Ett aktiebolag är en företagsform som är en egen juridisk person och som till skillnad från en enskild firma kan ha flera ägare (stiftare). Att bolaget är en egen juridisk person innebär att företaget – inte ägarna – har det yttersta ansvaret för sin egen ekonomi. Ägarna kan därmed inte förlora mer än det kapital som de själva investerat i verksamheten.

För att starta ett aktiebolag krävs en ägarinsats (även kallat insatskapital) på minst 25 000 kronor. Ägarkapitalet delas sedan upp i lika stora delar som kallas aktier.

När du ansöker om ett företagslån till ett aktiebolag är det företaget som ansvarar för att lånet återbetalas enligt avtalet. Vid betalningssvårigheter är det med andra ord företaget som hålls ansvarigt, inte du som ägare av verksamheten (under förutsättning att du inte gått i borgen för företagslånet).

Låna till aktiebolag hos Creddo

Aktiebolag är välkomna att ansöka om företagslån hos majoriteten av dagens långivare. Detta gör att du enkelt kan jämföra lån från flera olika aktörer samtidigt via oss på Creddo, för att hitta en så fördelaktig ränta som möjligt. Creddo samarbetar med över 30 finansbolag och banker.

Jämför företagslån till aktiebolag från ett flertal av Sveriges främsta långivare och banker. Creddo förmedlar lån från 10,000 kr till över 10 miljoner kronor och hämtar bara en kreditupplysning i samband med din ansökan, trots att du kan få flera låneförslag.

Hitta det bästa lånet till ditt aktiebolag – välkommen med din ansökan redan idag!

Ansök hos Creddo

Vanliga frågor och svar om lån till aktiebolag

Vilka grundkrav finns det för att beviljas ett företagslån för aktiebolag?

Generellt sett behöver aktiebolaget vara registrerat i Sverige och aktivt. Utöver det är vanliga krav att verksamheten ska ha pågått i minst 6 månader samt ha en viss omsättning.

Vem kan teckna ett företagslån för aktiebolag?

För att kunna teckna ett lån till ett aktiebolag så måste ansökan göras av en firmatecknare i bolaget.

Vad kostar ett lån till ett aktiebolag?

Kostnaden för ett lån varierar. Vad som avgör hur mycket det kostar beror bland annat på bolagets kreditvärdighet och eventuella säkerheter, hur lång löptiden är samt vilken månadsavgift eller ränta som långivaren erbjuder.