Corona krediet regelingen voor ondernemers

Man geeft uitleg over wat de coronakredietregelingen zijn

De coronakredietregelingen helpen ondernemers door de crisisperiode heen. Dus mis je inkomsten? Of maak je kosten, zonder dat daar genoeg omzet tegenover staat? Misschien krijg je zware klappen te verduren. Of heb je een beetje extra geld nodig, om de crisis te doorstaan.

Er zijn meerdere kredietregelingen voor corona beschikbaar. Dat betekent dat je als starter, zzp’er of MKB-bedrijf geld kunt lenen. Wij zetten de verschillende corona krediet regelingen voor je op een rij. Daarvan bespreken we steeds wat het is, voor wie de regeling geschikt is en wat de voorwaarden daarvoor zijn. Bekijk alle mogelijkheden en regelingen, om vervolgens het coronakrediet aan te vragen waarmee je jouw bedrijf financieel gezond houdt.

Wat zijn de coronakredietregelingen?

 Voor wie?Voorwaarden
KKC-regeling: Klein Krediet CoronaVoor kleine bedrijven.10.000 tot 50.000 euro lenen, met 2% vergoeding aan de overheid.
BMKB-C regeling: Borgstelling MKB CoronaVoor MKB-bedrijven (tot 50 miljoen omzet).Voor overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot 4 jaar.
GO-C: Garantie Ondernemersfinanciering CoronaVoor MKB-bedrijven (tot 50 miljoen omzet) en grootbedrijven (vanaf 50 miljoen omzet).Voor 1,5 miljoen tot 150 miljoen per onderneming. Maximale looptijd van 6 jaar.
TOA-krediet: corona-doorstartkrediet mkb-bedrijvenVoor MKB-bedrijven die willen herstarten, uitbreiden of activiteiten aanpassen.Op basis van Time Out Arrangement (TOA) en Wet homologatie onderhands akkoord  WHOA.
OverbruggingskredietVoor starters en bij uitstel van aflossing bij bestaande leningen.Tot €25.000 (€35.000 voor starters) met een maximale looptijd van 4 jaar.
Groeifaciliteit (GF) regeling: overheidsgarantie op risicodragend vermogenVoor bedrijven die groeien, bedrijven overnemen of buitenlands uitbreiden.Speciaal voor achtergestelde leningen en aandelen van participatiemaatschappijen.

KKC-regeling: Klein Krediet Corona

De KKC-regeling is het Klein Krediet Corona. Het is een regeling die je als bedrijf helpt om aan een relatief klein krediet te komen. De overheid staat garant voor een aanzienlijk deel van de leningen. Dat maakt het voor banken een stuk minder risicovol om het geld uit te lenen.

De KKC-regeling is er voor bedrijven die €10.000 tot €50.000 willen lenen bij de bank. De overheid staat voor 95% van dat bedrag garant. Hiervoor betaal je als ondernemer 2% vergoeding aan de staat. De bank loopt relatief weinig risico, waardoor de kans om een lening af te sluiten een stuk groter is.

Houd er rekening mee dat er enkele voorwaarden aan het zakelijke krediet verbonden zijn. Je kunt de regeling bijvoorbeeld niet zelf aanvragen. In plaats daarvan sluit je een lening af bij een bank of geldverstrekker, die vervolgens voor jou de regeling aanvraagt.

BMKB-C regeling: Borgstelling MKB Corona

De BMKB-C regeling maakt het makkelijker om snel meer geld te lenen. Het gaat om een uitbreiding van een bestaande financiering of om een nieuwe zakelijke lening. Je kunt de borgstelling MKB Corona onder andere gebruiken voor overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot 4 jaar.

De borgstelling is beschikbaar voor bedrijven met een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro. Houd er wel rekening mee dat de regeling niet beschikbaar is voor sommige bedrijfsgroepen met eigen regelingen.

De BMKB-C regeling vraag je niet zelf aan. Een geldverstrekker of bank kan dat voor je doen. Op die manier kun je als bedrijf indirect gebruik maken van deze borgstelling om sneller en makkelijker geld te lenen.

GO-C: Garantie Ondernemersfinanciering Corona

De GO-C regeling maakt het makkelijker om een banklening of een bankgarantie te krijgen. Het is de Garantie Ondernemersfinanciering Corona-regeling. Dit zorgt voor hogere staatsgaranties, om geldverstrekkers minder risico te laten lopen als ze geld uitlenen. De overheid garandeert 80% van de banklening of de bankgarantie voor grootbedrijven (meer dan 50 miljoen omzet) en zelfs 90% voor het MKB (omzet tot 50 miljoen).

De GO-C module is er zowel voor het MKB als voor grootbedrijven. Het is een borgstelling op basis van staatsgaranties. Dat verlaagt het risico voor de banken, zodat meer bedrijven de kans hebben om geld te lenen en daarmee hun activiteiten te financieren.

De regeling biedt de mogelijkheid om per bedrijf 1,5 miljoen tot maximaal 150 miljoen euro te lenen. De maximale looptijd daarvoor bedraagt 6 jaar. Er is in totaal ruimte voor 10 miljard euro aan garanties, zodat zoveel mogelijk bedrijven daar gebruik van kunnen maken.

TOA-krediet: corona-doorstartkrediet MKB-bedrijven

Het TOA-krediet is er speciaal voor MKB-bedrijven die zijn getroffen door de coronacrisis. Als zij in de financiële problemen komen kunnen ze gebruik maken van het corona-doorstartkrediet voor MKB-bedrijven. Dat maakt het makkelijker om een doorstart te realiseren, bijvoorbeeld bij hoge schulden en geen tot weinig middelen voor een herstart.

Het TOA-krediet als coronakredietregeling voor ondernemers is er voor bedrijven die graag willen herstarten, maar de middelen missen. Daarnaast kun je het corona-doorstartkrediet gebruiken om uit te breiden of om de bedrijfsactiviteiten aan te passen.

Het krediet is een onderdeel van de Time Out Arrangement (TOA). Het is belangrijk dat je gebruik maakt van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA). Bovendien dien je bindende afspraken te maken met schuldeisers. Bedrijven moeten in de kern gezond zijn om hiervan gebruik van te maken.

Overbruggingskrediet 

Het overbruggingskrediet als coronakredietregeling is er in twee verschillende vormen:

•   Voor starters

Starters kunnen een overbruggingskrediet afsluiten om de coronacrisis door te komen. Dat betekent dat je als starter maximaal €35.000 mag lenen.

•   Voor uitstel van aflossing bestaande leningen

Ondernemers kunnen maximaal €25.000 lenen om vaste lasten te blijven betalen. Het krediet is niet beschikbaar voor nieuwe investeringen. De looptijd bedraagt 4 jaar, waarbij de eerste 6 maanden aflossingsvrij zijn. Bovendien geldt er tijdens de eerste periode een lagere rente voor het zakelijk krediet dan tijdens de rest van de looptijd.

Het overbruggingskrediet moet ervoor zorgen dat ondernemers de coronacrisis door kunnen komen. Dit voorkomt dat bedrijven omvallen, terwijl ze in de kern gezond zijn. Dankzij meer soepele voorwaarden moet het bedrijven lukken de lasten te betalen, terwijl ze zich voorbereiden op het einde van de crisis en weer de omzet kunnen maken zoals ze dat deden.

Groeifaciliteit (GF) regeling: overheidsgarantie op risicodragend vermogen

De GF-regeling financiert snelle groei, bedrijfsovernames en expansies in het buitenland. Dat wil zeggen, de overheid garandeert een deel van deze leningen. Op die manier helpt de groeifaciliteit het risico voor de bank of een andere geldverstrekker te verlagen. De overheid garandeert 50% van de kredieten.

De GF-regeling is er voor bedrijven die gebruik maken van een achtergestelde lening of aandelen van participatiemaatschappijen. Dankzij de garantie door de overheid wordt het makkelijker om op deze manier geld aan te trekken en de groei, uitbreiding of expansie te financieren.

Veelgestelde vragen omtrent de corona kredieten

Kom ik in aanmerking voor een coronakredietregeling?

Of je in aanmerking komt voor een coronakredietregeling verschilt per regeling. In een aantal gevallen hangt dit af van het omzetverlies waarmee je te maken hebt. In andere gevallen is er sprake van andere aanvullende voorwaarden. De banken en geldverstrekkers kunnen je daar meer over vertellen. Zij kunnen je bovendien verwijzen naar bijvoorbeeld de Rijksdienst voor Ondernemen (RVO).

Hoe vraag ik de coronakredietregeling aan?

Een aantal van de regelingen kun je zelf aanvragen, zowel bij de overheid als bij de banken of geldverstrekkers die ze aanbieden. Een aantal andere coronakredietregelingen zijn alleen beschikbaar via (geaccrediteerde) banken en geldverstrekkers. Zij doen de aanvraag voor je. Vervolgens ontvang je het krediet van de bank of geldverstrekker die je kiest. De overheidsgarantie brengt het risico omlaag, zodat je meer kans maakt op een succesvolle aanvraag.

Hoe lang blijven de regelingen beschikbaar?

Een aantal van de coronakredietregelingen zou al zijn opgeheven. De overheid beoordeelt de coronacrisis en de gevolgen van de pandemie regelmatig opnieuw. Aan de hand daarvan wordt bepaald hoe lang de regelingen geldig blijven en hoe je daar als ondernemer gebruik van kunt maken. Het is daarom goed mogelijk dat de regelingen langer geldig blijven dan in eerste instantie wordt (of werd) aangegeven.

Wat als ik mijn lening niet kan terugbetalen?

Een lening vormt altijd een risico voor de verstrekkende partij. Dus kun je het geleende geld niet terugbetalen, bijvoorbeeld omdat de crisis langer aanhield of omdat de gevolgen erger bleken dan ingeschat? Dat is het risico van de bank of geldverstrekker. De garanties door de overheid zorgen er in sommige gevallen voor dat de bank minder risico loopt. Jij hebt daar als ondernemer geen omkijken naar.

Wat gebeurt er na de coronacrisis?

Het is niet duidelijk hoe lang de coronacrisis nog zal duren, als gevolg van de pandemie. Dat maakt het dus moeilijk om aan te geven wat er zal gebeuren als de crisis uiteindelijk voorbij is. De kans is groot dat de overheid de coronakredietregelingen nog een tijd lang beschikbaar zal houden. Dat moet voorkomen dat bedrijven het alsnog financieel zwaar krijgen, juist als ze zouden moeten herstellen van de klappen die ze hebben moeten verwerken.