Jämför företagslån - 10,000 kr till över 10 miljoner kr

  • Vi söker lån hos över 20 långivare
  • Endast en kreditupplysning via UC
  • Gratis & ej bindande - få svar inom 24h
  • Få pengarna utbetalda samma dag
  • Endast 1 UC
  • Svar inom 24h
  • 20+ långivare
  • Snabb utbetalning
Creddo är registrerade hos Finansinspektionen.

Företagslån till enskild firma

Ett företagslån för enskild näringsverksamhet kan hjälpa dig att utveckla firman eller stärka kassaflödet. Enskild firma är den vanligaste bolagsformen i Sverige och förmodligen därför är det också en av de vanligaste bolagsformerna som ansöker om företagslån.

Oavsett om du precis har startat en egen firma eller om företaget redan är igång med en stabil verksamhet, så kan ett lån ge dig som småföretagare det finansiella utrymme du behöver för att expandera.

Som ägare av en enskild näringsverksamhet har du personligt ansvar för verksamhetens skulder och ekonomi. Därför är det extra viktigt att du är medveten om hur företagslån till enskild firma fungerar innan du accepterar ett låneerbjudande.

Gör en kostnadsfri ansökan

Hur fungerar företagslån till enskild firma?

Företagslån till enskilda firmor fungerar på liknande sätt som företagslån till aktiebolag och andra företagsformer – du ansöker om ett lånebelopp och betalar tillbaka skulden inom en viss tidsram.

Sett till omsättning är dock enskilda näringsverksamheter ganska små, vilket kan göra det svårare att bli beviljad ett större lån. Omsättningen spelar nämligen en viktig roll i långivarens kreditbedömning.

Lånebelopp och löptid

Hur stort lånebelopp du kan få godkänt till en enskild firma påverkas av faktorer som verksamhetens affärsplan, omsättning, säkerheter samt hur länge företaget har varit aktivt.

Stabila verksamheter med hög omsättning som varit verksamma under en längre tid har normalt sett goda chanser att bli beviljade ett företagslån med större lånebelopp. Den som däremot driver en relativt nystartad firma med låg omsättning har en mycket lägre chans att kunna låna pengar till sin enskild firma.

När du ansöker om företagslån till enskild firma väljer du själv önskat lånebelopp och löptid. När långivaren sedan återkommer till dig kan de antingen bevilja din ansökan, ge dig avslag eller erbjuda ett lägre lånebelopp som de anser motsvarar firmans ekonomiska förutsättningar. 

Ränta och avgifter

Den största kostnaden vid en beviljad kredit till enskilda näringsverksamheter är vanligtvis räntan på företagslånet. Det är vanligt att räntan och andra lånekostnader betalas med en fast månadsavgift, och det gör det ofta enklare för den som driver sin egna firma att planera företagets ekonomi.

Normalt sett baseras månadsavgiften på firmans ekonomi, men också på dess säkerhet. Detta innebär att företag med en god ekonomi och bra säkerhet kan bli erbjudna en lägre avgift och tvärtom. 

Kreditbedömning

En enskild firma måste genomgå en kreditprövning innan verksamheten kan bli beviljad ett företagslån. Det är nämligen kreditprövningen som hjälper långivaren att bedöma risken med utlåningen och bestämma lånevillkoren.

När du som enskild näringsidkare ansöker om ett företagslån kommer långivaren att ta en kreditupplysning på företaget. Men eftersom företagets ekonomi är densamma som din egen kommer de att utgå ifrån den samlade bilden av bådas ekonomi. Detta eftersom du som ägare av en enskild firma är personligt ansvarig för företagets skulder.

Om du till exempel har privata betalningsanmärkningar kommer de att vara synliga i långivarnas kreditupplysning och påverka deras beslut. Om du har en god privatekonomi utan skulder och anmärkningar så underlättar det att få din ansökan om att låna pengar till enskild firma godkänd. 

Varför lånar man pengar till en enskild firma?

Anledningarna till att ansöka om företagslån till enskild näringsverksamhet är många och ofta individuella. Men när man sammanställer och drar de bakomliggande orsakerna till sin spets så handlar det oftast om dessa två olika scenarion.

Firman befinner sig i en utvecklingsfas

Företagslån för enskild firma är ett snabbt sätt att få kapital för att kunna växa ditt företag. Det kan handla om en investering när du startar företaget, det här är faktiskt en av de vanligaste anledningarna just för enskild firma då det inte krävs något startkapital.

För ett företag som funnits ett tag kan det handla om att ta nästa steg i utvecklingen och därmed behöva kapital för att investera i något som kommer öka företagets omsättning.

Det kan till exempel vara en ny inventarier som underlättar i arbetsprocessen eller att anställa fler medarbetare för att öka produktiviteten och därmed öka intäkterna.

Firman har likvida problem

Ibland räcker inte pengarna för att betala fakturorna. Oväntade saker kan uppkomma och kan det kan stjälpa vilket företag som helst, då är det bra att snabbt kunna ta ett företagslån för enskild firma.

Det man som ägare behöver komma ihåg är att budgetera för att betala tillbaka lånet samt alla omkostnader kring det.

Ansök om företagsfinansiering

Vad kan enskilda firmor använda företagslån till?

Det finns många situationer då ett företagslån kan underlätta för dig som driver enskild firma, vare sig verksamheten är nystartad eller väletablerad. Även om många enskilda näringsidkare väljer att investera eget kapital i sin verksamhet är det inte alltid pengarna räcker till, framför allt inte när det handlar om större inköp.

Nedan ger vi dig tre exempel på vad du som ägare till en enskild firma kan använda ett företagslån till.

  • Inköp av utrustning eller maskiner. Många egenföretagare är beroende av diverse utrustning och maskiner för att kunna driva sin verksamhet. Sådana inköp kan ofta vara kostsamma, men med ett företagslån är det möjligt att köpa all nödvändig utrustning direkt och återbetala över tid.
  • Anställa personal. Även enskilda firmor kan anställa personal för att öka sin kapacitet. Att betala ut löner innan anställningen visat resultat kan dock vara påfrestande för företagskassan. Här kan ett företagslån vara en bra lösning.
  • Förbättra kassaflödet. Att använda ett företagslån för att stärka företagets likviditet i perioder med lägre inkomster är vanligt. Lånet täcker upp för löpande kostnader och håller verksamheten flytande till dess att omsättningen kommer igång på nytt.

Vad krävs för att få ett företagslån till enskild firma?

När det gäller enskilda firmor är det inte ovanligt att långivarna ställer extra höga krav på dig som äger företaget. Detta eftersom det trots allt är du som är personligt ansvarig för verksamhetens skulder.

Därför är det viktigt att du har en god privatekonomi som klarar av de eventuella belastningar företagslånet kan innebära.

Vanliga krav hos långivare som erbjuder företagslån till enskilda firmor kan du läsa mer om här nedanför-

Affärsplan och budget

När du ansöker om att låna pengar till en enskild näringsverksamhet är det viktigt att du kan visa att du har en genomarbetad affärsidé genom att presentera en affärsplan och budget.

Här beskriver du hur du planerar att driva verksamheten, vad du ska använda lånet till och hur dina ekonomiska förutsättningar ser ut.

En bra affärsplan och budget visar att du har kontroll över verksamheten och förståelse för dess ekonomi, vilket kan öka dina chanser att bli beviljad ett företagslån.

Personlig borgen

Idag kräver de flesta långivare som erbjuder företagslån en säkerhet i form av personlig borgen. Personlig borgen innebär att en eller flera personer blir betalningsskyldiga om företaget inte har möjlighet att återbetala företagslånet.

Vissa långivare kan godta säkerheter i form av lokaler, lager eller andra tillgångar, men borgensåtagande är den vanligaste formen av säkerhet bland dagens långivare.

Eftersom du som ägare av en enskild näringsverksamhet redan har personligt ansvar för samtliga skulder i företaget behövs det sällan något borgensåtagande.

Har du däremot möjlighet att lämna andra säkerhet kan det vara en god idé om du vill öka dina chanser att bli beviljad extra förmånliga lånevillkor.

Betalningsanmärkningar och skulder

Om du som privatperson har betalningsanmärkningar i ditt kreditregister kan det ställa till det när du ansöker om företagslån till enskild firma.

Visserligen finns det ett flertal långivare som ser förbi anmärkningar och istället bedömer helheten, men betalningsanmärkningar kommer att minska din kreditvärdighet och därmed dina chanser att få lån.

Värt att nämna när det gäller just betalningsanmärkningar är att anmärkningar som firman dragit på sig även kommer att belasta ditt privata kreditregister.

Har du som privatperson skulder hos Kronofogden kommer du att få avslag på din ansökan om företagslån för enskild näringsverksamhet.

Att tänka på vid lån till enskild firma

Innan du som enskild näringsidkare väljer att ansöka om ett företagslån till din verksamhet finns det en del saker du bör tänka på. Här kommer några av våra bästa tips.

  • Gör en riskanalys. Återigen är du som ägare till en enskild firma ansvarig för företagets skulder. Detta är viktigt att ta hänsyn till inför din ansökan eftersom det i värsta fall kan leda till stora belastningar på din privata ekonomi. Gör en grundlig riskanalys för att ta reda på om du har möjlighet att återbetala skulden om företaget drabbas av betalningssvårigheter.
  • Var extra förberedd om firman är nystartad. Om din firma befinner sig i uppstartsfasen kommer det att vara svårt att få företagslån, men chanserna ökar om du är väl förberedd. Lägg extra tid på att utforma din affärsplan och din budget och bifoga dem i din ansökan.
  • Större chans hos mindre långivare. Du som driver en mindre enskild firma har generellt sett större chans att bli beviljad lån hos en mindre långivare. Det finns till och med flera mindre långivare som riktar sig till företagare med större personligt betalningsansvar. 
  • Ta en kreditupplysning på dig själv. Eftersom din egen ekonomi är likvärdig med din firmas kan det vara en god idé att ta en kreditupplysning på dig själv innan du ansöker om ett företagslån. På så sätt kan du få tillgång till samma information som långivaren utgår ifrån i sin kreditbedömning och kan göra nödvändiga ändringar.

Påbörja ansökan

Låna ut dina egna pengar till firman?

Ett alternativ till ett företagslån för dig som driver enskild firma är att låna ut dina privata pengar till företaget. Detta är ett enkelt sätt att finansiera verksamheten utan att det tas någon kreditupplysning, varken på dig eller företaget.

Fördelen med att låna ut eget kapital är att du själv bestämmer lånebelopp, löptid och lånevillkor. Du kan dessutom ta ut ränta för lånet, så länge räntan är marknadsmässig.

Som marknadsmässig räknas Riksbankens reporänta (som i dagsläget ligger på 0,00 procent) plus 1 – 3 procentenheter. Räntekostnaden är avdragsgill för företaget medan du som lånar ut pengarna beskattas med 30 procent på räntebeloppet.

Det finns dock inte enbart fördelar med att låna ut eget kapital till din enskilda näringsverksamhet. Först och främst måste du ha en god privatekonomi och möjlighet att faktiskt låna ut ett större belopp till firman. Dessutom finns det alltid risk för att du förlorar kapitalet om företaget inte har möjlighet att återbetala skulden.

Vad är en enskild firma?

En enskild firma (även kallad enskild näringsverksamhet) är en vanlig företagsform som är enkel att komma igång med och sköta. De kräver dessutom inget startkapital, vilket har gjort enskilda firmor till den vanligaste företagsformen i Sverige.

Enskilda firmor kan, till skillnad från aktiebolag, bara ha en ägare som kallas för enskild näringsidkare. Anledningen till detta är att företagets organisationsnummer blir detsamma som ägarens personnummer. Med andra ord är en enskild firma inte en juridisk person – vilket ett aktiebolag är – utan du är din firma.

Detta innebär även att du som enskild näringsidkare har personligt ansvar för firmans ekonomi och skulder. Om din firma till exempel inte kan betala tillbaka en skuld med eget kapital är det du som ägare som tar över betalningsansvaret. Detta kan vara extra viktigt att känna till om du planerar att ansöka om ett företagslån.

När din enskilda firma växer

Många startar upp sitt företag som en enskild firma, detta för att du inte behöver något startkapital samt att det går snabbt och det är enkelt att starta en enskild firma.

Organisationsnumret är alltså samma som ditt personnummer, detta eftersom ditt företag inte är en juridisk person. När företaget växer är det många som väljer att ombilda företaget till ett aktiebolag.

Då räknas företaget som juridisk person och du står inte längre personligt ansvarig vid en eventuell ekonomisk kris eller konkurs. När du startar ett aktiebolag behöver du ett startkapital om 25.000 kr.

Jämför företagslån till enskild firma hos Creddo

Om du driver en enskild näringsverksamhet och är i behov av ett företagslån kan du kostnadsfritt och utan att binda upp dig ansöka via oss på Creddo.

Creddo är en låneförmedlare för företag samarbetar med över 20 långivare som erbjuder lån till enskilda firmor. Genom att ansöka hos oss kan du få flera olika låneförslag med bara en ansökan och kreditupplysning.

Ansök hos Creddo

Vanliga frågor och svar om lån till enskild firma

Kan man ansöka om företagslån till enskild firma?

Ja, det går att ansöka om lån när man driver sin verksamhet i form av en enskild firma. Tänk på att ägarens privatekonomi är avgörande för att få ansökan godkänd.

Krävs det att man går i personlig borgen för ett lån till en enskild firma?

Det är väldigt vanligt att en långivare har personlig borgen som ett krav för att godkänna en låneansökan till en enskild näringsidkare.

Hur hög är räntan på lån till en enskild firma?

Räntan på ett lån till en enskild firma sätts vanligtvis individuellt. Ägaren och firmans kreditvärdighet påverkar räntan. En högre kreditvärdighet ger långivaren en bättre säkerhet vilket vanligtvis leder till en lägre ränta.