Företagslån för tillväxt eller likviditet

Det är inte alltid företagets egna medel räcker till i en företagssatsning. Det kan hända att man behöver vända sig till en långivare och företagslån anses vara en av de viktigaste finansierings alternativen för egna företagare, stora som små.

När man ansöker om ett lån kollar banken på risken i din affärsmodell och affärsidé och avgör sedan hur mycket pengar du får möjlighet att låna och vilka krav som ställs på säkerheten för att lånet skall beviljas till företaget. Om man kollar ur bankens perspektiv så är det viktigt med ett förtroende för dig som kund och banken gör även en bedömning av din förmåga att betala tillbaka hela lånet. Som egenföretagare kan din privatekonomi påverka dina chanser till att få ett bra lån. Därför är det viktigt att jobba på sin affärsmodell och sin affärsidé och presentera det för banken på ett bra sätt.

När man lånar till sig pengar betyder det att man ingår ett avtal med en bank. Man ingår ett avtal där man lånar en summa pengar av banken och betalar sedan tillbaka pengarna med en viss ränta. 

I många fall som egenföretagare behöver man ibland låna ihop till pengar vid oförutsedda situationer. För att man ska få låna pengar av en bank behöver banken se att du har en god återbetalningsförmåga som företag alternativt om du kan gå i personlig borgen för lånet, det kallas att man går in som säkerhet i lånet. Borgen innebär med tydlighet att borgensmannen träder in i låntagarens namn om låntagaren inte kan fullgöra skyldigheterna som krävs för att bli beviljad ett lån. Därför bör man tänka igenom hur man ansöker om ett lån ifall man inte kan betala tillbaka pengar på lånet. Det kan få stora konsekvenser för dig , din familj eller borgensmannen som gått i borgen för ditt företag.

När bör man fundera på att teckna ett lån till sitt företag?

Här löper några anledningar till att teckna ett företagslån:

Utöka sin personalstyrka

Anledningen till att man anställer mer personal kan vara för att få företaget att växa och i samband med det växer förmodligen även intäkterna och affärerna. Ifall man har en bra affärsplan och idé som kräver att man utökar personalstyrkan, så kan det vara ett bra alternativ och se över ifall man teckna ett lån till företag i uppstartsprocessen.

Marknadsföra sitt företag

För att få fart på företagets försäljning kan det vara bra att öka sin närvaro synlighet digitalt och i dagspress. Det kan dock dröja månader innan marknadsföringen ger bra effekt och utslag på intäkterna. Detta kan man finansiera med ett företagslån och skapa sig tillräckligt med kapital för att bygga reklamkampanjer och annonsera.

Kassaflödet

När man gör stora utlägg som ett företag kan det uppstå problem i likviditeten. För att hålla sig levande och fortsätta ha bra likviditet kan ett företagslån vara en bra tillfällig lösning. Det är inte helt ovanligt att företag har lån för att ha en bra likviditet i företaget.

Investera i maskiner och utrustning

Ibland behöver man även investera i maskiner och dylikt för att öka företagets arbetsområde. Det kan också handla om att man behöver viss typ av utrustning för att kunna genomföra vissa typer av arbeten. Maskinerna i sig har också ett andrahandsvärde, vilket är en trygghet för dig ifall du behöver sälja av den i framtiden.

Kassaflödet

När man gör stora utlägg som ett företag kan det uppstå problem i likviditeten. Detta gäller möjligtvis vid stora inköp och dylikt. För att hålla sig levande och fortsätta ha bra likviditet kan ett företagslån vara en bra tillfällig lösning.

Varulager

När man skall köpa in större inköp av exempelvis varor, så kan det vara en tung belastning för bolagets ekonomi då det ofta rör sig om stora kostnader för att fylla ett varulager. Företagslån kan användas till just uppfyllnad av lagret.

När man lånar pengar behöver man givetvis betala ränta. Den aktören som du lånar pengar av bestämmer vilken ränta du skall betala på lånet. Det är möjligt att förhandla om att få lägre ränta ifall man önskar. I vissa lån som kallas högkostnads krediter, finns det regler om hur hög räntan maximalt får vara. Det finns också regler om hur stora kostnaderna får vara för ett sådant lån.

När man tecknar ett lån kan man ha en fast eller rörlig ränta. Om du har en fast ränta, då har du den räntan under hela låneperioden. Om du har en rörlig ränta följer priset marknaden och då kan den förändras under tiden. Oftast är det dyrare att sitta på en fast ränta, fördelen är att du vet vad det kommer kosta dig och du har koll på dina utgifter. När man jämför lån kan man kolla den effektiva räntan, det är ofta en bra måttstock för ditt kommande lån.

Innan du börjar kolla på ett lån så finns det olika valmöjligheter som man kan finansiera sin verksamhet med. Nedan beskriver vi några av dessa och punktar upp viktig info.

Investeringskredit

Detta lån eller kredit kan man ansöka om när man behöver investera i exempelvis inventarier eller maskiner, då kan definitivt en investeringskredit vara ett bra alternativ. Man bestämmer tillsammans med banken hur räntan skall fastställas och hur återbetalningen skall genomföras under tiden. Det beror givetvis på hur stort lånet är och hur mycket man kan göra på varje avbetalning, hur ofta man amorterar och när hela lånebeloppet skall vara återbetalt. Räntan styrs på många olika faktorer. Inteckningslån och reverslån är typ andra typer av investeringskrediter, det finns också leasing och avbetalning, som många banker erbjuder i dagsläget. 

Rörelsekredit

Ibland kan ett företag få problem med likviditeten, det kan exempelvis ske mellan leveranser och olika typer av betalningar kunder sinsemellan. När man löser ett likviditetsproblem är det inte helt ovanligt att man ansöker om en rörelsekredit hos sin bank. Då kommer man överens om ett kreditbelopp som ställs in mot företagets egna bankkonto. Man betalar vanligtvis en årsavgift på dessa typer av lån eller krediter och givetvis ränta.

Kontokredit

Detta är en kortsiktig lösning, den kan jämföras med en rörelsekredit och har ofta en löptid på ett år där man även sätter upp villkoren på årsbasis. Banken brukar kräva borgen eller företagsinteckning som säkerhet vid dessa typer av lån och krediter.

Checkkredit

En checkkredit är som en kreditlina till företaget. Man kollar över aktuell försäljning via faktura och bokföringsprogram och sedan kan man få ett erbjudande på en checkkredit. Man kan jämföra det med fakturabelåning i princip.

Nedan finner du information och förklaring av några viktiga termer som berör företagslån

Det tål att repeteras ett par gånger eftersom företagslån kan vara rätt komplext och ifall man aldrig arbetat med företagslån så är det bra att förtydliga vad saker och ting betyder och innebär för dig som företagare innan du ansöker om ett lån till ditt företag.

Att ta företagslån med eller utan säkerhet

Man kan ta sitt företagslån med eller utan en säkerhet i botten. Vanligtvis när man tar ett företagslån kan man ställa exempelvis maskiner, utrustning eller fastigheten som en säkerhet för banken, även andra tillgångar som lager och kundfakturor kan användas som säkerhet för att bevilja ett lån. När man tar ett lån utan säkerhet är oftast räntan betydligt högre och man beviljar nästan aldrig miljonbelopp utan snarare lägre summor som några hundra tusen.

Det finns vissa fördelar med lån utan säkerhet. Processen brukar vara betydligt enklare och snabbare för dig som behöver ett lån skyndsamt. Man kan även i många fall ansöka direkt online och få svar inom ett par timmar. När man ansöker om ett lån med säkerhet är processen lite längre. Det brukar ta tid innan man blir beviljad och kräver även en del fysiska möten med långivaren. 

Om man skall nämna någon nackdel med ett företagslån utan säkerhet är att att de på grund av den ökade risken är betydligt dyrare att teckna. Man behöver även ha god kreditvärdighet och ibland behöver man även tillsätta en borgensman vid ansökan.

Kan vem som helst ansöka om ett företagslån?

Det finns vissa långivare som beviljar ett företagslån trots betalningsanmärkning. Det krävs dock att företaget har bra ekonomi och goda resultat. Räntan kan också komma bli högre med en betalningsanmärkning i ansökan. Man kommer i många fall heller inte få ett högt lånebelopp.

Kostnaden för ett företagslån

I detta avsnitt går vi igenom kostnaden för ett företagslån. Vi har nämnt det tidigare och långivare tar betalt i form av ränta eller andra tillkommande avgifter. Räntan räknas ut på flera olika faktorer, därför kan det vara svårt att innan ansökan veta exakt vad räntan kommer landa på. Andra avgifter kan räknas som uppläggningsavgifter och aviavgifter för att nämna ett par vanliga avgifter. Ett företagslån fungerar precis som ett bolån och räntan kan vara bunden eller rörlig.

Hur mycket företaget ska betala i ränta eller avgifter bestäms av långivaren, därför är det bra att jämföra olika låneerbjudanden där man sedan kan välja det billigaste alternativet. Återbetalningstiden på lånet spelar också en stor roll i hur mycket du skall betala tillbaka på lånet, totalt sett. I vissa fall kan det löna sig att ha en lång löptid och sedan lösa lånet i förtid för att hålla ner eventuella månadskostnader. 

Borgensman i företaget

Ifall företaget är nystartat eller har sämre likviditet kan det vara svårt att få igenom ett företagslån. Då behöver man tillsätta en borgensman, ofta får du som juridisk person gå i borgen för lånet på företaget. 

Enligt svensk lag måste alla kreditinstitut nämligen ta en kreditupplysning på företaget alternativt borgensmannen. Det finns många aktörer och upplysningsföretag som gör dessa kontroller. Det företaget som är mest känt är UC (Upplysningscentralen). När man skickar en kredit/lån förfrågan till UC så blir i nästa steg förfrågan synlig för alla de andra bankerna som också använder sig utav Upplysningscentralen.

Ifall man som juridisk person har många kreditförfrågningar på sig kan det komma påverka din kreditvärdighet. Därför är det ofta bra att använda en låneförmedlare, då tas det endast en upplysning som sedan används mot alla banker kopplade till förmedlaren, vilket är positivt för dig/företaget som söker lån. 

Företagslån i Sverige idag

Idag finns det drygt en miljon registrerade företag och 99% av dessa företag är små företag. Det vill säga företag med mindre än 50 anställda. Det är överlag enklare för privatpersoner med bostad att få lån beviljade av banken. Det betyder i sin tur att småföretagarna tvingas sätta ihop deras privatekonomi med företagsekonomin. Därför är det bra att sätta ihop en tydlig affärsplan innan man går till banken och ansöker om ett företagslån. På så sätt ökar man sina möjligheter till goda lånevillkor och man slipper gå i borgen för sitt företag. 

Vad är det bästa företagslånet?

Det är en komplex fråga i vad som är det bästa företagslånet. Man behöver framför allt kolla med flera aktörer i vad man kan få för erbjudande till sitt företag eftersom det skiljer sig bank till bank. Håll ett öga uppe på vad för räntesats du blir erbjuden, hur lång är återbetalningstiden och vad tar banken för övriga avgifter på ditt lån. Det kan även vara bra att kolla ifall det tillkommer några avgifter som aviavgift och dylikt. När man skaffar sig ett lån så finns det utrymme till förhandling – se till att förhandla och prova via många olika långivare. Ett bra alternativ är att ansöka via en förmedlare som kan hjälpa dig jämföra olika typer av företagslån. 

Se även över under hur lång tid du behöver ha lånet aktivt, ha en plan för ditt framtida lån i när du planerar att återbetala lånet.

Varför ska jag använda mig av Creddo?

Fördelen med Creddo är att du endast behöver ta en kreditupplysning och att du sedan får hjälp av jämföra alla erbjudanden som erbjuds ditt företag. När du i nästa steg bestämt dig för ett lån och blivit beviljad av banken får du ofta lånet utbetalt inom 24 timmar. Det är väldigt snabba handläggningsprocesser och Creddo sätter alltid dig som kund i första fokus.

En ansökan via Creddo är aldrig bindande. Passa på redan idag att göra din ansökan och se vad du har möjlighet till. 

Vi använder cookies för att funktioner på creddo.com ska fungera och för att förbättra din upplevelse. Läs mer i vår cookiepolicy