4 handfasta råd för stressade egenföretagare

Egenföretagare som inte längre är stressad

Att driva ett företag kan innebära en hel del stress. Detta gäller framför allt i uppstartsfasen då du ska lägga grunden för en stabil omsättning. Som företagare har du alltid ansvar för din verksamhet och dess framgång. 

Även om du älskar det du gör är det inte ovanligt att känna sig stressad emellanåt. Samtidigt är det viktigt att inte låta stressen få överhanden eftersom detta kan leda till utmattning och i värsta fall depression. Då spelar det ingen roll hur framgångsrikt ditt företag blivit. 

kan du som företagare hantera stress lättare

1.Lär dig att koppla bort jobbet

Bland egenföretagare är det inte ovanligt att ta med sig sig jobbet hem efter att de slutat för dagen. 

Det är lätt att plocka fram datorn och följa upp lite arbete eller viktiga mejl. Samtidigt är detta något av det värsta du kan göra om du vill undvika stress eftersom det blir svårare för din hjärna att skilja mellan arbete och fritid. 

Lär dig att sluta jobba, både fysiskt och mentalt, vid en bestämd tid. Ha gärna en fast rutin för att ”stänga av jobbet”, till exempel genom att stänga av din dator i en viss turordning. Efter lite tid kommer detta få din hjärna att associera rutinen med att det är dags att lämna jobbet.  

2. Skaffa en hobby 

En hobby som du tycker om kan hjälpa dig att koppla bort tankar på jobb. Om du inte redan har en hobby, försök att hitta en som passar dig och dina intressen. 

Välj gärna en hobby tvingar dig att vara kreativ eftersom detta kommer att stimulera din hjärna ytterligare. Det kan till exempel vara att filma, fotografera, måla, sy, laga mat eller baka. 

Även träning kan vara en bra hobby. Bortsett från att hålla dig frisk och stark kan träning faktiskt förbättra din koncentrationsförmåga. Samtidigt visar mängder av studier att fysiskt aktivitet är ett effektivt botemedel mot stress. 

Jämför företagsfinansiering

3. Förbättra din produktivitet  

Ytterligare en metod för att undvika stress är att bli mer produktiv under dina arbetsdagar. Om du känner att du presterat bra är chansen liten att du fortsätter jobba, eller åtminstone tänka på jobb, efter att du har slutat. 

Ett av de bästa tipsen för att bli mer produktiv på jobbet är att lägga undan mobiltelefonen. Våra mobiler är nämligen en av de största anledningarna till att vi tappar fokus. 

Aktivera Stör ej-läget om du har möjlighet och lägg undan mobilen där du inte ser den. Detta eftersom studier visar att vi kan bli distraherade av mobilen bara om den finns inom synhåll. Ta även regelbundna pauser, gärna 1 – 2 gånger i timmen.

4. Våga be om hjälp

Det sista, och kanske viktigaste, tipset av alla är att våga be om hjälp. Det är inte ovanligt att egenföretagare vill göra så mycket som möjligt på egen hand, men det kommer en tidpunkt då det kan bli för mycket. 

Att be om hjälp behöver inte betyda att verksamheten går under. Bara för att någon annan tar över vissa uppgifter betyder inte detta att resultatet kommer att bli dåligt. Försök att släppa kontrollen och lita på att andra kan göra ett minst lika bra jobb som dig. 

Kom även ihåg att du alltid kan vända dig till en psykolog du behöver hjälp och stöd under extra stressiga perioder. Utan en god mental hälsa spelar det som tidigare nämnt ingen roll hur framgångsrikt ditt företag är.

Uppdaterad 18/02/2022

Publicerad 23/09/2020

Publicerad av Team Creddo