Sociaal ondernemen en sociaal krediet

Sociale ondernemer werkt met een sociaal krediet

Zelfs sociaal ondernemen vraagt om voldoende geld. Dus heb je dat zelf (nog) niet beschikbaar? Dan kun je als sociaal ondernemer gebruik maken van een speciaal krediet. Dit is voordeliger beschikbaar dan reguliere leningen. Hier staat aan de andere kant tegenover dat je moet voldoen aan een aantal voorwaarden of eisen.

Wij leggen je uit wanneer je een sociaal ondernemer bent. En hoe je gebruik kunt maken van het sociaal krediet. Een aantal geldverstrekkers biedt je die mogelijkheid. Zo proberen zij een maatschappelijke bijdrage te leveren, door jouw sociale plannen te financieren.

Wanneer ben je een sociale ondernemer?

Of je een sociaal ondernemer bent bepaalt in principe de geldverstrekker. Er gelden geen wettelijke richtlijnen of regels voor. Houd er dus rekening mee dat de verschillende geldverstrekkers daar soms eigen interpretaties en richtlijnen voor hebben. In de meeste gevallen is het belangrijk dat je voldoet aan deze voorwaarden:

•   Sociaal effect creëren

Met jouw bedrijf of onderneming probeer je zoveel mogelijk sociaal effect te creëren. Dat betekent dat je bijvoorbeeld een sociaal, maatschappelijk of milieuprobleem op probeert te lossen. Daarvoor formulier je concrete en meetbare doelen, die je hopelijk ook daadwerkelijk haalt. Naarmate je meer impact maakt is de kans groter dat je in aanmerking komt voor een sociaal krediet.

•   Winst herinvesteren

Het is als sociale ondernemer niet verboden om winst te maken. Houd er wel rekening mee dat je de winst die je maakt opnieuw dient te investeren. Dus gebruik je de bedragen die je overhoudt om de impact te vergroten of jouw bedrijf te professionaliseren? Dan voldoe je waarschijnlijk aan de eisen voor een sociaal krediet.

•   Doorlopende activiteiten

Ten slotte is het bijvoorbeeld belangrijk dat je doorlopende activiteiten organiseert. De meeste geldverstrekkers die sociale ondernemers geld lenen doen dat niet voor een eenmalig evenement. In plaats daarvan zoeken ze naar doorlopende maatschappelijke bijdragen, voor een maximale impact.

Ten slotte kan een aanbieder van sociale kredieten je vragen om mee te doen aan een enquête of een onderzoek. Op die manier brengen de geldverstrekkers in kaart welke bijdrage ze doen met de sociale leningen die ze verstrekken. Beoordeel vooraf wat de verplichtingen zijn, om daar rekening mee te houden als je gebruik wilt maken van dit type krediet voor jouw maatschappelijk betrokken onderneming.

Hoe werkt het sociaal krediet?

Een sociaal krediet werkt in principe hetzelfde als iedere andere zakelijke lening. Je vraagt het krediet aan bij de geldverstrekker. Die zal jouw bedrijf beoordelen, bijvoorbeeld door goed te kijken naar de jaarcijfers.

Daarnaast is het in dit geval belangrijk dat je maatschappelijk impact maakt. Als je voldoet aan de eisen teken je samen met de geldverstrekker een overeenkomst. Vervolgens kun je het geld op jouw rekening laten storten. Vanaf dat moment kun je daarmee de investeringen doen die je wilt. Of de lopende kosten betalen natuurlijk, afhankelijk van waar je het krediet voor nodig hebt.

Een belangrijk verschil met andere zakelijke kredieten is dat je achteraf waarschijnlijk moet rapporteren waaraan je het geld hebt uitgegeven. Op die manier toon je de maatschappelijke impact. Dat wil de kredietverstrekker om meerdere redenen weten. Het is belangrijk voor het verstrekken van een eventueel volgend krediet. Daarnaast wil de geldverstrekker waarschijnlijk bekendmaken hoeveel impact er is gemaakt, dankzij het geld dat zij beschikbaar heeft gesteld.

De voorwaarden

Het is bij een sociale lening voor bedrijven en instellingen belangrijk dat je aan de voorwaarden voldoet. Dit geldt voor de specifieke eisen voor jou als sociaal ondernemer, net als voor de andere richtlijnen en kaders.

In veel gevallen kunnen geldverstrekkers je bijvoorbeeld een bedrag tussen €50.000 en €250.000 lenen. In sommige gevallen gaat het om lagere of zelfs nog hogere bedragen. Bovendien kan de geldverstrekker voorwaarden stellen aan het type lening, de looptijd daarvan en de manier waarop je het gebruikt. Anders dan bij reguliere kredieten zijn de voorwaarden en richtlijnen strenger.

Hier staat tegenover dat je over een sociale lening vaak een lagere rente betaalt. Dus zoek je een betaalbare manier om geld te lenen, bijvoorbeeld voor een maatschappelijk doel of om een milieuprobleem op te lossen? Dan is het een goed idee om naar de leningen en kredieten met een sociaal karakter te kijken.

Veelgestelde vragen rondom het sociaal krediet

Voor wie is het sociaal krediet?

Het sociaal krediet is er speciaal voor sociaal ondernemers. Dus werk je aan een sociaal, maatschappelijk of een milieuprobleem? In dat geval is de kans groot dat je hiervoor in aanmerking komt. Met een sociale lening kun je jouw doelen financieren, om zoveel mogelijk impact te maken.

Waarvoor mag ik het sociaal krediet gebruiken?

De geldverstrekker bepaalt waarvoor jij het geld mag gebruiken. Het is belangrijk om tijdens de aanvraag aan te geven wat je precies van plan bent. Zo zorg je ervoor dat de geldverstrekker goed begrijpt aan welk sociaal doel je werkt en hoeveel geld je daarvoor nodig hebt.

Hoeveel kan ik maximaal lenen in het geval van een sociaal krediet?

Wat je maximaal mag lenen hangt af van de voorwaarden van de geldverstrekker. Veel geldverstrekkers letten zowel op de cijfers van jouw bedrijf als het sociale doel dat je voor ogen hebt. Soms is ook belangrijk hoe je daar inkomsten mee kunt vergaren.

Wat is het voordeel van een sociale lening?

Voor de sociale lening betaal je een lagere rente dan voor reguliere geldleningen. Bovendien is het geld dat speciaal beschikbaar is voor sociaal ondernemers. Dat biedt meer mogelijkheden om geld te lenen, terwijl je daarvoor minder kosten hoeft te maken.

Hoe komen geldverstrekkers aan het geld?

Geldverstrekkers kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van een Europees Investerings Fonds (EIF).Op die manier verzamelen ze geld, dat ze kunnen uitlenen aan sociaal ondernemers. Dit maakt een lagere rente mogelijk. Bovendien helpt dit de voorwaarden te versoepelen, zodat meer sociale doelen in aanmerking komen om geld te lenen en daarmee de impact te vergroten.