Företagslån till enskild firma

Ett företagslån kan hjälpa dig som driver enskild firma att utveckla verksamheten eller stärka kassaflödet. Oavsett om du precis startat egen firma eller om företaget redan har en stabil marknadsposition kan ett lån ge dig det finansiella utrymme du behöver för att expandera.

Som ägare av en enskild näringsverksamhet har du personligt ansvar för verksamhetens skulder och ekonomi. Därför är det extra viktigt att du är medveten om hur företagslån till enskild firma fungerar innan du väljer att ansöka.

Nedan berättar vi mer om företagslån till enskild firma och vad du som näringsidkare kan använda lånet till. Vi går även igenom vad som oftast krävs för att bli beviljad ett lån och vad du bör tänka på inför din ansökan.

Hur fungerar företagslån till enskild firma?

Enskilda firmor kan precis som andra bolag i andra företagsformer vara i behov av extra kapital, till exempel för att investera i verksamheten eller för att stärka likviditeten. Företagslån till enskilda firmor fungerar precis på samma sätt som företagslån till aktiebolag och andra företagsformer – du ansöker om ett lånebelopp och betalar tillbaka skulden inom en viss tidsram.

Sett till omsättning är dock enskilda näringsverksamheter ganska små, vilket kan göra det svårare att bli beviljad ett lån. Omsättningen spelar nämligen en viktig roll i långivarens kreditbedömning. Nedan ska vi titta närmare på hur företagslån till enskilda näringsverksamheter fungerar.

Lånebelopp och löptid

Hur stort lånebelopp du kan få godkänt till en enskild firma påverkas av faktorer som verksamhetens affärsplan, omsättning, säkerheter samt hur länge företaget varit aktivt.

Stabila verksamheter med hög omsättning som varit verksamma under en längre tid har normalt sett goda chanser att bli beviljade större lånebelopp. Om du däremot driver en relativt nystartad enskild firma som ännu inte fått igång omsättningen får du räkna med att enbart bli beviljad låga lånebelopp.

När du ansöker om företagslån till enskild firma väljer du själv önskat lånebelopp och löptid. När långivaren sedan återkommer till dig kan de antingen bevilja din ansökan, ge dig avslag eller erbjuda ett lägre lånebelopp som de anser motsvarar firmans ekonomiska förutsättningar. 

Ränta och avgifter

Den största kostnaden vid en beviljad kredit till enskilda näringsverksamheter är vanligtvis räntan på företagslånet. Det är vanligt att räntan och andra lånekostnader betalas med en fast månadsavgift, och det gör det ofta enklare för den som driver sin egna firma att planera företagets ekonomi.

Normalt sett baseras månadsavgiften på firmans ekonomi, men också på dess säkerhet. Detta innebär att företag med en god ekonomi och bra säkerhet kan bli erbjudna en lägre avgift och tvärtom. 

Detta gäller även dig som driver en enskild näringsverksamhet. Återigen är det dock vanligt att företag som på grund av en lägre omsättning utgör en större risk för långivaren, får betala en högre låneavgift.

Kreditbedömning

Alla företag, inklusive enskilda firmor, måste genomgå en kreditprövning innan de kan bli beviljade ett företagslån. Det är nämligen kreditprövningen som hjälper långivaren att bedöma risken med utlåningen och bestämma lånevillkoren.

När du som enskild näringsidkare ansöker om ett företagslån kommer långivaren att ta en kreditupplysning på företaget, men eftersom företagets ekonomi är densamma som din egen kommer de att utgå ifrån den samlade bilden av bådas ekonomi. Detta eftersom du som ägare av en enskild firma är personligt ansvarig för företagets skulder.

Om du till exempel har privata betalningsanmärkningar kommer de att vara synliga i långivarnas kreditupplysning och påverka deras beslut. Samtidigt kan detta vara något positivt om du har en god privatekonomi utan skulder och anmärkningar eftersom det visar långivaren att du är skötsam. 

Vad kan enskilda firmor använda företagslån till?

Det finns många situationer då ett företagslån kan underlätta för dig som driver enskild firma, vare sig verksamheten är nystartad eller väletablerad. Även om många enskilda näringsidkare väljer att investera eget kapital i sin verksamhet är det inte alltid pengarna räcker till, framför allt inte när det handlar om större inköp.

Nedan ger vi dig tre exempel på vad du som ägare till en enskild firma kan använda ett företagslån till.

  • Inköp av utrustning eller maskiner. Många egenföretagare är beroende av diverse utrustning och maskiner för att kunna driva sin verksamhet. Sådana inköp kan ofta vara kostsamma, men med ett företagslån är det möjligt att köpa all nödvändig utrustning direkt och återbetala över tid.
  • Anställa personal. Även enskilda firmor kan anställa personal för att öka sin kapacitet. Att betala ut löner innan anställningen visat resultat kan dock vara påfrestande för företagskassan. Här kan ett företagslån vara en bra lösning.
  • Förbättra kassaflödet. Att använda ett företagslån för att stärka företagets likviditet i perioder med lägre inkomster är vanligt. Lånet täcker upp för löpande kostnader och håller verksamheten flytande till dess att omsättningen kommer igång på nytt.

Vad krävs för att få ett företagslån till enskild firma?

När det gäller enskilda firmor är det inte ovanligt att långivarna ställer extra höga krav på dig som äger företaget. Detta eftersom det trots allt är du som är personligt ansvarig för verksamhetens skulder. Därför är det viktigt att du har en god privatekonomi som klarar av de eventuella belastningar företagslånet kan innebära.

Här kommer några andra vanliga krav hos långivare som erbjuder företagslån till enskilda firmor.

Affärsplan och budget

När du ansöker om att låna pengar till en enskild näringsverksamhet är det viktigt att du kan visa att du har en genomarbetad affärsidé genom att presentera en affärsplan och budget. Här beskriver du hur du planerar att driva verksamheten, vad du ska använda lånet till och hur dina ekonomiska förutsättningar ser ut.

En bra affärsplan och budget visar att du har kontroll över verksamheten och förståelse för dess ekonomi, vilket kan öka dina chanser att bli beviljad ett företagslån.

Personlig borgen

Idag kräver i princip alla långivare som erbjuder företagslån en säkerhet i form av personlig borgen. Personlig borgen innebär att en eller flera personer blir betalningsskyldiga om företaget inte har möjlighet att återbetala företagslånet. Vissa långivare kan kräva säkerheter i form av lokaler, lager eller andra tillgångar, men borgensåtagande är den vanligaste formen av säkerhet bland dagens långivare.

Eftersom du som ägare av en enskild näringsverksamhet redan har personligt ansvar för samtliga skulder i företaget behövs det sällan något borgensåtagande. Har du däremot möjlighet att lämna andra säkerhet kan det vara en god idé om du vill öka dina chanser att bli beviljad extra förmånliga lånevillkor.

Betalningsanmärkningar och skulder

Om du som privatperson har betalningsanmärkningar i ditt kreditregister kan det ställa till det när du ansöker om företagslån till enskild firma. Visserligen finns det ett flertal långivare som ser förbi anmärkningar och istället bedömer helheten, men oftast kommer betalningsanmärkningar att minska dina chanser att få lån avsevärt.

Värt att nämna när det gäller just betalningsanmärkningar är att anmärkningar som firman dragit på sig även kommer att belasta ditt privata kreditregister.

Har du som privatperson skulder hos Kronofogden kommer du att få avslag på din ansökan om företagslån.

Att tänka på vid företagslån till enskild näringsidkare

Innan du som enskild näringsidkare väljer att ansöka om ett företagslån till din verksamhet finns det en del saker du bör tänka på. Här kommer några av våra bästa tips.

  • Gör en riskanalys. Återigen är du som ägare till en enskild firma ansvarig för företagets skulder. Detta är viktigt att ta hänsyn till inför din ansökan eftersom det i värsta fall kan leda till stora belastningar på din privata ekonomi. Gör en grundlig riskanalys för att ta reda på om du har möjlighet att återbetala skulden om företaget drabbas av betalningssvårigheter.
  • Var extra förberedd om firman är nystartad. Om din firma befinner sig i uppstartsfasen kommer det att vara svårt att få företagslån, men chanserna ökar om du är väl förberedd. Lägg extra tid på att utforma din affärsplan och din budget och bifoga dem i din ansökan.
  • Större chans hos mindre långivare. Du som driver en mindre enskild firma har generellt sett större chans att bli beviljad lån hos en mindre långivare. Det finns till och med flera mindre långivare som riktar sig till företagare med större personligt betalningsansvar. 
  • Ta en kreditupplysning på dig själv. Eftersom din egen ekonomi är likvärdig med din firmas kan det vara en god idé att ta en kreditupplysning på dig själv innan du ansöker om ett företagslån. På så sätt kan du få tillgång till samma information som långivaren utgår ifrån i sin kreditbedömning och kan göra nödvändiga ändringar.

Låna ut dina egna pengar till firman?

Ett alternativ till ett traditionellt företagslån för dig som driver enskild firma är att låna ut dina privata pengar till företaget. Detta är ett enkelt sätt att finansiera verksamheten utan att det tas någon kreditupplysning, varken på dig eller företaget.


Fördelen med att låna ut eget kapital är att du själv bestämmer lånebelopp, löptid och lånevillkor. Du kan dessutom ta ut ränta för lånet, så länge räntan är marknadsmässig. Som marknadsmässig räknas Riksbankens reporänta (som i dagsläget ligger på 0,00 procent) plus 1 – 3 procentenheter. Räntekostnaden är avdragsgill för företaget medan du som lånar ut pengarna beskattas med 30 procent på räntebeloppet.

Det finns dock inte enbart fördelar med att låna ut eget kapital till din enskilda näringsverksamhet. Först och främst måste du ha en god privatekonomi och möjlighet att faktiskt låna ut ett större belopp till firman. Dessutom finns det alltid risk för att du förlorar kapitalet om företaget inte har möjlighet att återbetala skulden.

Vad är en enskild firma?

En enskild firma (även kallad enskild näringsverksamhet) är en vanlig företagsform som är enkel att komma igång med och sköta. De kräver dessutom inget startkapital, vilket har gjort enskilda firmor till den vanligaste företagsformen i Sverige.

Enskilda firmor kan, till skillnad från aktiebolag, bara ha en ägare som kallas för enskild näringsidkare. Anledningen till detta är att företagets organisationsnummer blir detsamma som ägarens personnummer. Med andra ord är en enskild firma inte en juridisk person – vilket ett aktiebolag är – utan du är din firma.

Detta innebär även att du som enskild näringsidkare har personligt ansvar för firmans ekonomi och skulder. Om din firma till exempel inte kan betala tillbaka en skuld med eget kapital är det du som ägare som tar över betalningsansvaret. Detta kan vara extra viktigt att känna till om du planerar att ansöka om ett företagslån.

Jämför företagslån till enskild firma hos Creddo

Om du driver en enskild näringsverksamhet och är i behov av ett företagslån kan du kostnadsfritt och utan att binda upp dig ansöka via oss på Creddo. Vi samarbetar nämligen med ett flertal långivare som erbjuder lån till enskilda firmor såväl som till aktiebolag och handelsbolag.

Genom att ansöka hos oss kan du få flera olika låneförslag med bara en ansökan och kreditupplysning. På så sätt kan du enklare hitta en långivare vars lånevillkor passar din verksamhet. Att ansöka är dessutom helt kostnadsfritt och inte bindande. Ansök redan nu och se vilken ränta din firma kan få inom bara en arbetsdag!

Vi använder cookies för att funktioner på creddo.com ska fungera och för att förbättra din upplevelse. Läs mer i vår cookiepolicy