Så inleder du det nya året på bästa sätt!

Företagare full av energi

Ett nytt år innebär en blank canvas samt nya möjligheter för dig och ditt företag. Det är lätt hänt att inledningen på det nya året sätter tonen för de efterföljande månaderna och kvartalen. Därför är det viktigt att du inleder på bästa möjliga sätt efter årsskiftet.

Detta kan du göra på flera olika sätt. Nedan tipsar vi om fyra effektiva knep som kan göra dig till en mer framgångsrik företagare!

1. Dra lärdomar av det som har varit

Se gärna tillbaka på det gångna året för att dra lärdomar att ta med dig in på det nyåret. Utvärdera vad som gick bra respektive mindre bra och lär dig av såväl dina framgångar som av dina misstag. Du kan med fördel gå igenom din affärsplan och uppdatera den vid behov.

Ställ också dig själv följande fråga: Vilka stora drag övervägde du att göra under förra året men gjorde inte? Tänkte du kanske anställa någon eller skaffa en större lokal? Fundera länge och noga på var ditt företag har varit och vart du vill ta det. Genom att göra detta kommer du få en ökad förståelse för vart du bör vara på väg.

2. Fokusera på framtiden

När du skissar på utsikterna för det kommande året bör du ta hänsyn till de faktorer som kan påverka dessa. Vi tänker då främst på det större perspektivet med den ekonomiska situationen i omvärlden.

Även förändrade restriktioner och rekommendationer utifrån det aktuella hälsoläget kan som bekant ha en stor inverkan på hur framtiden ser ut.

Det är förstås omöjligt att förutspå exakt vad framtiden bär i sitt sköte. Därför bör du göra dina framtidsspaningar och planer på ett så datadrivet och objektivt sätt som möjligt. Om du följer med i utvecklingen med de senaste trenderna i företagsvärlden och de ekonomiska nyheterna kan du enklare anpassa dig till den föränderliga omvärlden.

Lita också på andras expertis och erfarenheter. Många i företagsvärlden har tidigare befunnit sig där du befinner dig just nu.

Dessa personer sitter på viktig kunskap som du kan dra nytta av genom av. Genom att till exempel skaffa en mentor kan du få värdefulla råd kring hur du kan fortsätta att växa ditt företag.

Fundera också på hur företagets kapitalbehov kommer att se ut under den närmsta framtiden. Finns det värdeskapande investeringar som du skulle kunna göra i din verksamhet? Om så är fallet bör du överväga om ett företagslån skulle kunna tillgodose behovet av kapital på ett bra sätt.

Ett sådant lån kan vara den pusselbit som just nu saknas men som skulle kunna ta ditt företag till nästa nivå.

3. Håll koll på budgeten

Det är svårt att hålla koll på exakt alla de utgifter som ditt företag har och kommer att ha. Detta gäller inte minst om du är ansvarig för alla eller flera områden i företaget. Men det är  viktigt att du håller koll på budgeten.

Ett företag kan nämligen maximera sin vinst på flera olika sätt. Ett sätt att göra detta är genom att öka försäljningen, men det kan även göras genom gedigen kostnadskontroll. Det är dock viktigt att poängtera att du inte uteslutande bör vara ute efter att kapa så många kostnader som möjligt.

Till exempel utgår lönekostnaderna ofta en stor utgiftspost för våra svenska företag. Här är det viktigt att du fattar de rätta besluten snarare än förhastade sådana. Genom att anställa rätt personer för rätt uppgifter kan du få bäst valuta för pengarna.

Du kan även få god utväxling på detta område genom att fokusera på att skapa en bra företagskultur. Medarbetare som trivs på arbetsplatsen och känner sig delaktiga i verksamheten drar gärna ett större lass å företagets vägnar. Detta för oss osökt in på nästa punkt i listan!


Tips! Läs mer om hur avskrivningar fungerar.


4. Skapa en stark och sund företagskultur

Dina medarbetare är helt avgörande för ditt företags fortlevnad. När du försöker identifiera förbättringsområden till det stundande året bör du därför ha detta i åtanke.

Fundera över hur du kan få medarbetarna att arbeta på ett sätt som är motiverande och flexibelt. Genom att göra detta kan du skapa en företagskultur som inte bara är stark utan även sund.

En känsla av delaktighet i verksamheten och en flexibilitet som möjliggör en sund balans mellan arbete och fritid blir allt viktigare. Detta är faktorer som många numera väger in i valet när de väljer mellan olika arbetsgivare. Därför har du mycket att vinna på att uppmuntra dina medarbetare att skapa en sundare balans mellan arbetslivet och privatlivet.

Det är också viktigt att du själv föregår med gott exempel genom att leva som du lär. Genom att avsätta tid för träning, återhämtning, resor och fritidsintressen av olika slag kommer du kunna bli än mer produktiv. Du kan trots allt inte göra ett bra jobb om allt du gör är att jobba!

Uppdaterad 18/02/2022

Publicerad 04/01/2022

Publicerad av Team Creddo