Kosten berekenen van een zakelijke lening

Ondernemer berekent de kosten van een zakelijke lening

Hoe kun je de kosten berekenen van een zakelijke lening? Een goede inschatting is goud waard. Dat voorkomt verrassingen. Bovendien kan dat gewoon online, dankzij de handige rekentools die er beschikbaar zijn.

Het rendement van een zakelijke lening moet opwegen tegen de kosten ervan. Daarnaast wil je als ondernemer natuurlijk zeker weten dat je de lening kunt blijven betalen. Wij helpen je van een zakelijke lening de kosten te berekenen.

Alle kosten van een zakelijke lening

Bij het vergelijken van zakelijke leningen is het belangrijk om alle kosten mee te nemen. Veel ondernemers kijken bij het vergelijken vooral naar de rente, maar niet naar bijvoorbeeld de looptijd, eenmalige kosten en de bemiddelingskosten. Door een complete berekening te maken van alle kosten bij een zakelijke lening krijgt je een beter beeld van de mogelijkheden. Dus, welke kosten komen zoal kijken bij een zakelijke lening?

Rente

Voor veel ondernemers het belangrijkst: de rente. Houd rekening met zo’n 4 tot 8,85 procent rente over een lening. Dat zijn de gebruikelijke percentages voor een zakelijk krediet.

De rente is de grootste kostenpost. De hoogte van de rente is afhankelijk van meerdere factoren. Denk bijvoorbeeld aan de kredietwaardigheid, de leenvorm en het vermogen om terug te kunnen betalen. Ook de looptijd heeft een invloed op de rente. Daarnaast weegt de keuze voor een variabele rente of een vaste rente mee voor de hoogte ervan. Bij een variabele rente beweegt het rentepercentage mee met de markt. Daardoor kan het maandbedrag iedere maand verschillend zijn. Kies je in plaats daarvan voor een vaste rente? Je spreekt met de geldverstrekker een rentepercentage af. Dit percentage betaal je tijdens de gehele looptijd, los van wat de markt doet.

Alles over rente bij zakelijke leningen →

Looptijd

Het maandbedrag en de kosten zijn mede afhankelijk van de gekozen looptijd. Wie voor een langere looptijd kiest, betaalt lagere maandlasten. Houd er rekening mee dat je over de gehele looptijd opgeteld uiteindelijk hogere kosten betaalt. Je betaalt immers over een langere periode rente. Een langere looptijd is daarom niet altijd de voordeligste optie.

Tip: bereken de zakelijke lening met een kortere én een langere looptijd. Vergelijk de verschillen in maandlasten en kosten en bepaal op die manier wat jouw voorkeur heeft.

Eenmalige kosten of een afsluitprovisie

Kredietverstrekkers brengen vaak eenmalige kosten of een afsluitprovisie in rekening. Dat doen ze om de kosten van jouw aanvraag te dekken. Een aanvraag is zelden gratis, omdat het beoordelen en behandelen van een kredietaanvraag veel wat tijd en moeite kan kosten.

Let op: de afsluitprovisie wordt vaak ingehouden op het leenbedrag dat je krijgt uitgekeerd. Houd daar rekening mee als je een lening aanvraagt. Je krijgt dan een kleiner bedrag overgemaakt dan je aanvraagt, namelijk het leenbedrag min de afsluitprovisie.

Tip: kies je voor een kredietbemiddelaar zoals Creddo? Je krijgt bij sommige geldverstrekkers een korting op de afsluitprovisie. Je betaalt minder of zelfs helemaal geen afsluitprovisie. De bemiddelaar neemt namelijk al wat werk van de financier uit handen.

Bemiddelingskosten

Het is gebruikelijk dat ondernemers een zakelijke lening aanvragen via een bemiddelaar. Logisch, want het is soms best complex. Zeker als je niet weet waar je op moet letten of als je nog nooit eerder een zakelijke lening hebt afgesloten. In Nederland is het niet verplicht een bemiddelaar in te schakelen, maar het is vaak wel handig. Zodra de lening is afgesloten betaal je als ondernemer bijvoorbeeld een opslag van een half procent tot een procent over het leenbedrag. Het voordeel is dat de bemiddelaar ook meteen een schatting maakt van de haalbaarheid van de kredietbehoefte. Met een bemiddelaar is de kans van slagen voor een aanvraag groter dan op eigen kracht.

Jaarlijkse kosten

Zolang de lening loopt betaal je beheer- of administratievergoedingen. Dat zijn de kosten die geldverstrekkers rekenen tot jaarlijkse kosten van een zakelijke lening. Het is verstandig om rekening te houden met ongeveer een half procent tot 1,25 procent van het leenbedrag. De jaarlijkse kosten staan niet altijd apart bij een lening vermeld. Sommige aanbieders verwerken de kosten in het rentepercentage, terwijl andere aanbieders deze kosten apart in rekening brengen. Het is verstandig om daar op te letten bij het vergelijken van aanbieders.

Kosten bij vervroegd aflossen

Sommige aanbieders brengen kosten in rekening voor vervroegd aflossen. Bij andere aanbieders kan dat boetevrij (CapitalBox en OPR Bedrijfskrediet bijvoorbeeld). Hoeveel je moet betalen bij vervroegd aflossen hangt af van de voorwaarden. Het gaat vaak om een aantal maanden rente aan boete, bijvoorbeeld zo’n 6 tot 12 maanden.

Vervroegd aflossen komt veel voor. De kans is daarom groot dat je als ondernemer ook vervroegd gaat aflossen en dus mogelijk met een boete te maken krijgt. Calculeer dat alvast in bij de berekening. Gelukkig staan steeds meer aanbieders toe om boetevrij af te lossen of om over de kosten te onderhandelen.

Te late betaling

Wie te laat betaalt, moet daar een boete over betalen. Dat kan voorkomen als je als ondernemer een keer niet in staat bent om aan de rente- en aflossingsverplichting te voldoen. Vaak bedraagt de boete 1 tot 5 procent van de gemiste aflossing. Kredietverstrekkers hanteren vaak een minimumbedrag van 30 tot 50 euro boete. Mogelijk kun je bij een vroegtijdige signalering rekenen op coulance.

Let op: pas bij alternatieve leenvormen als ondernemer op met te late betalingen. Bij bijvoorbeeld crowdfunding kan een dergelijke boete erg hoog uitvallen.

Hoe bereken je de kosten van een zakelijke lening?

Er zijn aardig wat variabelen te berekenen wanneer je een kostenplaatje wilt maken van een zakelijke lening. Het kan dan ook zijn dat ondernemers vastlopen in hun berekening. Om wat meer duidelijkheid te scheppen, legt Creddo uit hoe je de kosten van een zakelijke lening het best berekent.

Formule voor het berekenen van de rente

Je sluit als ondernemer een zakelijke lening af: hoe moet je dan de kosten berekenen? Begin met de rente. Je betaalt rente op basis van het rentepercentage dat je met de geldverstrekker afspreekt.

Stel dat je 50.000 euro leent met een looptijd van 3 jaar. Je betaalt dan 1.389 euro aan aflossing per maand. Daar bovenop betaal je rente, over de openstaande schuld. De eerste maand is dat nog de volledige 50.000 euro. Bij een rentepercentage van 4 procent per jaar betaal je de eerste maand 2.000 rente. De totale kosten (maandlast) bedragen de eerste maand dus 3.389 euro. De laatste maand betaal je alleen nog aflossing. De gemiddelde maandlast bedraagt daarom 2.389 euro per maand.

Formule voor het berekenen van de totale kosten

Wil je de kosten voor een zakelijke lening zelf berekenen aan de hand van een formule? Het is belangrijk om rekening te houden met zowel de rente, de aflossingen als de bijkomende kosten die we noemden.
Bereken de totale kosten van een zakelijke lening door de rente en andere bijkomende kosten per maand (of per jaar) bij elkaar op te tellen.

Let op: de aflossingen tel je niet mee bij de totale kosten. Dit is het bedrag dat je leent, dat je dus ook weer terugbetaalt. Het zijn geen kosten.

Veelgestelde vragen over het berekenen en de kosten van een zakelijke lening

Hoeveel rente betaal ik over een zakelijke lening?

Gemiddeld bedraagt de rente voor een bedrijfslening 4 procent tot 8,85 procent op jaarbasis. Het exacte percentage wordt bepaald aan de hand van de marktrente, het risicoprofiel en het gestelde onderpand. De rente kan per aanbieder, per situatie en per aanvraag verschillen.

Wat kost een zakelijke lening per maand?

De kosten van een zakelijke lening zijn afhankelijk van de financiële situatie van jou als ondernemer. Naast de rente betaal je ook een afsluitprovisie, bemiddelingskosten, kosten bij vervroegd aflossen, jaarlijkse kosten, een boete bij te late betaling en een bedrag over een bepaalde looptijd. Iedere aanbieder hanteert hier andere percentages voor. Daarom is het een goed idee een berekening op maat te maken.

Hoeveel kan ik zakelijk lenen?

Hoeveel je zakelijk kan lenen hangt af van de financier die je kiest. De ene financier staat kleine leningen (tot bijvoorbeeld 3000 euro) toe, terwijl er bij andere aanbieders een grotere minimale kredietbehoefte moet zijn. Daarnaast zijn er aanbieders die maximaal 500.000 lenen, terwijl anderen maximaal 250.000 lenen. Hoeveel je kunt lenen hangt onder meer af van de omzet, het verloop van de omzet en de financiële gezondheid van het bedrijf.

Hoeveel rente bij een zakelijke hypotheek?

De hypotheekrente bij een zakelijk pand voor eigen gebruik kan flink verschillen. Het percentage varieert van 2,7 procent tot 7 procent. Rentetarieven van 3,5 tot 6,5 procent zijn het meest gebruikelijk voor midden- en kleinbedrijven. Vraag via Creddo offertes aan bij verschillende aanbieders om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden van een zakelijke hypotheek.

Hoe wordt een zakelijke hypotheek berekend?

De berekening van een zakelijke hypotheek houdt rekening met het te lenen bedrag en de eigen inleg. De meeste zakelijke hypotheekverstrekkers vereisen een eigen inleg van minimaal 30 procent van de marktwaarde. Een bedrijfspand van 250.000 euro vraagt dus om minimaal 75.000 euro eigen inleg. De geldverstrekker berekent de zakelijke hypotheek dan over de resterende 175.000 euro om te lenen. Bij de meeste banken geldt een looptijd van 20 tot 25 jaar. De looptijd heeft invloed op de hoogte van de aflossingen.