Företagslån till aktiebolag

Företagslån för aktiebolag kan vara ett bra alternativ om du vill använda externt kapital för att finansiera tillväxt eller täcka oväntade utgifter i verksamheten. Eftersom ett aktiebolag är en juridisk person har du som ägare av bolaget inget personligt ansvar för företagets skulder.

Oavsett om aktiebolaget har en stabil omsättning eller befinner sig i uppstarsfasen kan ett företagslån fungera som ett verktyg för att öka lönsamheten, förutsatt att lånet sköts korrekt.  

Nedan förklarar vi hur företagslån till aktiebolag fungerar, vilka krav som gäller och hur du kan använda pengarna för att få ditt företag att växa.

Vad är ett aktiebolag?

Ett aktiebolag är en företagsform som är en egen juridisk person och som till skillnad från en enskild firma kan ha flera ägare (stiftare). Att bolaget är en egen juridisk person innebär att företaget – inte ägarna – har det yttersta ansvaret för sin egen ekonomi. Ägarna kan därmed inte förlora mer än det kapital som de själva investerat i verksamheten.

För att starta ett aktiebolag krävs en ägarinsats (även kallat insatskapital) på minst 25 000 kronor. Ägarkapitalet delas sedan upp i lika stora delar som kallas aktier.

När du ansöker om ett företagslån till ett aktiebolag är det företaget som ansvarar för att lånet återbetalas enligt avtalet. Vid betalningssvårigheter är det med andra ord företaget som hålls ansvarigt, inte du som ägare av verksamheten (under förutsättning att du inte gått i borgen för företagslånet).

Hur fungerar företagslån till aktiebolag?

Företagslån till aktiebolag fungerar på samma sätt som lån till andra företagsformer, men med vissa skillnader. När långivaren genomför sin sedvanliga kreditbedömning tar de till exempel inte hänsyn till ägarnas privata ekonomi, vilket de gör när det gäller enskilda firmor. Undantaget är förstås om du som ägare av aktiebolaget går i borgen för företagslånet.

Ytterligare en skillnad är att aktiebolag normalt sett är större och omsätter mer än många enskilda näringsverksamheter. Eftersom omsättningen är en viktig parameter i långivarnas bedömning av företagets ekonomi kan många aktiebolag med andra ord bli beviljade större företagslån än enskilda firmor.

Bortsett från det gäller normalt sett samma lånebelopp, löptider och övriga lånevillkor för alla företagsformer. Låneansökan är oftast helt digital och utbetalning kan ske inom bara någon arbetsdag, beroende på vilken långivare du vänder dig till.

Ränta och avgifter vid lån till aktiebolag

Hur mycket du får betala för ditt företagslån beror såklart på vilken långivare du väljer. Bortsett från att själva lånekostnaden kan variera – beroende på exempelvis omsättning, säkerhet och betalningsanmärkningar – kan olika långivare använda olika betalmodeller för sina lån. Här är tre av de vanligaste:

  • Fast ränta. Vissa långivare har en bunden ränta, vilket betyder att räntesatsen är låst under hela löptiden, oavsett om det allmänna ränteläget i landet förändras. Fördelen med denna modell är att du vet hur mycket du kommer att betala varje månad, men samtidigt kan du behöva betala en avgift – så kallad ränteskillnadsersättning – om du löser skulden i förtid.
  • Rörlig ränta. En rörlig ränta följer marknadsräntan, vilket betyder att den kan höjas och sänkas under löptiden. Fördelen är att ränteläget idag är mycket lågt, men samtidigt finns alltid risken för plötsliga räntehöjningar. Därmed kan det vara svårt att planera företagets utgifter på förhand.
  • Fast månadskostnad/räntefria företagslån. Istället för att ha traditionella räntor väljer allt fler långivare att ta ut fasta månadsavgifter under den tid företaget disponerar lånet. Modellen gör det enkelt att planera företagets ekonomi, men bör inte misstolkas som att lånet är helt räntefritt. 

Så mycket kostar företagslånet – Exempel

Oavsett om långivaren tillämpar ränta eller fast månadsavgift är prissättningen för lånet oftast individuell. Detta innebär att det baseras på aktiebolagets finansiella förutsättningar och säkerheter.

Bortsett från själva lånekostnaden kan andra avgifter tillkomma, exempelvis avi- eller uppläggningsavgifter. Även företagslånets löptid påverkar kostnaden, då lånet blir billigare ju snabbare du löser din skuld.

Här kommer ett exempel på hur mycket ett företagslån utan extra avgifter kan kosta.

Lånebelopp:500 000 kronor
Löptid:12 månader
Låneavgift:1 875 kronor/mån
Total månadskostnad (inklusive amortering):43 542 kronor/mån
Totalt att återbetala:522 500 kronor

Vanliga krav vid lån till aktiebolag

Oavsett om du ansöker om företagslån till aktiebolag eller till någon annan företagsform måste verksamheten alltid uppfylla vissa grundläggande krav. Långivarna vill nämligen säkerställa att ditt aktiebolag har de förutsättningar som krävs för att återbetala lånet enligt låneavtalet.

I samband med varje låneansökan hämtar långivaren en kreditupplysning, antingen på företaget eller på både företaget och ägaren. Kreditupplysningen innehåller information om verksamhetens ekonomiska förutsättningar och hjälper långivaren i sin riskbedömning.

Etablerade företag som varit verksamma under en längre tid kan styrka sin lönsamhet med hjälp av balansräkningar och bokslut. Denna möjlighet finns dock inte för dig som driver ett nystartat företag. I det här fallet är det därför viktigare att försöka övertyga långivaren om bolagets framtida lönsamhet, till exempel genom att presentera en välarbetad affärsplan och tydlig budget.

Detta tittar långivaren på i sin bedömning

I sin kreditbedömning tar långivarna hänsyn till en rad olika faktorer för att skapa sig en bättre uppfattning av företagets ekonomi, bland annat:

  • Omsättning. Det är inte ovanligt att bolaget måste uppnå en viss årsomsättning för att bli beviljad ett företagslån, exempelvis 300 000 kronor.
  • Verksamhetstid. Många långivare kräver att aktiebolaget varit verksamt i minst 6 månader.
  • Företagets ledning. Deras tidigare erfarenhet, utbildning och referenser.
  • Professionell hjälp. Om företaget till exempel använder en godkänd revisor som sköter dess ekonomi.
  • Användningsområde. Vad du planerar att använda pengarna till, exempelvis investeringar eller för att täcka plötsliga utgifter.
  • Betalningsanmärkningar. Om aktiebolaget har betalningsanmärkningar. Anmärkningar brukar inte vara ett hinder för att få företagslån i dagsläget, men kan försämra lånevillkoren avsevärt. För aktiebolag finns betalningsanmärkningar kvar i 5 år, men eftersom bolaget är en egen juridisk person belastar de inte ägarnas privata kreditvärdighet.

Personlig borgen är ofta ett krav

Idag kräver i princip alla långivare en säkerhet i form av personlig borgen för att bevilja ett företagslån. Detta gäller även dig som driver ett lönsamt aktiebolag. Anledningen till detta är att man helt enkelt vill ta det säkra före det osäkra.

Personlig borgen innebär att betalningsansvaret övergår till en borgensman om företaget inte kan återbetala en viss skuld. Normalt sett krävs bara en borgensman, oftast i form av en företagsföreträdare, men vid större lånebelopp är det inte ovanligt att långivaren vill att två personer går i borgen för lånet.

Om du väljer att gå i borgen för ditt aktiebolag är det viktigt att du gör ett noggrant förarbete och ser till att du faktiskt har möjlighet att sköta ditt borgensåtagande. Skulle bolaget drabbas av betalningssvårigheter kan du nämligen hamna i en svår ekonomisk sits, framför allt om det rör sig om ett stort företagslån.

En annan form av säkerhet – som inte alls är lika vanlig som personlig borgen – är företagsinteckning. Detta innebär att långivaren använder företagets fysiska tillgångar som säkerhet, till exempel inventarier, utrustning eller fastigheter.

Tre tips inför din ansökan

Innan du ansöker om ett företagslån till ditt aktiebolag finns det flera saker du bör tänka på. Även om det idag är enklare än någonsin att ansöka om företagslån och få pengarna utbetalda snabbt bör du inte slarva med planeringen. Gör du det kan ditt lån snabbt bli dyrare än nödvändigt.

Här kommer tre av våra bästa tips på hur du förbereder dig inför din låneansökan.

1. Välj en realistisk löptid

Företagslånets löptid har en stor inverkan på den totala lånekostnaden. En för lång löptid kan nämligen göra lånet onödigt dyrt i längden, även om månadskostnaden är låg. En för kort löptid gör lånet billigare, men kan samtidigt ge dig en hög månadskostnad och leda till betalningssvårigheter.

Räkna på företagslånet noggrant och experimentera med olika lånebelopp och löptider för att hitta ett alternativ som passar aktiebolagets ekonomi.

2. Budgetera noggrant

Innan du ansöker om ett lån till ditt aktiebolag är det viktigt att du budgeterar noggrant. Detta tips hör på sätt och vis ihop med det ovan eftersom det handlar om att ta reda på hur mycket av din skuld du har råd att återbetala varje månad.

Gör en noggrann budget under låneperioden för att säkerställa att ditt aktiebolag har tillräckligt stora inkomster för att täcka återbetalningen. Det kan även vara en god idé att försöka minska utgifterna så mycket som möjligt under löptiden för att säkra upp ekonomin ytterligare.

Om du planerar att använda företagslånet för att stärka aktiebolagets likviditet bör du hushålla med kapitalet och enbart använda det för att täcka de viktigaste utgifterna.

3. Undvik lån med extra avgifter

Som tidigare nämnt kan räntor och avgifter variera en hel del beroende på vilken långivare du vänder dig till. Detta gäller framför allt de övriga avgifter som tillkommer utöver själva lånekostnaden.

Medan vissa långivare fortfarande har både uppläggnings- och administrativa avgifter har många aktörer valt att helt eliminera dessa. Det mest fördelaktiga för dig som vill teckna ett lån till ditt aktiebolag är förstås att försöka undvika alla extra avgifter. De kan verka obetydliga, men i slutändan kan de göra din företagsfinansiering onödigt kostsam.

Låna till aktiebolag hos Creddo

Aktiebolag är välkomna att ansöka om företagslån hos majoriteten av dagens långivare. Detta gör att du enkelt kan jämföra företagslån från flera olika aktörer samtidigt för att hitta en så fördelaktig ränta som möjligt, till exempel via oss på Creddo.

Creddo jämför företagslån till aktiebolag från ett flertal av Sveriges främsta långivare och banker. Vi förmedlar lån upp till 10 miljoner kronor och hämtar bara en kreditupplysning i samband med din ansökan, trots att du kan få flera låneförslag.

Hitta det bästa lånet till ditt aktiebolag – välkommen med din ansökan redan idag!

%%Vi använder cookies för att funktioner på creddo.com ska fungera och för att förbättra din upplevelse. Läs mer i vår%% cookiepolicy