Så räddar du som företagare din verksamhet i kristider!

Företag i kris

Det råder ingen tvekan om att vi just nu lever och arbetar under extraordinära omständigheter. COVID-19 är inte bara en hälsomässig fara, utan ställer även till det ekonomiskt för både företag och privatpersoner.

Extra utsatta är småföretagare, som arbetar med redan små marginaler och som inte har samma skyddsnät som väletablerade storföretag.

Hur påverkar Coronakrisen mig som företagare?

COVID-19 har påverkat världsekonomin, och en stor andel av världens företag blir på ett eller annat sätt påverkade. Många städer har försatts i karantän, landsgränser har stängts igen och regeringar har uppmanat sitt folk att hålla sig inomhus.

Dessa restriktioner har lett till en kraftig minskning av konsumtion under det första kvartalet.

Majoriteten av de svenska företagen blöder ekonomiskt på grund av de minskade intäkterna, och för att stoppa blödningen tvingas många att varsla personal och göra budgetnedskärningar.

Detta försätter företagen i en negativ spiral som kan ta tid att ta sig ur. Den ekonomiska situationen medför ett stort stresspåslag för samtliga småföretagare i Sverige, men trots att situationen känns ohållbar finns det åtgärder att ta för att minska de negativa effekterna.

Korttidslån

Att låna pengar är inget nytt för företagare, och ett företagslån kan vara fördelaktigt även när företaget har en välfungerande ekonomi, och egentligen inte befinner sig i en nödsituation.

Trots en välfungerande ekonomi händer det ibland att man inte alltid har likvida medel tillgängliga för att starta upp ett projekt, eller ro ett projekt i land som man startat sedan tidigare.

Ett korttidslån kan vara ett alternativ för att få in mer likviditet i bolaget. Jämför enkelt långivare som kan erbjuda fördelaktiga företagslån med låg ränta hos oss på Creddo.

Korttidslån kan ibland återbetalas inom 30 dagar, men låntagaren kan även välja att amortera av lånet under några månaders tid. I dessa osäkra Corona-tider kan det vara svårt för dig som företagare att veta när intäkterna ökar igen. Detta gör att ett så kallat brygglån kan vara ett bra alternativ för att säkra den kortsiktiga finansieringen.

Gör en kostnadsfri ansökan

Hur fungerar ett brygglån?

Många småföretagare har drabbats av inkomstbortfall i och med COVID-19, och i vissa fall kan det krävas ett korttidslån för att rädda företaget. Ett alternativ är att ta ett överbryggningslån (brygglån). Ett brygglån är ett korttidslån som oftast betalas tillbaka i en engångssumma inom 1-6 månader.

Räntan för ett brygglån är ofta låg, och betalas tillbaka tillsammans samtidigt som kapitalbeloppet.

Regeringens steg för att hjälpa företagare

Ibland kan det kännas ensamt som företagare i dessa tider, men de flesta företag är i samma sits, vilket har gjort att regeringen insett allvaret i situationen och valt att agera.

För att minska det ekonomiska effekterna av Coronaviruset har regeringen därför tagit fram ett antal förslag för att stödja privatpersoner och företag i dessa kristider.

Ersättning för sjuklönekostnader

Staten kommer att ta över sjuklöneansvaret för de två kommande månaderna, och det befintliga stödet för ersättning för höga sjuklönekostnader kommer att bli mer generösa. Detta betyder att arbetsgivaren kommer att betala ut sjuklön precis som vanligt, men kommer sedan att få ersättning av staten.

Denna drastiska åtgärd är till för att skydda dig som företagare, och för att de anställda ska välja att stanna hemma vid sjukdom för att minimera risken för smittspridning.

Sjukpenning till egenföretagare

Alla egenföretagare med F-skatt kommer att bli kompenserade vid sjukdom och få upp till fjorton karensdagar i sjukperioden från och med den 11 mars. Dessa regler kommer att gälla fram till och med den 31 maj.

Korttids-permittering

Regeringen har även valt att underlätta för företag genom korttids-permittering. Staten kommer att ta tre fjärdedelar av kostnaden för att personal ska kunna gå ned i arbetstid, vilken innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften.

Detta gör att du som företagare ska slippa varsla personal och på så sätt ha möjligheten att snabbt växla upp när läget återgår till det normala.

Likviditetsförstärkning via skattekontot

För att stärka likviditeten hos de svenska företagen har regeringen föreslagit att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och även mervärdesskatt som redovisas månadsvis och kvartalsvis.

Detta innebär att företag som redan betalat in skatt på sitt skattekonto från januari till mars kan få tillbaka skattepengarna från Skatteverket. Tanken är att de nya reglerna ska börja gälla den 7 april. Om du som företagare har drabbats med inkomstbortfall till följ av Coronaviruset är det är viktigt att vara uppmärksam på de nya reglerna.

Vi rekommenderar dig att se över din debiterade preliminärskatt, då risken är att din preliminära F-skatt är för hög, när inkomsterna är mindre än förväntat.

Lånegaranti till små- och medelstora företag

Regeringen har löpande presenterat förslag som innebär lånegaranti för företag som drabbats ekonomiskt av Coronaviruset. Förslagen riktar sig främst till små- och medelstora företag, och skulle innebära att staten garanterar 70% av lån som bankerna ger till företag som drabbats av COVID-19.

För att beviljas ett lån under de nya reglerna krävs det att företaget drabbats ekonomiskt av viruset. Regeringen poängterar även att lånen inte får användas för att dela ut bonusar eller andra vinstuttag.

Uppdaterad 18/02/2022

Publicerad 11/03/2020

Publicerad av Team Creddo