Alles over factoring

Man doorloopt het factoring proces met zijn fietszaak

Factoring en facturen verkopen: hoe werkt dat?

Misschien heb je het weleens meegemaakt: jij hebt de factuur verstuurd, maar moet vervolgens weken of maanden op het geld wachten. Met name grote bedrijven en overheden hanteren betalingstermijnen van bijvoorbeeld 60 tot 90 dagen. Dat betekent dat je al die tijd niet kunt investeren en ook de lopende kosten niet kunt voldoen.

Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de facturen van bedrijven te laat betaald wordt. Als jij daar last van hebt kun je gebruik maken van factoring. In dat geval kies je een alternatieve financiering, door jouw openstaande facturen te factoren. Dit betekent dat het geld binnen 24 uur op je rekening staat. De factormaatschappij int vervolgens de factuur voor je.

Wat is factoring?

Factoring is de betaling van jouw facturen, door een factormaatschappij. Het betekent dat die maatschappij jouw factuur betaalt, los van de betalingstermijn die je daarvoor met jouw klant afspreekt.

Je draagt de factuur over aan de factormaatschappij. Die keert je het bedrag van de factuur uit (min de kosten). Daarna is de factuur van de factormaatschappij, die deze zal innen bij jouw klant. Jij hebt dus geen omkijken meer naar de betalingstermijn en het contact met jouw klant.

Let op: kies je voor factoring inclusief het debiteurenbeheer, dus het innen daarvan door de factormaatschappij? Je kiest voor American Factoring.

De 2 meest gehoorde redenen om te kiezen voor factoring

  1. Snel je geld ontvangen
    De belangrijkste reden waarom factoring interessant kan zijn, is dat het de mogelijkheid biedt om snel geld binnen te krijgen. Klantbetalingen duren doorgaans tussen de 10 en 120 dagen vanaf de factuurdatum, bij factoring verkoop je de factuur direct en krijg je snel je geld gestort, waardoor er sneller ingespeeld kan worden op kansen of zakelijke uitdagingen.
  2. Ontzorging van debiteurenadministratie
    Omdat de factormaatschappij ook de administratieve werkzaamheden (facturen, betalingsherinneringen, incassovorderingen etc.) overneemt, is het ook een oplossing die tijd vrijmaakt voor je bedrijf. Je hoeft minder tijd en middelen te besteden aan zowel klantenservice als ander werk rond de facturen.

Reverse factoring

Factoring bestaat in verschillende vormen. Naast American Factoring is er ook Traditionele Factoring, waarbij je het debiteurenbeheer zelf doet. Dit heeft meer voeten in de aarde, dus is voor veel bedrijven niet zo interessant.

En kies je voor reverse factoring? Dit kennen we in Nederland ook wel als ketenfinanciering (Supply chain Finance). Het is de financiering door bijvoorbeeld leveranciers. Grote leveranciers verstrekken een krediet, door het openstaande bedrag van een factuur meteen aan je over te maken. Zo heb je bijvoorbeeld de mogelijkheid om in te kopen, en jouw bedrijf draaiende te houden.

Hoe werkt factoring?

Factoring werkt heel eenvoudig, omdat de factormaatschappij een groot deel van het werk van je overneemt. Jij verkoopt als het ware jouw factuur, door die over te laten nemen. In ruil daarvoor ontvang je het bedrag van de factuur, min de kosten die de maatschappij daarvoor berekent. Het is duurder dan een zakelijk krediet, maar je hebt het geld wel binnen 24 uur op je rekening.

Let op: je kunt factoring gebruiken voor nieuwe facturen aan klanten of opdrachtgevers. Het gaat dus niet om openstaande facturen die niet betaald worden. Als je de betaling daarvoor wilt ontvangen schrijf je de klant aan, bel je die op of kies je voor een partij die je kan helpen met debiteurenbeheer of incasso.

Stappen in het factoring proces

Het factoring proces werkt aan de hand van 4 eenvoudige stappen:

1. Factuur verkopen

Zodra je een nieuwe factuur opstelt voor een klant of opdrachtgever kun je die verkopen aan de factormaatschappij. De maatschappij neemt de factuur van je over, zodat jij daar geen omkijken meer naar hebt.

2. Controle door de factormaatschappij

De factormaatschappij bekijkt de factuur en controleert de kredietwaardigheid van jouw klant of opdrachtgever. Blijkt die partij voldoende kredietwaardig? Dan neemt de maatschappij de factuur definitief van je over.

3. Binnen 24 uur geld op jouw rekening

In dat geval kun je gebruik maken van factoring, dus ontvang je het geld van de factuur binnen 24 uur op jouw rekening. Je betaalt een klein percentage aan kosten, ten opzichte van het originele factuurbedrag.

4. Debiteurenbeheer uit handen

Je hebt vervolgens geen omkijken meer naar het innen van de factuur bij jouw klant. De factormaatschappij is nu eigenaar van de factuur en doet het debiteurenbeheer. De klant betaalt het bedrag aan de factormaatschappij, omdat jij het geld al hebt ontvangen.

Kosten van factoring

De kosten van factoring bepaalt de factormaatschappij. Die houdt voor het tarief of de fee rekening met de hoogte van het factuurbedrag en de kredietwaardigheid van jouw klant of opdrachtgever.

Je betaalt op basis van die factoren een percentage van 1 tot 4 procent over het factuurbedrag voor American Factoring. Voor Traditionele Factoring betaal je met 0,1 tot 2 procent een lager percentage aan kosten. Houd er rekening mee dat je in dat geval bijvoorbeeld al jouw facturen dient te factoren, en dat er andere voorwaarden gelden. Factuur financiering is beschikbaar voor 0,5 tot 2 procent van het factuurbedrag.

Freelance factoring

Factoring is beschikbaar voor zowel het MKB als voor freelancers en zzp’ers. Dus werk je als freelancer, zzp’er of binnen een BV of NV? In al die gevallen kun je gebruik maken van factoring. Zo zorg je ervoor dat je facturen meteen betaald krijgt, ook als jouw klant of opdrachtgever daar normaal gesproken lang over doet.

Voorbeeld

Ben je benieuwd hoe factoring in de praktijk werkt, aan de hand van een voorbeeld? Stel dat je een opdracht doet voor een klant of opdrachtgever, voor een waarde van €2.500. Als je daarvoor een factuur opstelt kun je die direct aanbieden bij de factormaatschappij.

De maatschappij controleert de kredietwaardigheid van jouw klant of opdrachtgever. Als die in orde is wordt de factuur van je overgenomen. Jij ontvangt meteen het factuurbedrag, min een paar procent aan kosten. Je hebt vanaf dat moment geen omkijken meer naar de factuur.

Alternatieven voor factoring

Ben je benieuwd naar alternatieven voor factoring, om op een andere manier sneller geld beschikbaar te maken? Je kunt gebruik maken van factuur financiering. Dat lijkt op factoring, maar jij blijft eigenaar van de factuur.

Investeringen op de lange termijn kun je financieren met een investeringskrediet of leasen. Zeker bij materiële vaste activa – zoals gebouwen, machines of auto’s – wordt vaak gekozen voor leasen.

Verschillen tussen factoring en factuur financiering?

Twijfel je tussen factoring en factuur financiering? We zetten de verschillen voor je op een rij:

 Factuur financieringFactoring
Factuur innenDoe je zelfDoet de factormaatschappij
BetalingBinnen één of enkele dagenBinnen één of enkele dagen
ControleSoftware-systeemKredietwaardigheid van de klant
Geschikt voorOpenstaande factuurNieuwe factuur

Wat is het voordeel van factoring ten opzichte van factuur financiering?

Factoring voorkomt dat je zelf alsnog de factuur moet innen bij jouw klant of opdrachtgever. In plaats daarvan is het voldoende om de factuur over te dragen. De factormaatschappij gaat daar voor je mee aan de slag. Jij ontvangt het geld (min de kosten), zodat je daarmee meteen jouw lopende kosten kunt voldoen of een investering kunt doen.

Veelgestelde vragen inzake factoring

Voor wie is factoring beschikbaar?

Factoring is beschikbaar voor in principe alle bedrijven. Dat geldt voor het MKB en voor zzp’ers. Dus heb je een eenmanszaak, VOF of een BV? Je kunt in al die gevallen gebruik maken van factoring voor facturen.

Wat kost factoring?

De kosten voor factoring bepaalt de factormaatschappij. Het gaat vaak om 1 tot 4 procent van het factuurbedrag, afhankelijk van de kredietwaardigheid van jouw klant of opdrachtgever.

Loop ik risico met factoring?

Door een factuur te factoren heb jij daar geen omkijken meer naar. De factormaatschappij neemt de factuur voor je over, om die zelf te innen. Jij ontvangt het geld op je rekening en kunt daarmee doen wat je wilt.

Tot welk bedrag kan ik factoren?

Je kunt in principe ieder bedrag factoren. De factormaatschappij beoordeelt de kredietwaardigheid van de klant of opdrachtgever. Er geldt wat dat betreft geen limiet.

Moet ik alle facturen factoren?

Nee, als je kiest voor American Factoring kun je ook één of een paar facturen factoren. Je bent daarin heel flexibel. Zo bepaal je zelf hoe je gebruik wilt maken van factoring en voor welke factuur of facturen je dat doet.