Alles over rente bij een zakelijke lening

Vrouw denkt na over de rente van een zakelijke lening

Tijdens het vergelijken van zakelijke leningen ontdekken veel ondernemers dat de rente bij verschillende aanbieders sterk uiteen kan lopen. Hoe kan dat? Welke factoren zijn van invloed op de rente bij een zakelijke lening? Wanneer moet de rente betaald zijn? En welke rentepercentages zijn normaal? Creddo geeft de benodigde informatie over rente bij een zakelijke lening.

Hoe wordt de rente van een zakelijke lening bepaald?

Wie een zakelijke lening afsluit wil daar natuurlijk niet te veel voor betalen. Toch lopen de rentepercentages bij de verschillende aanbieders sterk uiteen. Aanbieders mogen namelijk zelf de rente bepalen. Verschillende factoren hebben invloed op de hoogte van de rente:

 • Marktrente

  Onder ‘marktrente’ verstaan we de rente die op een bepaald moment geldt op de kapitaal- en geldmarkt. Wanneer we het hebben over de ‘geldmarkt’, bedoelen we de markt voor kortlopende leningen. De duur van een lening varieert van een dag tot maximaal 2 jaar. Langer lopende leningen, zoals obligaties, noemen we de kapitaalmarkt. Op beide markten gelden steeds veranderende rentes. De hoogte van die rentes is van invloed op de kosten voor een zakelijke lening.

 • Risicoprofiel

  Geld lenen gaat altijd gepaard met risico’s. Als ondernemer loop je het risico dat je de financiële lasten van een lening niet meer kan dragen. Voor kredietverstrekkers is het risico dat de lenende partij de lening niet kan terugbetalen. Om veilig zaken te kunnen doen stellen kredietverstrekkers daarom eerst een risicoprofiel van de aanvrager op. De kredietverstrekker vraagt bijvoorbeeld om jaarcijfers of om een financiële prognose. Er zijn enkele aanbieders die voorstel doen voor zonder jaarcijfers. Ook kan het zijn dat er een minimumomzet wordt geëist. Zo kan de verstrekker inschatten of het afsluiten van een zakelijke lening niet te veel risico met zich meebrengt.

 • Onderpand

  Onderpand (ook wel waarborg genoemd) is een zekerheid in de vorm van geld, goederen of rechten. Degene die geld leent, kan een onderpand geven aan de geldschieter. De geldschieter kan het onderpand opeisen als de lenende partij niet meer aan de financiële verplichtingen kan voldoen. Onderpand zorgt ervoor dat de kredietverstrekker alsnog zijn geld krijgt, en is ook een vorm van druk voor de lenende partij. Zo weten beide partijen zeker dat de lening terugbetaald zal worden. Voor de kredietverstrekker is een goed onderpand een signaal dat het met de terugbetaling van de lening wel goed zal zitten.

 • Som van lening

  Wie geld gaat lenen bepaalt eerst de kredietsom. De kredietsom is niets meer of minder dan het bedrag dat geleend zal worden. De hoogte van de kredietsom hangt af van de hoeveelheid geld die je als ondernemer nodig hebt. Een kredietsom kan niet onbeperkt zijn; vaak geldt er een maximale hoogte voor wat verantwoord is om te lenen. Bij Creddo is het met de vergelijkingstool heel eenvoudig om de kredietsom te berekenen. Het gemiddelde leenbedrag verschilt per leenvorm. Voor een (rekening courant) krediet is de kredietsom vaak hoger dan voor een zakelijke lening met een specifiek doel.

 • Aflossingsplan

  Een aflossingsplan of financieringsplan geeft aan hoe je als ondernemer de lening zal terugbetalen aan de geldverstrekker. Belangrijke elementen zijn de looptijd, de rente die je betaalt en de ontwikkeling van de maandlasten. Hoeveel zal je maandelijks, per kwartaal of jaarlijks aflossen om uiteindelijk de hele lening (inclusief rente) terug te betalen? Een duidelijk aflossingsplan verkleint het risico voor de geldverstrekker.

 • Verstrekte informatie

  De hoogte van de rente wordt ook bepaald aan de hand van de verstrekte informatie. Ondernemers moeten bij een aanvraag voor een zakelijke lening vaak aanvullende informatie overleggen. Daarmee bedoelen we onder meer het ondernemingsplan, het aflossingsplan, eventuele jaarcijfers, een financiële prognose en de hoeveelheid ingebracht eigen geld. Hoe kleiner het risico voor de kredietverstrekker is, des te lager de rente zal zijn.

Veelgestelde vragen over rente van een zakelijke lening

Hoeveel rente wordt er gerekend voor een bedrijfslening?

De zakelijke rente voor een bedrijfslening bedraagt meestal tussen de 4 procent en 8,85 procent per jaar. De rente wordt bepaald aan de hand van de marktrente, het risicoprofiel en onderpand. Tijdens het oriënteren op zakelijke leningen is het verstandig om de rentetarieven en de voorwaarden te vergelijken. Een goede mix van deze twee factoren biedt je als ondernemer de beste kans op een voordelige zakelijke lening.

Hoeveel rente wordt er gerekend op een zakelijke hypotheek?

De hypotheekrente voor een zakelijk pand voor eigen gebruik varieert van 2,7 procent tot 7 procent. Als we kijken naar de markt en de meest gebruikelijke tarieven voor midden- en kleinbedrijven, zien we rentetarieven van 3,5 tot 6,5 procent van het leenbedrag. De rente op de offerte kan verschillen door meerdere factoren. Denk bijvoorbeeld aan het risicoprofiel, de verstrekte informatie, de vorm van de hypotheek, het aflossingsplan en de som van de lening.

Wat is een marktconforme rente?

Een marktconforme rente is in lijn met de ontwikkelingen op de markt. Een kredietverstrekker die leningen aanbiedt met marktconforme rentes, bepaalt aan de hand van de gebeurtenissen op de financiële markt hoeveel rente deze vraagt.

Waarom moet ik meer rente betalen dan een andere ondernemer?

De rente kan verschillen per aanvraag. De ene ondernemer betaalt misschien minder rente dan de ander. Dat heeft te maken met bijvoorbeeld het moment waarop de aanvraag is gedaan, de verstrekte informatie, het aflossingsplan en de som van de lening. Ook is de looptijd van invloed: wie kiest voor een langere looptijd, krijgt vaak korting. Echter, een langere looptijd betekent een langere periode rentekosten betalen. Daardoor kan de lening over de gehele looptijd alsnog duurder zijn.

Wanneer moet de rente betaald worden?

Wanneer er rente betaald moet worden hangt af van de voorwaarden van de lening. In de meeste gevallen moet er maandelijks een gedeelte van de lening worden afgelost. Je betaalt rente over het openstaande leenbedrag. Bij een langere looptijd betaal je als ondernemer vaak minder rente dan bij een kortere looptijd. Een langere looptijd houdt wel in dat er een langere periode rente betaald moet worden.