5 redenen waarom een financieringsaanvraag wordt afgewezen

ondernemer met afgewezen financieringsaanvraag

Is je financieringsaanvraag afgewezen? Dan krijg je vaak een bericht met het hoe en waarom. Maar in sommige gevallen blijft het bij het bericht dat de aanvraag is afgewezen. Dan is de kans groot dat je aanvraag een van de vijf tekortkomingen uit dit artikel had. Welke redenen zijn er voor een financier om je aanvraag af te wijzen?

Mijn financieringsaanvraag is afgewezen: wat nu?

Je financieringsaanvraag is afgewezen. Dat is heel vervelend. Vaak geeft een financier wel aan waarom je aanvraag is afgewezen. Dat kan je helpen om een nieuwe aanvraag in te dienen, al dan niet bij een andere financier. In sommige gevallen wordt de reden er niet bij verteld. Dan is het zaak om zelf op zoek te gaan naar eventuele tekortkomingen in je aanvraag.

Redenen waarom je financieringsaanvraag is afgewezen

Je hebt zo je best gedaan. Tijd gestoken in de cijfers, het schrijven van een businessplan en zelfs keer op keer voor de spiegel je pitch geoefend. Misschien heb je tijd gestoken in het opbouwen van een netwerk. En ondanks al die inspanningen is je aanvraag voor een zakelijke lening toch afgewezen. Hoe kan dat?

In principe zijn er vijf veel voorkomende redenen voor afwijzing van je financieringsaanvraag. Deze redenen zijn:

 • Een te groot risico voor de financier (in 65 procent van de gevallen);
 • Onvoldoende solvabiliteit (in 9 procent van de gevallen);
 • Te weinig onderpand of zekerheden (in 9 procent van de gevallen);
 • Onvoldoende interesse vanuit de financier (in 6 procent van de gevallen);
 • Overige redenen (in 20 procent van de gevallen);

Te groot risico

Financiers houden niet van risico’s. Inderdaad: een bedrijf oprichten brengt altijd risico’s met zich mee, maar voor degene die het bedrijf opricht. Niet voor de bank die een zakelijke lening geeft, of een business angel die investeert. De voornaamste reden om een aanvraag voor een zakelijke lening af te wijzen, is dat het risico te groot is voor de verstrekker van de lening.

Je kunt het best van tevoren al aangeven wat je sterke en zwakke punten zijn. Welke risico’s zijn er en hoe beperk je die? Vaak wordt hier de zogenoemde ‘SWOT-analyse’ gebruikt. Je brengt dan niet alleen je sterke en zwakke punten in kaart, maar ook je kansen en bedreigingen. Voor ieder punt, geef je aan hoe je ermee omgaat.

Dit zijn een aantal voorbeelden van te grote externe risico’s:

 • Te afhankelijk van een bepaalde leverancier;
 • Te weinig variatie in het klantenbestand;
 • Grote onzekerheid over ontwikkelingen in de sector;
 • De wet- en regelgeving is aan verandering onderhevig;
 • Te veel concurrentie;
 • Valutarisico’s;
 • Te weinig of juist te veel vernieuwing;
 • Te weinig kennis binnen het team van de ondernemer.


Al deze redenen kunnen een afwijzing opleveren. Zorg er voor dat je aanvraag waterdicht is en dat je op ieder antwoord een voldoende onderbouwd, maar eerlijk antwoord kunt geven.

Te weinig solvabiliteit

Voor een financier is het belangrijk dat je voldoende solvabiliteit hebt. Daarmee bedoelen we de verhouding tussen je eigen vermogen en het totaal benodigde vermogen. Als je niet genoeg eigen vermogen hebt, is het onmogelijk dat je onderneming op de lange termijn de rekeningen kan betalen. Je berekent je solvabiliteit door het eigen vermogen te delen door het totale vermogen, en dit keer 100% te doen. Of, zoals je ooit op school leerde: ‘deel gedeeld door geheel, keer 100%’.

Een bank verwacht bijvoorbeeld dat je als ondernemer eigen vermogen inbrengt. Dat moet in de meeste gevallen tenminste 20 procent zijn. In sommige meer risicovolle branches, is de eis hoger. Voor een financier is een voorbeeld van een risicovolle branche bijvoorbeeld de horeca.

Heb je te weinig solvabiliteit, dan gaat de financier niet mee in je aanvraag voor een zakelijke lening. Ga er vanuit dat je in de regel een solvabiliteit van 35 procent nodig hebt. Op deze manier weet je op voorhand dus al of je aanvraag succesvol zal zijn.

Onvoldoende onderpand of zekerheden

Wanneer je een zakelijke lening wilt afsluiten, kan de financier je vragen om zekerheden te geven. Deze zekerheden zijn een onderpand in de vorm van geld, goederen of rechten. Voldoe je niet aan je betalingsverplichtingen? Dan kan de financier het onderpand opeisen. Je kunt ook persoonlijke zekerheden geven, zoals hoofdelijke aansprakelijkheid of borgstelling via een persoon. In dat geval ben jij privé aansprakelijk voor eventuele schulden.

De overheid kan ook borg staan. Dat gebeurt via de Borgstelling MKB kredieten. Garantie via een persoon of pandstelling van de (over)waarde van je woning, is ook een optie. Pas wel op met dat soort zekerheden. Je wilt natuurlijk niet je huis verliezen als het bedrijf later toch niet zo succesvol blijkt en je bijvoorbeeld failliet gaat. Denk dus goed na over de zekerheden.


Tegelijkertijd wil een financier natuurlijk zekerheid. De financier wil zeker weten dat je de lening zult terugbetalen. Bied je te weinig, dan is de kans groot dat je geen financiering krijgt.

Geen interesse door de financier

Heeft de financier geen interesse? Dan kan het zijn dat je óf je product of dienst verkeerd hebt uitgelegd, of dat je niet de juiste punten hebt benadrukt. Je moet je financieringsvorm zoveel mogelijk afstemmen op de looptijd van de activa: de bezittingen van je bedrijf.

Je kunt vaste activa, zoals inventaris, zelf financieren met eigen vermogen of lang vreemd vermogen. Vlottende activa kun je met kort vreemd vermogen financieringen. Daarom kun je voor werkkapitaal het best kijken naar factoring of een rekening courant krediet.

Voor langer lopende investeringen kun je het best gaan voor leasing of een banklening. Door naar de juiste financier te gaan, is de kans groter dat je iemand tegenkomt die interesse heeft in jouw bedrijf. 

Verkeerde benadering

Waarschijnlijk denk je als ondernemer dat je product, dienst of bedrijf niet te missen is. Dat het een gouden kans is voor iedere investeerder. Helaas kunnen investeerders daar zelf heel anders over denken. Ze krijgen honderden aanvragen per jaar en kunnen maar in enkele bedrijven investeren. Maak daarom een goede afweging tussen de verschillende soorten investeerders en financieringsvormen. Kies je liever voor een business angel, voor Venture Capital Fondsen, crowdfunding of een gewone zakelijke lening bij de bank?

Bedenk je voor wie je gaat pitchen, en bij wie je de aanvraag doet. Verschillende financiers stellen verschillende eisen aan de informatie die ze willen zien. Een fintechbedrijf wil natuurlijk online cijfers ontvangen, terwijl een business angel veel meer interesse heeft in de persoonlijkheid van jou en je bedrijf.

Een bank heeft interesse in prognoses, in jaarrekeningen en in duurzaam inkomen. Zoveel mensen, zoveel wensen. Bereid je daarom goed voor op met wie je in zee gaat. Doe het voorwerk, met de juiste benadering van de juiste personen. Door de interesses van de financier te vertegenwoordigen, heb je een grotere kans op succes.

Veelgestelde vragen over afgewezen leningen

Het roept veel vragen op, als je aanvraag voor een zakelijke lening is afgewezen: waarom is de aanvraag afgewezen? En wat kun je doen als de lening is afgewezen? Antwoorden op de meest gestelde vragen.

Waarom wordt een lening afgewezen?

De kans is groot dat je lening is afgewezen omdat je plan een te groot risico vormt voor de financier. Zakelijke aanbieders houden er niet van om risico te lopen. Het kan ook zijn dat je te weinig solvabiliteit hebt. Dan is het een goed idee om nog even verder te sparen, zodat je voldoende eigen inbreng hebt. Op die manier wordt de kans op een succesvolle aanvraag in de toekomst veel groter.

Wat als je nergens een lening krijgt?

Dat de lening voor je zakelijke lening is afgewezen, betekent niet dat je nergens meer een lening kunt krijgen. Vaak kun je bij een alternatieve financier nog wel lenen. En als ook dat geen mogelijkheid meer is, kun je altijd nog kiezen voor bijvoorbeeld crowdfunding of een lening van vrienden en familie. Er zijn altijd mogelijkheden. Verken ze allemaal.

Waar kan ik geld lenen zonder gedoe?

Zakelijk geld lenen zonder gedoe, is dankzij het internet steeds makkelijker geworden. Je kunt al snel zien hoeveel je kunt lenen. Documenten kun je direct uploaden. En de voorwaarden staan al online. Online zakelijk lenen is relatief simpel, maar het goed uitleggen van je business case blijft natuurlijk een uitdaging.

Wat moet ik voorbereiden voor een aanvraag van een zakelijke lening?

Bereid in ieder geval de cijfers goed voor. Weet wat er binnenkomt en wat er weer uitgaat. Schrijf een helder plan over waar je het geld voor gaat gebruiken en hoe je de lening weer zult terugverdienen. Bedenk een plan voor de langetermijn. Dat neemt veel twijfel bij financiers weg.

Wat is hoofdelijke aansprakelijkheid?

Hoofdelijke aansprakelijkheid betekent dat een financier je kan dwingen om de gehele betalingsverplichting na te komen, ondanks dat er misschien nog andere schuldenaren zijn. Je wordt privé aansprakelijk gesteld om de kosten van de zakelijke lening alsnog te betalen.

Updated 25/05/2022

Publicatie 21/06/2022

Gepubliceerd door Team Creddo