Zakelijke lening als starter of startend bedrijf

Startende onderneemster weegt af of een zakelijke lening interessant is

Zoek je een zakelijke lening als starter of startend bedrijf? De zoektocht naar geld kan heel lastig zijn. Een bedrijf opstarten kost geld: er moeten middelen worden aangeschaft, er moet aan marketing worden gedaan en huisvesting is ook een belangrijke kostenpost. Niet iedereen heeft dat geld al liggen. Een zakelijke lening of een zakelijk krediet kan de startende ondernemer helpen dromen te verwezenlijken. Toch valt het niet altijd mee om die zakelijke lening af te sluiten. Hoe ga je hier goed mee aan de slag?

Zakelijke lening versus (rekening courant) krediet: wat past bij jou als startende ondernemer?

Je kunt als startende ondernemer op twee manieren geld lenen:

  • Zakelijke lening
    Een zakelijke lening sluit je af met een specifiek doel. Je ontvangt het geld in één keer op de zakelijke rekening. Tijdens de looptijd doe je aflossingen, om het geleende bedrag weer terug te betalen. Je betaalt rente over het resterende openstaande bedrag. Aflossingen kun je niet opnieuw opnemen.
  • Zakelijk (rekening courant) krediet
    Met dit type zakelijk krediet staat er een geldbedrag voor je klaar bij een financier. Je kunt tot aan de limiet geld opnemen. Je bepaalt zelf hoeveel je opneemt en wat je weer aflost. De rente betaal je over het openstaande bedrag.

Het voordeel van een zakelijk (rekening courant) krediet is dat je aflossingen weer opnieuw kunt opnemen. Je kunt jouw middelen dus blijven financieren. Het nadeel hiervan is dat er minder druk zit achter de aflossing dan bij een zakelijke lening. Aflossingen op een zakelijke lening kun je namelijk niet opnieuw opnemen.

Dus wil je een zakelijke lening aanvragen om geld te lenen als starter? Bedenk je wat je met het geld wilt doen. Vraag vervolgens via Creddo een offerte aan voor een zakelijk krediet of een zakelijke lening, afhankelijk van wat het best bij de doelstelling past.

Een offerte aanvragen creëert duidelijkheid over de kosten van lenen voor het huren van een pand, het leasen van een bedrijfsauto of de aanschaf van computers.

De financier wil weten waar jij je als bedrijf mee bezig houdt. Ook wil de financier weten waar de lening voor wordt gebruikt en waarom de financierende partij veilig in de onderneming kan investeren. Neem de tijd om tot duidelijke formuleringen te komen. Deze vragen worden namelijk altijd gesteld, of je nu kiest voor een zakelijke lening of een zakelijk krediet.

Door te vergelijken tussen zakelijke leningen en zakelijke kredieten kom je erachter welke soort lening voor jou als starter of startend bedrijf het meest voordelig is. Starters sluiten vaak een rekening courant krediet af. Met zo’n krediet mag je als onderneming in het rood staan tot een bepaald bedrag. De exacte voorwaarden verschillen per aanbieder.

Houd er rekening mee dat er risico’s kleven aan zowel zakelijke leningen als zakelijke kredieten. Het kan voorkomen dat het plan niet werkt en dat je de lening niet kunt terugbetalen. Dat kan leiden tot vervelende gevolgen.

Om een bedrijf te starten, kunnen ondernemers in de dop gebruik maken van verschillende kredieten. Denk bijvoorbeeld aan een microkrediet of een krediet van de overheid, bijvoorbeeld als je vanuit een uitkering begint.

Microkrediet

Een microkrediet kan handig zijn voor startende ondernemers. Met een microkrediet of een MKB-krediet is het mogelijk geld te lenen, zonder zekerheden in te brengen. Vaak is er begeleiding voor startende ondernemers beschikbaar.

Het microkrediet is een zakelijke lening tot 50.000 euro. Een MKB-krediet is een lening van 50.000 tot 250.000 euro. De eisen voor een micro- en MKB-krediet zijn verschillend. Deze kredieten hebben een looptijd van maximaal 10 jaar. Maandelijks doe je aflossingen en betaal je een deel rente.

Leasen

Leasen is een vorm van financieren waarbij je geld leent voor bedrijfsmiddelen, zoals een zakelijke auto. Je kunt ook bedrijfsmiddelen leasen, zoals bepaalde machines en apparaten. Je hebt als startende ondernemer de keuze uit financial lease en operational lease. Leasen kan via de bank of via een leasemaatschappij.

Neem als voorbeeld een auto: bij financial lease ben je als ondernemer zelf verantwoordelijk voor de wegenbelasting, verzekering en het onderhoud. Je kunt dan zelf de onderhoudspartij kiezen. Doordat je zelf juridisch en economisch eigenaar bent, kun je besparen op de kosten. Je hebt met financial lease bovendien recht op investeringsaftrek en fiscale afschrijvingen. Ook geldt er geen eventuele kilometerbeperking.

Bij operational lease is alles al inbegrepen: de wegenbelasting, het onderhoud en de verzekering. De leasemaatschappij is juridisch eigenaar van de auto. Er kan dan een kilometerbeperking gelden. Bij beide vormen is het verstandig de voorwaarden nauwkeurig door te lezen.

Starten vanuit een uitkering

Als je nu een uitkering hebt en een eigen onderneming wilt starten, kan je dit aangeven bij het UWV. Je kunt je aanmelden voor een starterskrediet, voorbereidingskrediet of vrijstelling van de sollicitatieplicht. De voorwaarde is wel dat de uitkeringsinstantie de plannen reëel en kansrijk vindt. Houd er rekening mee dat dit een ingewikkeld en intensief proces kan zijn. Het UWV legt je uit wat hierbij komt kijken en waar je rekening mee moet houden.

Financiering van inventaris, voorraad en debiteuren

Iedere onderneming heeft inventaris. Zelfs bedrijven die alleen digitale producten leveren. Denk maar aan de laptop waarop je werkt. Soms kan de inventaris uit de eigen cashflow worden gefinancierd, maar in andere gevallen is er een zakelijke lening nodig. Let bij het financieren van inventaris vooral goed op de rentekosten en andere financiële lasten. Soms wordt een rekening courant gebruikt voor de aanschaf van inventaris, maar de rentepercentages zijn dan vaak hoger dan bij andere vormen van financiering.

Wie voorraad wil inkopen, kan overwegen een kortlopende financiering te kiezen. Een rekening courant krediet bij een bank is een optie. Daarbij geldt een kredietlimiet. Een andere oplossing is het financieringen van de inkoopfacturen. De verschillende manieren van het financieren van inventaris, voorraad en debiteuren kennen grote onderlinge verschillen. Ook in rente en andere kosten.

Je kunt daarnaast gebruik maken van een leverancierskrediet. Dit een veelvoorkomende manier van voorraadfinanciering. Probeer eerst met de leverancier in gesprek te gaan en de voorwaarden hiervoor helder te krijgen. Deze vorm van financieren past vooral bij kleine leningen. Is een grotere lening noodzakelijk, dan is een zakelijke lening of een zakelijk krediet vaak een betere optie.

Financiering van aankoop machines, materialen en bedrijfsmiddelen

Als startend bedrijf moeten er allerlei zaken geregeld worden. Wie wil produceren, zal machines nodig hebben, evenals materialen. Ook andere bedrijfsmiddelen zijn nodig: transportmiddelen, computers, gereedschappen. Alle zaken die nodig zijn om producten te maken of diensten te verlenen kun je met een zakelijke lening financieren. Is er spoed? Zorg dan van een duidelijke uitleg over de benodigde middelen, zodat kredietverstrekkers het belang en de noodzaak van de aanvraag begrijpen.

Naast zakelijke leningen kunnen ondernemers op zoek gaan naar financiële ruimte binnen het eigen bedrijf: kan je als ondernemer zelf geld inbrengen? Daarnaast zijn er allerlei subsidies en overheidsregelingen die startende ondernemers helpen. Vooral als bedrijfsmiddelen energiebesparend of milieuvriendelijk zijn, kun je gebruik maken van regelingen binnen belastingvoordelen.

Wanneer je kiest voor een zakelijke lening voor de aankoop van machines, materialen en bedrijfsmiddelen is het verstandig om de looptijd in de gaten te houden. Bedrijfsmiddelen behoren tot de vaste activa: je hebt ze langer dan een jaar in bezit. Een langere looptijd kan dan ook passend zijn. Probeer de looptijd van de lening bijvoorbeeld af te stemmen op de (economische) looptijd van de machine. Voorraad (materiaal) behoort tot de vlottende activa en heb je korter dan een jaar in bezit. Dan is een kortlopende lening een beter idee.

Een goed ondernemersplan voor een passende financiering

In het ondernemersplan neem je verschillende onderdelen op. Onderzoek de markt voor jouw dienst of product, bespreek de marketingmix en vooral belangrijk: maak duidelijk hoe het bedrijf financieel van de grond zal komen. Het financieringsplan is een belangrijk onderdeel van het ondernemersplan. Je geeft als ondernemer in het financieringsplan invulling aan de benodigde financiële middelen van de toekomstige onderneming. Investeert je als ondernemer zelf? Of worden er investeerders gezocht? Wat zijn dan de risico’s? Hoe worden die risico’s ondervangen?

Of het ondernemersplan wordt goedgekeurd en je als aanvrager kans maakt op een financiering van de onderneming hangt af van een aantal factoren. Uiteraard moet de financiële prognose gunstig zijn en kloppen. Het plan moet krachtig en goed onderbouwd zijn. Het plan moet aantonen dat de ondernemer geschikt is om het bedrijf te dragen. Financiële achtergrond speelt dan een belangrijke rol. Ook helpt het als je eigen vermogen inbrengt of andere zekerheden inbrengt.

Een financier houdt het ondernemersplan goed tegen het licht. Met het plan kan het oprichten van de onderneming staan of vallen. Daarom moet er niet te lichtzinnig over gedacht worden. Wie echt werk maakt van een goed plan, heeft een grotere kans op het binnenhalen van de lening.

Veelgestelde vragen omtrent een zakelijke lening voor starters

Kunnen ondernemers geld lenen om een bedrijf te starten?

Ja, je kunt als ondernemer geld lenen om een bedrijf te starten. Bepaalde financiers staan open voor bedrijven die nog moeten worden opgericht, mits er goed voorbereide plannen in een vergevorderd stadium zijn. De financier vraagt dan bijvoorbeeld om een uitgebreid bedrijfsplan, een prognose van de omzet en de winst en wil weten welke kansen het bedrijf op de markt zal hebben.

Hoeveel kan ik lenen als startende ondernemer?

Hoeveel startende ondernemers kunnen lenen hangt af van hun financiële draagkracht, de risicoanalyse die wordt gemaakt, de bedrijfsplannen die zijn ingeleverd en van de geprojecteerde omzet. Ook hangt het natuurlijk af van de kredietbehoefte. Om alleen het bedrijf op te starten kan een microfinanciering van 50.000 euro al voldoende zijn. Een gewone zakelijke lening begint bij grofweg 50.000 euro en eindigt bij 350.000 euro.

Wie kan mij helpen bij het starten van een bedrijf?

De financiers van Creddo kunnen helpen bij het opzetten van een eigen bedrijf. We hebben het dan over de financiële ondersteuning met een zakelijke lening of een zakelijk krediet. Is er geen financier die een aanbod wil doen? Dan zijn er nog alternatieven: geld lenen van familie en vrienden, investeerders zoeken of crowdfunding.

Kan ik zonder geld een bedrijf beginnen?

Het is goed mogelijk een bedrijf te starten zonder geld. Dat kon altijd al met een zzp’er of een VOF. Tegenwoordig kan dat ook als je een BV wilt starten. Vroeger was dat veel lastiger: een BV moest toen minimaal 18.000 euro startkapitaal hebben. Die investering hoef je tegenwoordig niet meer te doen. Ervaring, interesse, opleidingen en werkervaring kunnen dus al voldoende zijn om een bedrijf te beginnen. Vaak hebben ondernemers in dat geval ook al wat apparatuur of gereedschap in eigen bezit, die in het bedrijf ingebracht kunnen worden. Zo kun je met minimale middelen een eigen bedrijf starten.

Wat staat er in een financieel plan?

Om in aanmerking te komen voor een zakelijke lening, heb je een financieel plan nodig. Zo’n plan bestaat uit vijf delen: een investeringsbegroting, een financieringsbegroting, een exploitatiebegroting, liquiditeitsbegroting en een begroting van de privé-uitgaven. Voor de kredietverstrekker zijn vooral de aanloop- en openingskosten en de solvabiliteit belangrijk. Probeer zo goed mogelijk duidelijk te maken welke kansen het bedrijf op de markt zal hebben. Dat vergroot de kans op succes om als startende ondernemer of startend bedrijf een zakelijke lening aan te vragen.