Jämför företagslån - 10,000 kr till över 10 miljoner kr

 • Vi söker lån hos över 20 långivare
 • Endast en kreditupplysning via UC
 • Gratis & ej bindande - få svar inom 24h
 • Få pengarna utbetalda samma dag
 • Endast 1 UC
 • Svar inom 24h
 • 20+ långivare
 • Snabb utbetalning
Creddo är registrerade hos Finansinspektionen.

Företagskredit – En flexibel låneform

Om ditt företag har ett löpande kapitalbehov kan en företagskredit vara ett bra alternativ till ett klassiskt företagslån. En företagskredit ger dig tillgång till extra kapital och du betalar bara för krediten när du faktiskt använder den, vilket är den största skillnaden mot ett vanligt lån.

Nedan får du lära dig mer om vad en företagskredit är och hur den kan hjälpa din verksamhet att bibehålla ett stabilt kassaflöde. Vi ska även gå igenom hur du använder krediten steg för steg och vad som gäller för olika företagsformer.

Ansök om företagsfinansiering

Vad är en företagskredit?

En företagskredit är en låneform som fungerar precis som ett kreditkort, fast utan det fysiska kortet. Företagskrediten är istället knuten till ett konto med ett visst kreditutrymme som du sedan får disponera efter behov. Därför brukar den även kallas för kontokredit eller checkkredit.

När du ansöker om en checkkredit kommer kreditgivaren att göra en bedömning av företagets finansiella situation, bland annat med hjälp av en kreditupplysning. Om kreditgivaren beviljar din ansökan kommer du att få tillgång till ett kreditutrymme vars storlek motsvarar verksamhetens betalningsförmåga.

Du väljer sedan själv om du vill ta ut hela kreditbeloppet direkt eller om du vill ta ut lite åt gången när ett behov uppstår. Ränta betalar du enbart på det belopp du väljer att disponera av krediten. På ett företagslån betalar du ränta på hela det utbetalda lånebeloppet.

Det finns företagskrediter som är helt kostnadsfria så länge du inte använder dem. Av denna anledning väljer många att använda just krediter som en buffert för oförutsedda utgifter. På så sätt kan du snabbt täcka kostnader utan att riskera påfrestningar på företagets kassaflöde. 

Så fungerar en företagskredit – Steg för steg

Nedan ska vi gå igenom hur en företagskredit fungerar, steg för steg.

1. Fyll i ansökan

I din ansökan anger du information om din verksamhet som kreditgivaren behöver för att bedöma dess ekonomi. Du kan även ange ett önskat lånebelopp, men i slutändan är det kreditgivaren som bestämmer hur stort kreditutrymme du får tillgång till.

2. Kreditgivaren gör en riskbedömning

Som ett komplement till uppgifterna i din ansökan hämtar kreditgivaren en kreditupplysning. I den finns information om företagets intäkter, skulder och eventuella betalningsanmärkningar.

3. Besked med beviljat kreditutrymme

Efter riskbedömningen återkommer kreditgivaren till dig med ett beslut gällande din kreditlimit. Handläggningen brukar normalt sett vara snabbt och besked har du oftast redan samma dag som du ansökt.

Blir din ansökan godkänd kommer du att få information om hur stort kreditutrymme du kommer att få tillgång till.

4. Begär uttag

När du signerat avtalet, vilket du normalt sett gör med BankID, kan du begära ditt första uttag. Du väljer själv hur mycket du vill ta ut, men observera att det kan finnas ett minimumbelopp.

5. Återbetala skulden

Vad gäller återbetalning kan du oftast välja själv om du vill återbetala hela beloppet på en gång eller om du vill dela upp betalningen. Väljer du att delbetala skulden kommer du att behöva betala ett minimibelopp varje månad.


Tips! Ju snabbare du återbetalar kreditskulden, desto lägre kommer dina räntekostnader att bli. Detta eftersom du inte behöver betala ränta under lika lång tid. 

Observera att många företagskrediter har löptider, precis som företagslån. Anledningen till detta är att företagets ekonomi kan förändras under kreditperioden. När löptiden är slut måste du alltså ansöka på nytt och genomgå en ny kreditprövning.

6. Kreditutrymmet fylls på igen

När du betalar tillbaka den del av företagskrediten som du utnyttjat kommer ditt kreditutrymme att fyllas på igen upp till maxbeloppet. Därefter kan du välja att göra nya uttag vid behov.

Det brukar vara möjligt att ansöka om en höjd kreditgräns, till exempel om omsättningen i verksamheten ökat, men då måste företaget genomgå en ny kreditprövning.

Påbörja ansökan

Kostnad för företagskredit

Precis som med företagslån varierar kostnaden för företagskrediter beroende på vilken kreditgivare du vänder dig till. Både räntan och övriga kostnader, så som uppläggnings-, avi- eller årsavgift kan variera en hel del.

Det som däremot är gemensamt för alla företagskrediter är att du enbart betalar ränta för den del av beloppet du faktiskt använder.


Låt säga att ditt företag blir beviljat ett kreditutrymme på 80 000 kronor. Du gör sedan ett uttag på 10 000 kronor som du använder för att täcka en oväntad utgift. Då betalar du enbart ränta på 10 000 kronor, inte på 80 000 kronor.


Normalt sett finns det två olika typer av räntor för företagskrediter: dispositionsränta och kontraktsränta (limitavgift).

Dispositionsränta

Dispositionsräntan är den månatliga ränta du betalar för det utestående kreditbeloppet, det vill säga det belopp du valt att ta ut och använda. Räntan är oftast individuell, vilket innebär att den baseras på företagets individuella kreditvärdighet, och den brukar ligga mellan 1 – 5 procent.

Kontraktsränta

Kontraktsräntan kallas ibland även för limitavgift och är en ränta som baseras på hela kreditutrymmet. Normalt sett är den lägre än dispositionsräntan och ligger från 0,5 till 1,5 procent. Kontraktsräntan måste betalas varje månad, oavsett om du använder krediten eller inte.

Observera att det dock finns kreditgivare som inte tar ut någon limitavgift. Om du vill hålla nere kostnaderna kan det därför vara en god idé att jämföra avgifter hos olika aktörer innan du ansöker.

Vanliga krav vid företagskredit

I och med att företagskrediten är en form av lån kräver kreditgivare att företaget som ansöker uppfyller några grundläggande villkor. Kraven kan förstås skilja sig beroende på vilken aktör du ansöker hos, men normalt sett måste företaget:

 • Vara registrerat i Sverige och inneha F-skatt.
 • Ha bedrivit verksamhet i minst sex månader.
 • Sakna skulder hos Kronofogden.

Betalningsanmärkningar behöver inte vara ett hinder för att få en kredit, så länge företaget har en god omsättning. Dock får du räkna med att bli beviljad ett mindre kreditutrymme. Även räntekostnaderna kan bli högre för dig som har betalningsanmärkningar.

Vad gäller omsättningen gör många kreditgivare en individuell bedömning medan andra har ett fast omsättningskrav. Är omsättningskravet fast brukar det ligga på omkring 300 000 kronor.

Värt att nämna är att du som företagsföreträdare kan behöva gå i borgen för krediten. Som borgensman tar du över ansvaret för skulden om företaget inte har möjlighet att betala, vilket minskar risken för kreditgivaren.

Företagskredit för enskild firma – Vad gäller?

För dig som driver enskild firma kan kraven för att få både en företagskredit och ett företagslån som enskild näringsidkare skilja sig en del mot andra bolagsformer. Detta gäller främst kraven för att bli beviljad en kredit. Enskilda firmor är nämligen inte juridiska personer utan organisationsnumret är detsamma som den enskilda näringsidkarens personnummer.

Detta innebär att företagets ekonomi räknas ihop med din privata ekonomi. Därmed kommer även dina privata betalningsanmärkningar även att belasta företagets kreditregister och tvärtom. Det innebär dessutom att du som ägare till firman inte kan agera borgensman.

Om du som enskild näringsidkare har betalningsanmärkningar kan det vara en god idé att vänta med att låna pengar tills det att anmärkningarna försvunnit. För privatpersoner (och därmed enskilda firmor) ligger betalningsanmärkningarna kvar i tre år. När det gäller aktiebolag försvinner anmärkningarna först efter fem år.

Företagsfinansiering upp till 10 miljoner kronor

Företagskredit vs företagslån – Vad är bäst?

Det finns tillfällen då en företagskredit kan vara ett förmånligare alternativ än ett företagslån. Nedan ger vi dig några riktlinjer du kan utgå efter om du är i behov av finansiering, men inte vet vilken form du ska välja.

Företagskredit

 • Passande för nya företag. Generellt sett är det enklare för nystartade verksamheter att bli beviljade en företagskredit än ett lån. Detta kan underlätta en hel del i uppstartsfasen när utgifterna oftast är högre än intäkterna.
 • Återkommande kapitalbehov. Många företag använder en företagskredit för att täcka löpande kostnader i företaget. På så sätt kan de täcka gapet mellan utgifter och inkomster för att undvika likviditetsproblem som kan hämma tillväxten.
 • Om du inte vet hur mycket du behöver låna. En kredit kan vara en bra lösning om du inte riktigt vet hur stort ditt kapitalbehov kommer att vara på förhand. Här tar du helt enkelt ut så mycket du behöver och betalar enbart ränta för det du utnyttjar.
 • Buffert för oförutsedda kostnader. Istället för att använda likvida medel för att täcka oförutsedda kostnader väljer många företag att använda en företagskredit. På så sätt minskar belastningen på kassaflödet.

Företagslån

 • Större engångsinvesteringar. En företagskredit är inte det mest lämpliga alternativet om du planerar att göra större investeringar i din verksamhet. Då kan ett företagslån vara en bättre lösning, inte minst eftersom det kan spara företaget pengar.
 • Tillväxt. Om du behöver kapital för att köpa in utrustning, maskiner och lager eller för att anställa personal så är ett lån förmodligen mycket bättre.

3 tips innan du tecknar en företagskredit

Innan du tecknar en företagskredit finns det en del saker som kan vara bra att tänka på. Här delar vi med oss av tre snabba tips som kan hjälpa dig att hitta en passande kreditgivare.

 • Betala inte för mycket i onödan. Som tidigare nämnt kan avgifter såväl som räntor skilja sig en hel del beroende på vilken kreditgivare du vänder dig till. Jämför kostnaderna noggrant och välj helst en aktör som saknar kontraktsränta och årsavgift. På så sätt slipper du betala för krediten när du inte använder den.
 • Vart sker kreditupplysningen? Även om informationen i alla kreditupplysningar är densamma finns det fördelar med att välja en kreditgivare som inte registrerar sina kreditförfrågningar hos Upplysningscentralen. Sker upplysningen hos ett annat kreditupplysningsföretag slipper du nämligen belasta företagets (och även ditt eget) UC-register med förfrågningar.
 • Kontrollera uppsägningstiden. Vissa kreditgivare har uppsägningstid på sina företagskrediter, vilket innebär att du inte kan säga upp kreditavtalet när du själv vill. Kontrollera därför villkoren noggrant och vänd dig till kreditgivarens kundtjänst om du har frågor.

Om du är i behov av ett företagslån finns det goda anledningar att ansöka via oss på Creddo. Vi jämför nämligen ett flertal av Sveriges främsta långivare och banker inom företagsfinansiering för att hjälpa dig hitta ett alternativ som passar just din verksamhet. Att ansöka hos oss är gratis, inte bindande och svar har du redan inom en arbetsdag. Välkommen!

Ansök hos Creddo

Vanliga frågor om företagskrediter

När behöver man en företagskredit?

En företagskredit är användbar om det återkommande behövs extra kapital, till exempel om stora projekt gör att man har en ojämn likviditet i företaget.

Vilka krav finns för att få en företagskredit?

Vanliga krav för att bli beviljad en företagskredit är att bolaget är registrerat i Sverige och har bedrivit sin verksamhet i minst sex månader.

Hur stor kredit kan ett företag få beviljad?

Faktorer som påverkar kreditutrymmet är bland annat verksamhetens omsättning samt vilken säkerhet som kan lämnas för krediten.