Privacyvoorwaarden

Uw privacy is erg belangrijk voor ons en we nemen deze kwestie zeer serieus. Alle persoonlijke informatie die we moeten bewaren, wordt vertrouwelijk behandeld. U kunt erop vertrouwen dat we er alles aan doen om u te beschermen.


Dit privacybeleid legt uit hoe Creddo uw persoonlijke gegevens verzamelt en gebruikt. Het beschrijft ook uw rechten en hoe u uw rechten kunt doen gelden. Om duidelijk te maken hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt, raden we u aan dit beleid met betrekking tot persoonlijke gegevens zorgvuldig te lezen voordat u gebruikmaakt van de bemiddelingsdienst voor leningen (de “Dienst”). Creddo verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en andere toepasselijke gegevensbeschermingsregels.

Persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens zijn iets dat direct of indirect een fysiek levend persoon kan identificeren. Voorbeelden van persoonlijke informatie zijn naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, IP-nummer of gebruikersgedrag. Verwerking van persoonlijke gegevens omvat alle omgang met persoonlijke gegevens zoals verzameling, analyse, registratie en opslag.

U verstrekt uw persoonlijke gegevens zelf aan Creddo in verband met de aanvraag en wanneer u met ons communiceert. We verzamelen ook informatie van derden. Om de dienst uit te kunnen voeren worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Voornaam en achternaam;
 • Adres;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Burgerservicenummer.

Overige informatie die u aan ons verstrekt de afdeling Communicatie tussen ons wanneer we u bij specifieke zaken helpen

Creddo verzamelt ook de volgende informatie en van derden om de Dienst uit te voeren, te voldoen aan wettelijke vereisten en ook het gebruik ervan te vergemakkelijken:

Financiële informatie

Onder financiële informatie verstaan we Informatie uit een kredietrapport, informatie over een uiteindelijk gerechtigde en eventuele huidige sancties of andere classificatie van hoog risico (PEP / RCA).

Technische data

We verzamelen ook andere informatie over uw gebruik van de service en technische gegevens, waaronder:

 • De URL die uw unieke toegang tot het klantenportaal is;
 • Het IP-adres van de gebruiker;
 • Het unieke apparaat-ID;
 • Informatie over netwerk- en computerprestaties;
 • Welk type browser wordt gebruikt;
 • De taal en informatie over identificatie en besturingssystemen.

Dit doen we om het gebruik te vergemakkelijken, te verbeteren, verder te ontwikkelen en een correct gebruik van onze dienst te verzekeren.

Gerichte direct marketing

Ook als u geen klant bij ons bent, kunnen wij via marketing op verschillende manieren contact met u opnemen. Potentiële gebruikers die onze marketing niet hebben afgewezen, kunnen marketing via e-mail ontvangen. Zij die toestemming hebben gegeven om marketing van ons te ontvangen (via ons of een van onze partners), kunnen ook informatie ontvangen via e-mail of sms.


We zijn door marketingregels verplicht om ervoor te zorgen dat gebruikers zich kunnen uitschrijven van bijvoorbeeld nieuwsbrieven. U kunt dit doen door contact op te nemen met [email protected]

Net als andere bedrijven hebben we er belang bij om onszelf en onze producten op de markt te brengen aan mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn. De persoonsgegevens die worden gebruikt bij de voorbereiding voor-, en bij de marketing zelf zijn algemene informatie die niet gevoelig is en in veel gevallen beschikbaar is in openbare registers.

We hebben er belang bij om ons op de markt te brengen en dus om informatie over u te verwerken om dit te doen. Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt om reclame voor ons te maken, doen we dat met behulp van, wat de wet vereist, een belangenafweging.

Onze inschatting is dat we, wat de wet noemt, een “gerechtvaardigd belang” hebben wanneer we omgaan met de persoonlijke gegevens die we hebben verzameld om reclame voor ons en onze producten te maken. Dit geldt ook voor het vervullen van de wens om geen marketing te ontvangen (wanneer u in ons register staat als ‘niet mailen’).

U kunt ook de algemene voorwaarden accepteren om lid te worden van Creddo’s Customer Club. Dit gebeurt met toestemming, mondeling of per post. In deze context kan Creddo de persoonsgegevens met betrekking tot uw lidmaatschap opslaan en verwerken. Creddo kan u via e-mail, telefoon en brief contacteren met informatie over nieuwe producten, diensten of andere aanbiedingen van Creddo en de partners van Creddo, die in de toekomst mogelijk zullen worden gebruikt op onze website.

Profilering

Wanneer u ervoor kiest om gebruiker van Creddo te worden en daarmee een leningsbemiddelingsovereenkomst aangaat, voert Creddo een automatische filtering (zogenaamde profilering) van uw bedrijf uit. Dit betekent dat de informatie die u heeft verstrekt en de informatie die we verzamelen via een kredietrapport over uw bedrijf, maar ook bij gelegenheden over u en mogelijk over een medeaanvrager van de garantieverplichting, de basis vormt voor de beoordeling van welke van onze activiteiten partners kunnen uw bedrijf een krediet aanbieden. Filteren is dus noodzakelijk voor ons om de overeenkomst die we met u hebben gesloten na te komen.

Doel, wettelijke basis en bewaartermijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Doel

 • Offertes verkrijgen;
 • Aanbod presenteren;
 • Helpen bij bemiddeling.

Behandeling

 • Verzameling van persoonlijke gegevens van klanten en derden;
 • Controle van persoonlijke gegevens ten opzichte van externe database;
 • Klantprofilering om relevante aanbiedingen te bepalen;
 • Overdracht van persoonlijke gegevens aan partners om aanbiedingen te verzamelen;

Welke persoonlijke informatie wordt gebruikt?

 • Persoon en contactgegevens;
 • Financiële informatie;
 • Technische data;

Wettelijke basis voor behandeling: overeenkomst

Houdbaarheid: zolang er een actieve klantrelatie is.

Doel

 • Misbruik van de dienst voorkomen;
 • Documentatieplicht als leningmakelaar volgens de wet;
 • Boekhoudkundige verplichting bij wet;
 • Zorg dragen voor, en het bieden van documentatie van, eventuele afspraken en toestemmingen;

Behandeling

 • Documentatie van persoonlijke gegevens en informatie ;
 • Assisteren bij strafrechtelijk onderzoek;
 • Boekhouding.

Welke persoonlijke informatie wordt opgeslagen?

 • Persoon en contactgegevens;
 • Financiële informatie;
 • Technische data.

Wettelijke basis voor behandeling: wettelijke verplichting

Houdbaarheid: gereguleerd door de toepasselijke wetgeving.

Doel

 • Zorg voor en documenteer eventuele afspraken en toestemmingen;
 • Contact over klachten over gebruik van de dienst mogelijk maken; 
 • Reageren op eventuele klachten.

Behandeling

 • Documentatie van persoonlijke gegevens en informatie;

Welke persoonlijke informatie wordt gebruikt?

 • Persoon en contactgegevens;
 • Financiële informatie;
 • Technische data;
 • Rechtsgrondslag voor behandeling: gerechtvaardigd belang.

Motivering: Om klachten, misverstanden of klachten zo goed mogelijk te onderzoeken en af ​​te handelen.

Houdbaarheid: zolang er een actieve klantrelatie is.

Doel

 • Ontwikkelen en verbeteren van onze diensten en systemen;
 • Ontwikkelen en verbeteren van onze marketing;
 • Aanpassing van de dienst om gebruiksvriendelijker te worden;
 • Ontwikkeling van documentatie om IT-systemen te verbeteren, bijvoorbeeld om de beveiliging verder te verhogen;

Behandeling

 • Problemen met logboeken en unieke gevallen oplossen;
 • Gebruik en verzameling van gegevens om te analyseren en eventueel modellen op te bouwen;

Welke persoonlijke informatie wordt gebruikt?

 • Persoon en contactgegevens;
 • Financiële informatie;
 • Technische data.

Rechtsgrondslag voor behandeling: gerechtvaardigd belang.

Motivering: Verbetering en ontwikkeling van de diensten en marketing van Creddo.

Houdbaarheid: 12 maanden na beëindiging van de klantenrelatie.

Doel

 • Voorkom dat de Service wordt gebruikt in strijd met de Servicevoorwaarden van de Service.
 • Voorkomen van, en onderzoek naar, misbruik van de Dienst;
 • Preventie en onderzoek van mogelijke fraude of andere wetsovertredingen.

Behandeling

 • We verstrekken indien nodig informatie aan de autoriteit of partners Interne documentatie.

Welke persoonlijke informatie wordt gebruikt?

 • Persoon en contactgegevens
 • Technische data
 • Financiële informatie

Rechtsgrondslag voor behandeling: gerechtvaardigd belang.

Motivering: Een veilige en kwaliteitsvolle dienst aanbieden;

Houdbaarheid: 12 maanden na het einde van de klantenrelatie.

Doel

 • Lidmaatschap van de klantenclub van Creddo;
 • Gerichte marketing.

Behandeling

 • Het bijhouden van nauwkeurige en up-to-date informatie;
 • Uw identiteit beveiligen;
 • Verzenden van nieuwsbrieven.

Welke persoonlijke informatie wordt gebruikt?

 • Persoon en contactgegevens;
 • Financiële informatie;
 • Uitkomsten en resultaten van eerdere aanvragen.

Wettelijke basis voor behandeling: toestemming.

Houdbaarheid: Zolang u lid wilt worden van de klantenclub van Creddo. U kunt uw lidmaatschap op elk gewenst moment annuleren door contact met de klantenservice [email protected].

Doel

 • – Marketing naar de klant;
 • – Marketing naar een potentiële klant;

Behandeling

 • – Verzenden van nieuwsbrieven;
 • – Stuur e-mail en sms;
 • – Profiel van de klant om relevante communicatie te bieden;
 • – Openbaarmaking van informatie aan marketingpartners;
 • – Verzending van direct marketing per post;

Welke persoonlijke informatie wordt gebruikt?

 • – Persoon en contactgegevens;
 • – Financiële informatie;
 • – Uitkomsten en resultaten van eerdere aanvragen;
 • – Persoonlijke en contactgegevens;

Wettelijke basis voor behandeling: gerechtvaardigd belang.

Houdbaarheid: één jaar na het einde van de klantrelatie voor de klant en drie maanden voor de potentiële klant.

Doel

 • Marketing na het beëindigen van de klantrelatie.

Behandeling

 • – Het bijhouden van nauwkeurige en up-to-date informatie;
 • – Uw identiteit beveiligen;
 • – Nieuwsbrief.

Welke persoonlijke informatie

 • – Persoon en contactgegevens;
 • – Uitkomsten en resultaten van eerdere aanvragen.

Rechtsgrondslag voor behandeling: gerechtvaardigd belang.

Motivering: Reclame maken voor aanbiedingen bij relevante ontvangers.

Houdbaarheid: één jaar na het einde van de klantenrelatie. U kunt op elk moment verdere marketing weigeren door contact op te nemen met [email protected].

Doel

 • Documentatie opzetten voor anonieme marketingcases.

Behandeling

 • Documentatie over de documentatie in overeenstemming met § 10 van de Zweedse Marketingwet (verbod op misleidende marketing).

Welke persoonlijke informatie wordt gebruikt?

 • Persoon en contactgegevens;
 • Financiële informatie.

Rechtsgrondslag voor behandeling: gerechtvaardigd belang.

Motivering: Toon oprecht de kwaliteit en toegevoegde waarde van onze service.

Houdbaarheid: 5 jaar (verjaringstermijn marketingwet).

Openbaarmaking van persoonlijke gegevens aan een andere partij.

Creddo maakt uw gegevens bekend aan de kredietbeoordelaars, kredietverstrekkers en dienstverleners die worden gebruikt om te voldoen aan de wettelijke vereisten die aan Creddo worden opgelegd of om de dienst uit te voeren onder de overeenkomst.

Gegevensbeheerder

De gegevensbeheerder is de persoon die verantwoordelijk is voor het proces dat plaatsvindt in overeenstemming met de informatie over de verwerking die is verstrekt en dat hij de toepasselijke regels voor gegevensbescherming volgt. Wanneer u Creddo gebruikt voor het bemiddelen van leningen, id Creddo AB org. Nr. 559207-3786, Birger Jarlsgatan 15, 111 45, Stockholm, de gegevensbeheerder.

Als u er vervolgens voor kiest om door te gaan met een van de voorstellen die Creddo u voorlegt, wordt de bank of kredietverstrekker op zijn beurt de verantwoordelijke voor de persoonsgegevens voor de verdere verwerking.

Waar we uw gegevens opslaan

Creddo streeft er altijd naar om uw persoonsgegevens op te slaan en te verwerken binnen de EU / EER. Echter, in uitzonderlijke gevallen kunnen uw persoonsgegevens via onze leveranciers of assistenten worden overgedragen aan en verwerkt in landen buiten de EU / EER. In deze gevallen heeft Creddo ervoor gezorgd dat er voldoende garanties zijn dat de rechten van individuen worden beschermd door een van de volgende maatregelen:

 • Het land is opgenomen in de lijst van landen van de Europese Commissie met een passend beschermingsniveau.
 • Het land is niet opgenomen in de bovenstaande lijst, maar de overdracht gebeurt via andere waarborgen van een passend beschermingsniveau door middel van standaard contractbepalingen.
 • Het bedrijf (VS) heeft zich aangesloten bij het privacyschild.

Uw rechten

Recht op inzage

U kunt te allen tijde contact opnemen met Creddo [email protected] om een ​​uittreksel op te vragen van de verwerking van uw persoonsgegevens. De volgende gegevens zijn ook opvraagbaar:

 • Het doel van de verwerking van persoonsgegevens;
 • De categorieën persoonsgegevens waarop de verwerking van toepassing is;
 • De ontvangers of categorieën ontvangers die toegang hebben gekregen tot de persoonsgegevens;
 • Hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard of hoe de bewaartermijn wordt bepaald
 • Waar de persoonsgegevens vandaan komen als u de gegevens niet zelf heeft verstrekt
 • of Creddo gebruik maakt van geautomatiseerde besluitvorming en, zo ja, informatie over de logica achter geautomatiseerde besluitvorming, de betekenis ervan en wat de gevolgen hiervan voor u zijn;
 • indien de persoonsgegevens zijn overgedragen naar een land buiten de EU / EER, heeft de gebruiker ook het recht om te vernemen welke beschermingsmaatregelen Creddo heeft genomen tijdens de doorgifte.

Recht op correctie

U kunt op elk moment contact opnemen met Creddo om correctie van onjuiste persoonlijke informatie aan te vragen of om onvolledige persoonlijke informatie aan te vullen.

Recht om te worden vergeten

U kunt Creddo verzoeken uw persoonlijke gegevens zonder onnodige vertraging te verwijderen als:

 • Persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, of;
 • Als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in een van de gevallen waarin wij een gerechtvaardigd belang hebben opgegeven als rechtsgrondslag voor de verwerking en uw reden voor het bezwaar zwaarder weegt dan het gerechtvaardigde belang van Creddo, of;
 • In gevallen waarin de verwerking van uw persoonsgegevens toestemming vereist en u uw toestemming wilt intrekken, of;
 • U geen direct marketing meer wilt ontvangen van Creddo, of;
 • De persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt.


In sommige gevallen kan Creddo uw persoonlijke gegevens niet verwijderen omdat we moeten voldoen aan de vereisten die de wet stelt aan ons bedrijf. In dergelijke gevallen blokkeert Creddo het gebruik van uw persoonsgegevens voor de doeleinden waarvoor u wenst te worden vergeten.

Recht op beperking van behandeling

U hebt het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt in een van de volgende situaties:

 • U denkt niet dat de persoonlijke informatie die we over u hebben correct is en de verwerking kan worden beperkt voor een bepaalde periode waardoor Creddo kan verifiëren dat de informatie correct is.
 • In gevallen waarin Creddo uw persoonlijke gegevens niet langer nodig heeft, maar u de informatie nodig heeft om juridische claims te kunnen doen, bepalen of verdedigen dan kunt u Creddo verzoeken uw informatie niet te verwijderen.
 • Als blijkt dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Creddo illegaal is, maar u toch niet wilt dat de persoonlijke gegevens worden verwijderd.
 • Als Creddo een gerechtvaardigd belang heeft aangegeven als rechtsgrondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken gedurende de tijd dat ze worden gecontroleerd als het gerechtvaardigde belang van Creddo zwaarder weegt dan uw bezwaren.


Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens is beperkt, mag Creddo uw persoonlijke gegevens alleen opslaan of gebruiken om juridische claims vast te stellen, af te dwingen of te verdedigen, of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen, of om redenen van groot openbaar belang in nationaal of EU-niveau. In alle andere gevallen moet Creddo uw toestemming verkrijgen voor verdere verwerking. Creddo moet u ook informeren wanneer de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens eindigt.

Recht op bezwaar

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang bij Creddo. Wanneer Creddo van mening is dat er een gerechtvaardigd belang is bij het verwerken van uw persoonsgegevens, kan het bijv. bij direct marketing of om misbruik van de diensten van Creddo te voorkomen, vindt een belangenafweging plaats. Het belang van Creddo om misbruik van de diensten van Creddo te voorkomen, wordt afgewogen tegen uw belang bij het feit dat uw persoonsgegevens om privacyredenen niet worden verwerkt. Als u ervoor kiest om bezwaar te maken, zal Creddo uw persoonsgegevens niet langer verwerken voor het doel als Creddo geen legitieme gronden voor de behandeling kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden. In dergelijke situaties kan Creddo uw persoonsgegevens ook verwerken. als het gaat om het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, inclusief eventuele profilering van potentiële klanten voor dergelijke doeleinden. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing, dient Creddo de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing te staken. Houd er rekening mee, dat als u degene bent die contact opneemt met Creddo, voor meer informatie over onze diensten, het geen direct marketing is.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Als de verwerking van uw persoonsgegevens geautomatiseerd is en als rechtsgrond een overeenkomst of toestemming heeft, heeft u recht op een kopie van de persoonsgegevens die u aan Creddo heeft verstrekt. De persoonsgegevens moeten worden verstrekt in een formaat dat gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar is. U heeft dan het recht om uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder dat Creddo u dit kan weigeren.

Klacht

Als u opmerkingen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Creddo, kunt u contact opnemen met [email protected]. Wij helpen u graag verder. Mochten we er naar alle vermoedens niet in slagen om samen tot een oplossing te komen, dan kun je je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de toezichthoudende autoriteit voor de verwerking van persoonsgegevens. De Autoriteit is te bereiken op:


Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
Telefoonnummer meldpunt: 088 – 180 52 50

Wijzigingen in ons privacybeleid

Voortdurende kleine wijzigingen in ons privacybeleid worden via de website gecommuniceerd. Aanzienlijke wijzigingen in de manier waarop er met uw gegevens wordt omgegaan, versturen via e-mail (als we toegang hebben tot uw e-mailadres), sms of brief. Als u als gevolg van de wijziging opmerkingen heeft over de omgang met persoonsgegevens door Creddo, kunt u contact opnemen met onze klantenservice via [email protected].