Leverancierskrediet

Vrouw checkt de vormen en voor- en nadelen van een leverancierskrediet op haar computer

Het leverancierskrediet maakt financiering mogelijk tussen een leverancier en een afnemer. Dus wil je geld lenen, maar lukt dat niet bij de bank? Of los je het liever onderling op met een leverancier? Er zijn zakelijke mogelijkheden. Wij leggen uit hoe het werkt en waar je als ondernemer rekening mee moet houden.

We leggen je uit wat het leverancierskrediet is, en in welke vormen je daar gebruik van kunt maken. Aan de hand daarvan delen we de voordelen en de nadelen, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Bovendien behandelen we het afnemerskrediet, als tegenhanger van het krediet door leveranciers.

Wat is een leverancierskrediet en wat houdt het in?

Het leverancierskrediet werkt eigenlijk heel eenvoudig. Het is een uitgestelde betaling. Dus bestel je voorraad, maar reken je die nog niet meteen af? Je krijgt een krediet van de leverancier. Dat betekent dat je meer geld beschikbaar houdt voor andere uitgaven. Dat biedt de mogelijkheid om door te groeien. Of om de lopende kosten te betalen.

Het leverancierskrediet komt veel voor bij bedrijven die groot inkopen. Dankzij het krediet is het nog niet nodig om alle inkopen meteen af te rekenen. De leverancier verstrekt als het ware een financiering. Houd er rekening mee dat de rente en/of kosten vaak hoger zijn dan bij een reguliere zakelijke financiering.

Welke vormen zijn er?

Het leverancierskrediet is er eigenlijk maar in één vorm. Tegelijkertijd zijn er allerlei opties, uitzonderingen en extra afspraken mogelijk. We zetten er een paar op een rij:

•   Gedeeltelijke financiering

Het is mogelijk om voor een deel van de (voorraad)inkopen gebruik te maken van het leverancierskrediet. Op die manier hoef je nog niet alles in één keer af te rekenen. Dat scheelt in de uitgaven, zodat je meer geld beschikbaar houdt voor andere kosten.

•   Met of zonder aflossing

Je kunt met de leverancier afspreken om periodiek alvast bedragen af te lossen op het krediet. Als alternatief kun je afspreken om aan het eind van de looptijd in één keer alsnog het volledige bedrag af te rekenen.

•   Met of zonder onderpand

Sommige leveranciers vragen om een onderpand. Dat kan de voorraad zelf zijn, net als een pand of iets anders van waarde. Dat verlaagt het risico voor de leverancier. In sommige gevallen betaal je daardoor minder kosten of een lagere rente.

De voor- en nadelen van een leverancierskrediet

Het leverancierskrediet kent voordelen en nadelen. Dus denk je daarover na? Wij zetten voor je op een rij waar je rekening mee moet houden. Dat voorkomt dat je iets over het hoofd ziet. Daarnaast helpt het je om een vergelijking te maken tussen dit krediet door leveranciers en een financiering bij de bank of een andere geldverstrekker.

Voordelen

Dit zijn de belangrijkste voordelen van een leverancierskrediet:

•   Meer geld beschikbaar

Het belangrijkste voordeel van dit krediet door de leverancier is dat er meer geld beschikbaar is voor andere uitgaven. Dus maak je meer kosten of moet je het personeel blijven betalen? Dankzij het krediet hoef je de voorraad of andere inkopen nog niet helemaal af te rekenen.

•   Kosten spreiden

Het krediet door de leverancier helpt je om de kosten te spreiden. Je betaalt nu nog niet voor de inkopen, of slechts voor een deel daarvan. Dat helpt om de kosten te spreiden over de periode dat je de voorraad verkoopt aan klanten.

•   Geen bank nodig

Een ander voordeel is dat je geen bank nodig hebt voor de financiering. Met dit krediet kun je buiten de bank om toch geld vrijmaken om jouw onderneming sneller te laten groeien.

Nadelen

Houd aan de andere kant ook rekening met deze nadelen van een leverancierskrediet:

•   Afhankelijk van leverancier

Als je kiest voor een leverancierskrediet word je automatisch afhankelijk van die leverancier. Je hebt een openstaande schuld, ten opzichte van de voorraad die je hebt ingekocht. Pas als je het krediet hebt terugbetaald kom je weer van de afhankelijkheid af.

•   Hoge kosten

Het leverancierskrediet is in de meeste gevallen duurder dan een krediet bij de bank of een andere geldverstrekker. Let op zowel de rente als de kosten die je daar bovenop betaalt.

•   Beperkte beschikbaarheid

Niet iedere leverancier wil je een dergelijk krediet aanbieden. Het aanbod is beperkt. Als je hier weinig ervaring mee hebt kan het lastig zijn om een leverancierskrediet af te sluiten.

Verschil tussen leverancierskrediet en afnemerskrediet

Het leverancierskrediet is bij de meeste ondernemers goed bekend. Daarnaast kun je gebruik maken van een afnemerskrediet. Dit krediet lijkt erop, maar werkt precies andersom.

Zoek je als leverancier naar een vorm van financiering? Sommige afnemers bieden de mogelijkheid om daarvoor vooruit te betalen. Op die manier heb je wel alvast de inkomsten, terwijl je nog niet hoeft te leveren.

Voorbeeld

Vraagt een afnemer je een grote partij voorraad te leveren? Met een afnemerskrediet zorg je ervoor dat de afnemer daarvoor alvast betaalt. Jij hebt met dat geld de mogelijkheid om zelf in te kopen en de lopende kosten te betalen.

Zou er sprake zijn van een leverancierskrediet? Dan werkt het precies andersom. Je levert de afnemer alvast de voorraad. Die betaalt daar vervolgens pas op een later moment voor.

Aanvragen van leverancierskrediet

Wil je een leverancierskrediet aanvragen? Je kunt hiervoor geen aanvraag indienen bij Creddo. Wij bemiddelen tussen ondernemers en banken of andere geldverstrekkers. Als je kiest voor een krediet door een leverancier is er geen sprake van de bank of een andere geldverstrekker. In plaats daarvan zal je zelf contact moeten opnemen met de leverancier met wie je dit wilt afspreken.

Kosten van leverancierskrediet

Houd er rekening mee dat een leverancierskrediet relatief duur kan zijn. Je betaalt waarschijnlijk (een hoge) rente over het bedrag dat je wilt lenen. Daarnaast kan er sprake zijn van bijkomende (administratie)kosten.

Veelgestelde vragen rondom het leverancierskrediet

Wat is leverancierskrediet?

Het leverancierskrediet is een zakelijke lening, verstrekt door een leverancier. Je hoeft als afnemer dus niet meteen te betalen voor de inkopen of voorraad. Het tegenovergestelde hiervan is een afnemerskrediet. In dat geval zou je juist vooruit betalen.

Voor wie is het leverancierskrediet?

Het leverancierskrediet is er voor zakelijke afnemers. Dus koop je voorraad in? Of doe je andere inkopen? Als jouw leverancier de mogelijkheid biedt tot uitgestelde betaling kun je hier gebruik van maken. Je hoeft dan niet meteen af te rekenen, terwijl je de voorraad of andere inkopen wel alvast ontvangt.

Biedt iedere leverancier dit aan?

Nee, niet iedere leverancier biedt de mogelijkheid tot een krediet. Het betekent in de praktijk dat een leverancier jouw geld uitleent, door de betaling nog even uit te stellen. Dat brengt risico met zich mee én vraagt om extra administratie. Dat is de belangrijkste reden dat je daar als afnemer kosten voor betaalt.

Waarom is het krediet duurder?

Het leverancierskrediet leidt voor de leverancier tot meer risico. Misschien lukt het jou als afnemer uiteindelijk niet om het krediet (op tijd) terug te betalen. Een leverancier die slechts een paar kredieten verstrekt kan het risico niet of nauwelijks spreiden, dus berekent daarom relatief hoge kosten.

Hoe zet ik het leverancierskrediet goed op papier?

Het is belangrijk om het krediet tussen jou als afnemer en de leverancier netjes op papier te zetten. Noteer de afspraken die jullie maken, zowel over het totale bedrag, de rente en bijvoorbeeld de aflossingen en looptijd. Dat voorkomt problemen en onduidelijkheden, bijvoorbeeld als het niet lukt om het bedrag op tijd terug te betalen.