Een horecafinanciering: dit zijn de mogelijkheden om je horecabedrijf te financieren met een zakelijke lening

man zoekt een horecafinanciering op creddo

Een horecabedrijf starten is vaak een intensieve klus, die behoorlijk wat kapitaal vereist. De meeste startende ondernemers hebben het benodigde geld niet zomaar liggen. Voor hen bestaat er een horecafinanciering. Dat is een financiering waarmee je je droom om een café, restaurant of hotel te beginnen, kunt realiseren.

Wat is een horecaonderneming?

‘Horeca’ is een afkorting van ‘Hotel, Restaurant, Café’, maar tegenwoordig is horeca ook een verzamelwoord geworden voor bedrijven die eten (alcoholische) drank, tabak en slaapplekken verkopen of verhuren. Het café op de hoek, het chique restaurant, de snackbar voor een snelle hap, of een buurthuis: het valt allemaal onder horeca. En al deze bedrijven komen in aanmerking voor een horecafinanciering. Dat is een lening die speciaal is toegespitst op deze branche.

Waarom kies je als horeca ondernemer/starter voor een horecafinanciering? 5 redenen

Ondernemers kunnen om verschillende redenen kiezen voor een horecafinanciering. De meest voor de hand liggende reden is dat ze kapitaal nodig hebben om hun bedrijf van de grond te krijgen. Een volstrekt begrijpelijke reden. Van het startkapitaal kunnen beginnende horecabedrijven inventaris kopen, huur betalen en werknemers aannemen. Daarnaast kun je ook kiezen voor een horecafinanciering als je je bedrijf wilt laten groeien. Voorbeelden daarvan zijn:

 1. Een tweede horecazaak starten;
 2. Je bestaande horecazaak renoveren;
 3. Nieuwe uitrusting kopen (zoals nieuwe apparatuur of meubilair);
 4. Rebranding (geld investeren voor een nieuw, sterk merk);
 5. Uitbreiding van je bedrijfsactiviteiten.

Mogelijkheden om je horecazaak te financieren

mogelijkheden om een horecalening aan te gaan

Je kunt je horecazaak op verschillende manieren financieren. Een horecafinanciering is een logische zakelijke lening voor horecabedrijven, maar er zijn ook nog een aantal andere methoden waar je aan kunt denken. Natuurlijk kun je deze methoden ook combineren.

 • Banklening
  Het horecabedrijf leent geld van een bank en betaalt dit bedrag in termijnen terug, inclusief rente. Dit kan een langlopende of kortlopende lening zijn. 


 • Een bierbrouwerij
  Sommige horecabedrijven, zoals brouwerijen of bierhuizen, kunnen financiering krijgen van een bierbrouwerij. Dit kan bestaan uit leningen, investeringen, of in sommige gevallen, het leveren van bier en andere producten tegen gunstige voorwaarden. 

 • Crowdfunding
  Crowdfunding houdt in dat particulieren of investeerders geld bijdragen aan een horecabedrijf via online platforms. In ruil daarvoor ontvangen zij vaak beloningen of aandelen in het bedrijf. 

 • Microkrediet
  Microkrediet is een kleine lening die wordt verstrekt aan ondernemers, meestal met een lager inkomen, om hun horecabedrijf op te starten of uit te breiden. Deze leningen worden vaak verstrekt door microfinancieringsinstellingen.

 • Borgstellingskrediet (BMKB)
  Het BMKB is een regeling waarbij de overheid borg staat voor een deel van de lening die een horecabedrijf afsluit bij een bank. Dit verlaagt het risico voor de bank en maakt het gemakkelijker voor het bedrijf om financiering te verkrijgen.

 • Leveringskrediet
  Soms kunnen horecabedrijven afspraken maken met leveranciers om producten op krediet te kopen en pas later te betalen.

 • Angel investor
  Een angel investor is een particuliere investeerder die bereid is kapitaal te verstrekken aan een horecabedrijf in ruil voor aandelen of een aandeel in de winst. Vaak hebben deze investeerders ook een waardevol netwerk.

 • Familie en vrienden
  Familieleden en vrienden kunnen bijdrage aan de onderneming, maar dan moeten er wel duidelijke afspraken gemaakt worden.

 • Leverancierskrediet
  Sommige leveranciers bieden hun horecabedrijfsklanten de mogelijkheid om producten te kopen op krediet, wat betekent dat ze pas later hoeven te betalen na ontvangst van de goederen.

 • Verhuurder/Huurvrije periode
  De verhuurder van het pand waar het horecabedrijf is gevestigd, kan soms een huurvrije periode aanbieden aan het bedrijf bij het starten of uitbreiden. Dat helpt bij het verminderen van de aanvankelijke financiële lasten.

 • Leasen
  Huur apparatuur of voertuigen om de financiële lasten te spreiden. Je bent geen eigenaar, maar hebt nog geen hoge kosten voor aanschaf van deze middelen.

 • Rekening-courantkrediet
  Dit is een kredietfaciliteit aangeboden door banken waarmee bedrijven tijdelijke tekorten in hun cashflow kunnen opvangen. Het is een flexibele vorm van krediet.

 • Zakelijk krediet
  Dit omvat verschillende soorten leningen en kredietlijnen die specifiek zijn ontworpen voor bedrijven. Dit kan bijvoorbeeld een lening voor werkkapitaal zijn.

 • Subsidie
  Sommige horecabedrijven kunnen in aanmerking komen voor subsidies van de overheid of andere instanties. Deze subsidies kunnen worden verstrekt voor specifieke doeleinden, zoals energiebesparing, opleiding van personeel of de ontwikkeling van duurzame initiatieven.

Banklening

De meest voor de hand liggende vorm van financiering is een lening bij een bank. Veruit de meeste bedrijven kiezen hiervoor. Je leent het bedrag dat je nodig hebt voor de onderneming en betaalt het bedrag dan gespreid terug over een vastgestelde periode. Hiervoor betaal je wel een vaste of een variabele rente.

VoordelenNadelen
Toegang tot kapitaal: een banklening kan een zakelijke lening bieden met een aanzienlijke hoeveelheid kapitaal. Daarmee kun je je horecabedrijf opstarten of uitbreiden.Rente- en aflossingsverplichtingen: een banklening kan zorgen voor cashflowproblemen, als het bedrijf niet meteen van de grond komt.
Duidelijke voorwaarden en voorspelbare aflossing.Een banklening kan strikte goedkeuringscriteria hebben. Niet elke startende horecaonderneming kan een banklening afsluiten.

Een bierbrouwerij

Een kredietverstrekker waar je misschien niet meteen aan denkt: een bierbrouwerij. Bierbrouwerijen verstrekken vooral leningen aan horecabedrijven. Net als bij een banklening moet de je de lening met rente terugbetalen. Een aanvullende voorwaarde is vaak dat je een afnameverplichting van de producten van de bierbrouwerij erbij hebt.

VoordelenNadelen
Een bierbrouwerij heeft veel branche-expertise, waardoor de samenwerking verder kan gaan dan alleen op financieel vlak.Je wordt afhankelijk van de bierbrouwerij. Mogelijk krijg je te maken met een afnameverplichting, wat je vrijheid als ondernemer aantast.
Exclusieve contracten mogelijk. Je kunt misschien afspreken dat je exclusieve bierleveringen krijgt of andere voordelen geniet.Beperkte financieringsopties. Je moet je aan de voorwaarden van de brouwerij houden, wat je financiële flexibiliteit kan beperken.

Microkrediet

Een microkrediet is een kleine lening aan een ondernemer. Hiermee kun je, zonder al te veel lasten, direct aan de slag met je toekomst. Een bedrag van 500 euro kan al voldoende zijn om je een duwtje in de rug te geven.

VoordelenNadelen
Grotere toegankelijkheid, omdat je om een lagere lening vraagt. Daardoor kunnen ook horecaondernemers met een beperkte kredietgeschiedenis lenen.Hogere rentetarieven omdat microkredieten meestal worden verstrekt aan leners met een hoog risicoprofiel.
Kleine leningen, waardoor je alleen leent wat je nodig hebt. Dat voorkomt overmatige schulden.Beperkte kapitaalbron. De kans is aanwezig dat je met alleen een microkrediet niet kapitaalkrachtig genoeg bent om je plannen te realiseren.

Borgstellingkrediet

Een borgstellingskrediet (of: BMKB) kan een waardevolle financieringsoptie zijn voor horecabedrijven. Zeker als je moeite hebt om een traditionele lening rond te krijgen. Bij deze soort financiering staat de overheid garant.

VoordelenNadelen
Goede toegang tot financiering, omdat de overheid garant staat. Dit verlaagt het risico voor een bank.Beperkte financieringsomvang. Meestal dekt een BMKB tot maximaal 75 procent van de lening.
Gunstige voorwaarden, omdat de kredietverstrekker minder risico loopt dat  de lening niet terugbetaald kan worden.Administratieve last: je moet voldoen aan specifieke rapportagevereisten en overheidsregels nakomen. Dat zorgt voor extra administratie en minder vrijheid als ondernemer.

Angel investor

Een angel investor investeert niet alleen geld, maar ook expertise in je bedrijf. Zie het als een soort kapitaalkrachtige compagnon. Vaak zijn angel investors wat flexibeler dan bij bijvoorbeeld een banklening het geval is. Het kan bepaalde voordelen en nadelen bieden.

VoordelenNadelen
Angel Investors brengen naast geld ook expertise mee. Ze kunnen bijvoorbeeld strategisch advies geven.Je verliest een gedeelte van je zeggenschap. Zeker als de investeerder een groot aandeel in het bedrijf verwerft.
Flexibiliteit in financiering: angelinvestors durven vaak meer risico te nemen dan traditionele partijen.Dit soort investeerders verwachten een hoog (en snel) rendement op hun investering. Dat kan een hoge druk veroorzaken voor de ondernemer.

Familie en vrienden

Familie en vrienden betrekken bij je bedrijf, kan een goed idee zijn. Vooral als je er een familiebedrijf van wilt maken, of als je niet kunt lenen bij een bank of een andere kredietverstrekker. Als je hiervoor kiest, moet je wel goede afspraken over de lening maken.

VoordelenNadelen
Familieleden en vrienden hebben vaak vertrouwen in je, en willen je wel wat extra flexibiliteit (zoals een lagere rente) bieden.Als je in conflict raakt over geld, verlies je mogelijk een goede vriend of nauw contact met het familielid dat het geld voorschiet.
Persoonlijke betrokkenheid. Ze zijn bereid om hulp en ondersteuning te bieden om het bedrijf tot een succes te maken.Het bedrijf kan te afhankelijk worden van het kapitaal van vrienden en familie, waardoor het financieel instabiel wordt.

Leverancierskrediet

Wanneer je de dagelijkse operationele kosten in de hand wilt houden, kun je kiezen voor een leverancierskrediet. Dit is een krediet waarbij je inventaris voorgeschoten krijgt door de leverancier. Om dit te laten slagen, heb je een goede relatie met de leverancier nodig.

VoordelenNadelen
Verbeterde cashflow: je kunt goederen of diensten nu verkrijgen en hoeft deze pas later te betalenMogelijke afhankelijkheid. Want wat gebeurt er als de samenwerking eindigt of de voorwaarden opeens veranderen?
Betere inkoopvoorwaarden, omdat je een goede zakelijke relatie opbouwt met de leverancier.Geen grote flexibiliteit. Vaak ben je beperkt tot de producten die de leverancier aanbiedt.

Leasen

Wil je niet meteen veel geld besteden aan de aankoop van apparatuur of voertuigen? Dan is leasen een optie. Bij een lease deal kun je meteen beschikken over het middel, terwijl je steeds bedragen betaalt om het te huren.

VoordelenNadelen
Behoud van liquide middelen. Je hoeft de aankoopprijs immers niet in een keer te betalen.Hogere kosten op de langere termijn, vanwege leasevergoedingen en rente.
Je apparatuur is altijd bij de tijd, omdat je steeds toegang hebt tot de nieuwste en meest geavanceerde apparatuur.Leaseovereenkomsten kunnen specifieke beperkingen bevatten (bijvoorbeeld beperkt gebruik).

Rekening-courantkrediet

Ondernemers die op korte termijn hun liquiditeit willen verbeteren, kunnen kiezen voor een rekening-courantkrediet. Op deze manier behoud je operationele flexibiliteit. Het is wel belangrijk dat je dit krediet verantwoordelijk gebruikt.

VoordelenNadelen
Flexibele financiering. Je kunt op elk moment geld opnemen binnen het vastgestelde kredietlimiet. Terugbetaald geld kan weer opgenomen worden.Variabele rentetarieven, waardoor de rentekosten steeds kunnen stijgen. Dat zorgt voor onvoorspelbaarheid in je financiële verplichtingen.
De ondernemer betaalt alleen rente over het daadwerkelijk opgenomen bedrag.Als je niet voorzichtig met deze lening omspringt, kan dat resulteren in overmatige schulden.

Zakelijk krediet

Met een zakelijk krediet kun je relatief snel van start met (de uitbreiding van) je horecabedrijf. Een zakelijk krediet is vaak flexibel, omdat er veel verschillende soorten en maten zijn. Kies voor de optie die het best bij jouw doeleinde past.

VoordelenNadelen
Direct toegang tot werkkapitaal, waardoor je operationele kosten kunt dekken en seizoensgebonden fluctuaties kunt opvangen.Hoge rentekosten, die in de loop van tijd kunnen oplopen.
Een zakelijk krediet bestaat in verschillende soorten en maten: zakelijke leningen, kredietlijnen, factoring of een handelskrediet.Mogelijk kredietrisico. Kom je je afspraken niet na, dan zorgt dat voor een beperkte toegang tot toekomstige financierng.

Subsidie

Subsidies kunnen van waarde zijn voor horecabedrijven. Zeker als je een bepaald doel nastreeft. De overheid stelt subsidies beschikbaar voor bijvoorbeeld verduurzaming, opleidingsprogramma’s of innovatie.

VoordelenNadelen
Vorm van gratis financiering. Je hoeft subsidie meestal niet terug te betalen. Ze dienen als ondersteuning voor specifieke doeleinden.Lastige aanvraagprocessen. Veel aanvragers strijden om beperkte financiële middelen. Succes is zeker niet gegarandeerd.
Realiseren van strategische bedrijfsdoelen door een steuntje in de rug van de (lokale) overheid.Hoge administratieve lasten. Je moet vaak allerlei documentatie bijhouden en verstrekken om de vereisten na te leven.

Bovenstaande mogelijkheden van een horecalening vergelijken

Bij het vergelijken van horecaleningen is het essentieel om zorgvuldig te overwegen welke lening het beste past bij de behoeften van je horecabedrijf. Dit zijn belangrijke overwegingen:

 • De rentevoet;
 • De looptijd;
 • De soort lening;
 • De voorwaarden van de lening;
 • Reputatie van de kredietverstrekker;
 • Eventuele kosten en vergoedingen.

Waar moet je op letten bij het kiezen van een financiering?

Let bij het kiezen van een financiering vooral op de voorwaarden en de financiële gevolgen voor je bedrijf. Een lening kan je veel lucht geven, maar het kan er ook voor zorgen dat je cashflow lager wordt. Daarom is het een goed idee om een financieel plan uit te werken. Vergelijk bij de verschillende financieringen vooral de voorwaarden, en kijk niet alleen naar de totale kosten. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er om bepaalde zekerheden worden gevraagd, of dat er verborgen kosten zijn. Kijk daarom ook goed naar aanvraagkosten of een boete als je vervroegd aflost.

Een horecalening aanvragen in 3 stappen

Een horecalening aanvragen bij Creddo is heel simpel. In 3 stappen heb je de beste aanbiedingen in je mailbox.

 1. 1. Bepaal hoeveel geld je wilt lenen

  Bedenk eerst hoeveel geld je wilt lenen. Op de website van Creddo kun je dit aangeven in de tool. Bepaal daarna welke looptijd voor jou het meest comfortabel is.

 2. 2. Ontvang offertes

  Als je de tool hebt ingevuld en op ‘ontvang offertes’ hebt geklikt, ontvang je binnen 24 uur verschillende aanbiedingen van kredietverstrekkers in je mailbox.

 3. 3. Kies voor de lening die bij jou past

  Overweeg welke bedrijfslening het best bij jou past. Kijk naar je doelstellingen, je ambities en naar het soort bedrijf. Zo maak je een weloverwogen keuze.

Meer over een zakelijke lening aanvragen → 

Wat moet je weten voordat je een zakelijke lening afsluit voor je horecabedrijf?

chef aan het werk na voorraadfinanciering

Wanneer je erover denkt om de horeca in te gaan, moet je mogelijk kiezen voor een financieringsoptie in de vorm van een lening of een zakelijk krediet. Daarbij is het vooral belangrijk je te realiseren dat elke lening of krediet een bedreiging kan zijn voor je cashflow. Maak daarom een financieel plan, om te berekenen hoeveel geld je kunt lenen en hoeveel je maandelijks, per kwartaal of per jaar wilt terugbetalen.

Denk bij de lening ook aan de extra kosten die erbij komen kijken. Niet alleen de rente is van belang, maar ook eventuele administratiekosten of een aflosboete als je vervroegd aflost. Mogelijk wordt er om een onderpand gevraagd. Het is altijd een goed idee om eerst advies te vragen aan een financieel adviseur.

Voorraadfinanciering

Met voorraadfinanciering kun je geld lenen om je voorraad aan te vullen. Dat kan in de vorm van een eenmalige lening, maar ook in de vorm van een doorlopende financiering.

Bij een eenmalige voorraadfinanciering sla je meteen flink in, zodat je goed kunt starten met je onderneming. Meestal vraag je bij deze vorm een financiering aan voor de inkoopwaarde van de voorraad of kies je voor een lager bedrag. Dat is afhankelijk van hoeveel middelen je zelf achter de hand hebt.

Kies je voor een doorlopende financiering, dan kun je je voorraad altijd op peil houden. Dit is een vorm van een doorlopend zakelijk krediet. Je neemt dan geld op, op het moment dat je dit nodig hebt. Dit is een langlopende lening, maar je betaalt alleen rente over het deel dat je gebruikt. Je bespreekt eerst met de geldverstrekker hoeveel geld je maximaal mag opnemen.

Goed om rekening mee te houden: je voorraad kan na verloop van tijd minder waard worden. Zeker in het geval van een horecabedrijf komt dit voor. Producten kunnen immers bederven, en sommige goederen moet je op hun waarde afschrijven.

Veelgestelde vragen over een horecalening

Waar moet ik op letten bij voorraadfinanciering?

Let er bij voorraadfinanciering in de horeca op dat je voorraad bederfelijk is en je te maken hebt met een snelle afschrijftijd van apparatuur. Je voorraad wordt snel minder waard. Zorg ervoor dat je tijdig de lening aflost, zodat je niet voor financiële verrassingen komt te staan.

Kan je als startende ondernemer geld lenen?

Vaak kun je als startende ondernemer geld lenen. Daarvoor moet je dan wel een goed financieel plan en een bedrijfsplan overleggen. Bedenk je wel dat dit geld ook weer terugbetaald moet worden. Het helpt als je uitlegt wat je plannen zijn en hoe je de lening gaat voldoen.

Hoeveel kan je lenen voor een horecabedrijf?

Hoeveel je kunt lenen voor een horecabedrijf, verschilt. Dat is afhankelijk van je eigen kredietbehoefte en financiële draagkracht. Leningen kunnen variëren van wel 100.000 euro tot 350.000 euro.

Wat heb je nodig om een horecabedrijf te starten?

Om een horecabedrijf te starten heb je allereerst een goed plan nodig. Je bent ongetwijfeld niet het eerste restaurant of café in de buurt. Wanneer je een pand op het oog hebt, is het belangrijk dat je het bestemmingsplan checkt en de nodige vergunningen regelt. Pas als dit in orde is, kun je aan de slag gaan met het financiële deel: startkapitaal regelen.

Hoe financier je een restaurant?

Wanneer je een restaurant wilt beginnen, heb je een financiering nodig. Je kunt verschillende soorten leningen kiezen bij verschillende kredietverstrekkers. Denk bijvoorbeeld aan een traditionele banklening, aan een samenwerking met een bierbrouwerij of aan crowdfunding.