Företagsförsäkring – behövs det och vad brukar ingå?

En företagsförsäkring är ett skydd för din verksamhet. Du måste inte ha en företagsförsäkring enligt lag, men för de allra flesta företagen är det ett viktigt skydd. En företagsförsäkring kan bara tecknas av företagets firmatecknare, annars är den ogiltig. Här tittar vi närmare på vad det är bra att tänka på kring företagsförsäkringar.

Varför en företagsförsäkring?

När du driver ett företag finns det risker som är kopplade till verksamheten. Med en bra och anpassad företagsförsäkring kan du skydda dig mot dem. Det handlar till exempel om att skydda företagets ekonomi, personal och egendom. 

En vanlig hemförsäkring räcker sällan till för att ge ett tillräckligt bra skydd för företag. Ett typiskt scenario är att något som är köpt till företaget blir stulet i hemmet. Då är det långt ifrån säkert att det blir ersatt av företagsförsäkringen. 

Vad brukar ingå i en företagsförsäkring?

Några vanliga saker som brukar ingå i företagsförsäkringar är:

  • Ansvarsförsäkring
  • Avbrottsskydd
  • Egendomsskydd
  • Rättsskydd
  • Tjänstereseförsäkring

Ansvarsförsäkring

Företag kan bli skadeståndsskyldiga när de råkar orsaka skador på en person eller någon annans egendom. Genom en ansvarsförsäkring är du skyddad upp till en viss nivå. Den kan också täcka eventuella rättegångskostnader. Det kan ses som en form av drulleförsäkring för företag. 

Avbrottsskydd

Oförutsedda händelser kan göra att företagets verksamhet inte fungerar som planerat under en period. Avbrotten kan minska eller helt stoppa företagets inkomster. Några exempel är om problem med lokalerna skulle uppstå eller om en egendomsskada skulle sätta stopp för verksamheten under en längre tid.

Ett avbrottsskydd säkerställer att företaget kan betala sina löner och andra utgifter under avbrottet.

Egendomsskydd

Egendomsskydd ger dig ersättning om saker skadas eller blir stulna. Det kan till exempel handla om verktyg, varor, utrustning och datorer, men motordrivna fordon brukar inte ingå i egendomsskyddet. Omfattningen varierar, och det kan vara bra att kolla upp vad just din företagsförsäkring täcker när det gäller egendomsskydd.

Rättsskydd

Ett rättsskydd hjälper dig om du skulle hamna i en tvistsituation, till exempel med en kund eller en leverantör. Det kan exempelvis handla om skäliga kostnader för juridiska ombud eller biträden vid rättegångar. Vissa försäkringar erbjuder en egen juridisk företrädare som hanterar tvisten åt dig.

Tjänstereseförsäkring

Mycket kan hända under tjänsteresor. Därför är en tjänstereseförsäkring del av många företagsförsäkringar. Det handlar till exempel om skydd mot sjukdom, olycksfall, förseningar och annat som kan uppstå under resans gång.

Kontrollera villkoren noga

Oavsett vilket försäkringsbolag och vilken lösning du väljer är det viktigt att gå igenom villkoren ordentligt. Det kan framför allt vara bra att se hur hög självrisken är vid olika skador, och vad det finns för krav för att uppnå villkoren, till exempel gällande företagets utrustning som säkerhetslås och annat.

Företagsförsäkring för enskild firma

När du driver en enskild firma är din privatekonomi och företagsekonomi tätt sammankopplad. Du är personligt ansvarig för allt som händer med företagets verksamhet och ekonomi.

Av den orsaken är det mycket viktigt att ha en företagsförsäkring som täcker alla saker som kan tänkas hända. Fundera över vad verksamhetens största risker är och hitta en försäkring som täcker dem på bästa sätt.

Företagsförsäkring för aktiebolag

Aktiebolag är en egen juridisk person; bolagets ansvar och ekonomi är alltså inte lika kopplade till det privata som hos en enskild firma. Men även i detta fall finns det mycket oförutsett som kan hända och ha konsekvenser för verksamheten. Återigen är det bra att fundera över vad de största riskerna är, och hitta en försäkring som täcker dem på bästa sätt.

Försäkring för handelsbolag

Även handelsbolag, där några personligt ansvariga bolagsmän driver företaget, behöver en bra försäkring. Eftersom bolagsmännen är personligt ansvariga när det gäller ekonomi och avtal är det viktigt med ett bra skydd.

Behöver en konsult en företagsförsäkring?

Ja, även konsulter har ett behov av en bra försäkring, och det finns många skräddarsydda konsultförsäkringar på marknaden. Vissa delar, till exempel avbrottsskydd vid sjukdom och olycksfall, kan vara ännu viktigare för en konsult, som på så sätt ofta är känsligare än större företag.

Det finns också personförsäkringar som kan vara bra att tänka på när du har ett konsultföretag. Några exempel är arbetslöshetsförsäkring, pensionsförsäkring och olycksfallsförsäkring

Bokföring av företagsförsäkring

Premierna för företagsförsäkringar saknar moms, vilket regleras i mervärdesskattelagen (1994:200). Kostnaderna för ersättningar vid skador är däremot skattepliktiga, men det går att göra avdrag för självrisk och eventuella reparationskostnader som är kopplade till skadan.

Premierna brukar bokföras som kostnader för företagsförsäkring under övriga externa kostnader.

5 goda råd kring företagsförsäkringar

Här är fem goda råd kring företagsförsäkringar som kan göra det säkrare, enklare och billigare.

  1. Håll din information uppdaterad

Tänk på att regelbundet uppdatera din information, till exempel gällande företagets omsättning. Det kan påverka premien och försäkringsskyddet. Om du inte har angett rätt information riskerar du att bli utan ersättning om något skulle hända. 

  1. Hitta en passande branschförsäkring

Många försäkringar är branschinriktade, och det kan finnas mycket att vinna på att hitta en som är anpassad till ditt företags verksamhet. Det finns till exempel hotell- och restaurangförsäkringar, bygg- och entreprenadförsäkringar, juristförsäkringar och många andra skräddarsydda lösningar. Skyddet kan bli mer anpassat för din typ av företag och de risker just din verksamhet står inför.

  1. Undersök flera alternativ på marknaden

Det är inte bara traditionella försäkringsbolag som tillhandahåller företagsförsäkringar. Glöm inte att fackförbund och andra organisationer kan ha försäkringar med fördelaktiga villkor. Det gäller framför allt om du driver en enskild firma. Undersök och jämför olika alternativ – det kan finnas pengar att spara!

  1. Fundera över dina unika behov

Alla företag är olika och står inför olika typer av risker. Vilken del av företagsförsäkringen kan vara bra att förstärka? Kanske rättsskyddet eller tjänstereseförsäkringen? Finns det något som inte känns lika relevant? När du funderat och vet vad du är ute efter blir det lättare att jämföra olika företagsförsäkringar.

  1. Använd en jämförelsetjänst

Ett sista tips är att det är viktigt att jämföra olika alternativ, och det finns många bra jämförelsetjänster på nätet där du kan få förslag från flera försäkringsbolag på en gång. På så sätt kan du snabbt och enkelt få koll på marknaden och hitta en bra företagsförsäkring. Om du är jakt efter ett riktigt bra företagslån kan du jämföra lån här på Creddo.

Företagsförsäkring är inte det enda som är viktigt att jämföra

Företagsförsäkringen är en av många saker som behöver stämma för optimera verksamheten. Men det är långt ifrån det enda där det lönar sig att jämföra. Många företag behöver låna för att investera och driva verksamheten framåt.

Precis som när det gäller försäkringar är det dock viktigt att hitta rätt, och alla företag skiljer sig åt. Därför finns vi på Creddo här för att hjälpa dig att hitta det bästa företagslånet efter dina unika förutsättningar. Snabbt, enkelt och med endast en kreditupplysning. Och du betalar inte mer för lånet än om du själv skulle lagt ned tid och energi på att hitta det! Välkommen till Creddo!

Jämför långivare via Creddo

Vanliga frågor och svar om företagsförsäkringar

Hur och när byter du företagsförsäkring?

Du kan byta eller ändra din företagsförsäkring när du vill, men om du vill undvika att betala dubbelt under en period ska du byta när försäkringsperioden löper ut. Det allra viktigaste är dock att se till att det inte blir något glapp vid övergången som gör att din verksamhet står oförsäkrad.

Vad kostar en företagsförsäkring?

Priserna för företagsförsäkringar varierar mellan olika försäkringsbolag och beror på ditt företags förutsättningar. Det kan löna sig att jämföra och fråga runt så att du hittar en riktigt bra lösning. Även om skillnaderna kan verka små när du tittar på försäkringens villkor är det bra att ha i åtanke att det är en premie du troligen kommer betala under lång tid framöver.

Har alla företagsförsäkringar självrisk?

De allra flesta försäkringar, inklusive företagsförsäkringar, har självrisk. Syftet är att göra så att vi blir försiktigare och därför inte behöver göra lika många försäkringsanspråk. Du hittar självrisken i försäkringens villkor eller försäkringsbrevet.