Vilken företagsform ska du välja?

Snickare som är egenföretagare

Många drömmer om att starta eget, och sitter inne med affärsidéer som bara väntar på att bli verklighet. Men innan du eller ni kör igång, måste du bland annat bestämma dig för företags/bolagsform. 

Det finns flera olika företagsformer som fungerar på lite olika sätt. Vilken du bör välja beror på vad du ska arbeta med, och dina förutsättningar. Ska du till exempel starta företaget ensam eller tillsammans med andra?

Vi går här igenom de olika företagsformerna, vilken passar bäst för dig?

Enskild näringsverksamhet 

Enskild näringsverksamhet, eller enskild firma, är företagsformen där du som privatperson och ensam ägare både driver och ansvarar för ditt företag. 

Driver du enskild firma är du ingen juridisk person, och som organisationsnummer används ditt personnummer. Du ansvarar alltså för företagets alla förpliktelser som skulder och avtal.

En enskild näringsverksamhet/firma kan dock ha anställda, och när du anställer någon för första gången ska du först registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket. 

Alla enskilda näringsidkare är bokföringsskyldiga, och du kan även ha flera verksamheter i en enskild näringsverksamhet. 


Tips! Läs mer om att låna pengar till en enskild firma.


Aktiebolag

I ett aktiebolag har delägarna, dvs aktieägarna, normalt sett inte något personligt ansvar för företagets skulder, och det krävs kapitalinsats på minst 25 000 kronor för att starta ett aktiebolag. 

Ett aktiebolag företräds av en styrelse, och i vissa fall av en VD, som isåfall tillsätts av styrelsen.  Det måste även finnas minst en styrelseledamot och en styrelsesuppleant. 

Aktieägarna påverkar genom att de på bolagsstämman väljer styrelsen, eventuellt en revisor och drar upp riktlinjerna för själva verksamheten. 


Tips! Läs mer om att låna pengar till aktiebolag.


Handelsbolag

Handelsbolag är ett företag med två eller flera delägare, som kan vara både privatpersoner eller företag.

Delägarna bestämmer vem eller vilka som ska företräda bolaget och ansvara för avtal.
Ansvaret betyder att delägarna med sin privata ekonomi ansvarar för bolagets skulder och ingångna avtal. 

Är ni som delägare muntligt överens, är det alltid bra att skriva ett så kallat kompanjonavtal. Där skriver ni ner allt som ni har kommit överens om, till exempel vem som gör vad, hur vinsten ska fördelas eller hur ni ska agera om en delägare vill lämna bolaget. 

Det går även bra att ha anställda i ett Handelsbolag. Vid anställning tar man på sig en del förpliktelser, så bra att tänka ett extra varv kring det personliga ansvaret. 

Ekonomisk förening

Är ni minst tre personer som vill driva verksamhet tillsammans, kan bildning av en ekonomisk förening vara ett alternativ.

En enkonomisk förening främfar medlemmarnas ekonomiska intressen, och innebär alltså att medlemmarna får någon typ av ekonomiskt utbyte genom att delta i föreningen. Det kan handla om bättre pris, sänkta kostnader eller en anställning.
Exempel på ekonomiska föreningar är kooperativ och bostadsrättsföreningar. 

Både juridiska och fysiska personer kan vara medlemmar, som betalar en medlemsinsats och deltar i den ekonomiska verksamheten. 

En ekonomisk förening måste ha grundläggande regler, en styrelse och varje år hålla en föreningsstämma. 

Ideell förening

Precis som namnet antyder har en ideell förening ett ideellt ändamål. Den får alltså inte ha till syfte att främja medlemmarna ekonomiskt genom att driva en affärsmässig verksamhet. 

Det kan istället handla om att verka för medlemmarnas intressen, rättigheter eller ändamål som att kämpa mot fattigdom. 

Föreningen bildas genom att minst tre personer bestämmer namn och syfte, och vill man registrera förningen behövs även en styrelse och nedskrivna stadgar. 

Den ideella föreningen är alltid öppen för fler medlemmar som delar samma målsättning. Dessa medlemmar behöver inte bidra med kapitalinsats för att vara med, men det är däremot vanligt med en medlemsavgift. 

En ideell förening registreras hos Skatteverket, och är alltid öppen för nya medlemmar som delar föreningens målsättning. Dessa behöver inte bidra med en kapitalinsats. Däremot är det vanligt att det tas ut en medlemsavgift.

Kan man kombinera flera bolagsformer?

Ibland kan det vara lämpligt att kombinera de olika företagsformerna. En ekonomisk förening kan till exempel bilda ett aktiebolag till en sidoverksamhet. 

Om föreningen till exempel vill starta en verksamhet som inte passar att driva i föreningen. Då kan verksamheten placeras i ett bolag som ägs av föreningen, men med en egen styrelse, redovisning och personal.  

Uppdaterad 18/02/2022

Publicerad 12/01/2021

Publicerad av Team Creddo